Nieuws item

Intraveneuze Vitamine C behandeling bij septische shock met bemoedigende resultaten:

Dr. Paul E. Marik, intensive care arts bij de ziekenhuizen die zijn verbonden aan Eastern Virginia Medical School in de VS boekt opmerkelijke resultaten bij de behandeling van septische shock. Septische shock is een medische gezien zeer ernstige toestand en een schrikbeeld voor artsen, omdat de kans dat de patiënt overlijdt aanzienlijk is. In een studie gepubliceerd in het blad Chest in 2017, https://journal.chestnet.org/article/S0012-3692(16)62564-3/abstract

Hydrocortisone, Vitamin C, and Thiamine for the Treatment ...

journal.chestnet.org

The global burden of sepsis is estimated as 15 to 19 million cases annually, with a mortality rate approaching 60% in low-income countries.


schrijven Dr. Marik en zijn collega’s over toepassing van intraveneuze (per infuus) Vitamine C, Vitamine B1 en hydrocortison waarbij zij in de groep die deze middelen kreeg toegediend 4 sterfgevallen zagen op 47 patiënten. In de controle groep die de standaard behandeling kreeg overleden 19 van de 47 patiënten.

In het ziekenhuis waar Dr. Marik aan verbonden is, is deze manier van behandelen met Vitamine C in gebruik genomen, hoewel de grote ‘clinical trials’ die eenduidigheid moeten geven over effectiviteit en veiligheid niet zijn afgerond en ook niet goed van de grond komen.

Via bijgaande link vindt u naast achtergrondinformatie ook een korte video met interviews met intensive care verpleegkundigen uit het betreffende ziekenhuis en een radio interview met Dr. Marik.

https://pulmccm.org/critical-care-review/vitamin-c-save-lives-sepsis/

Could vitamin C save lives in sepsis? These hospitals aren ...

pulmccm.org

After hundreds of trials failing to show benefit of drug treatments for sepsis, could a simple, cheap and effective treatment -- high-dose vitamin C -- be hiding in plain sight?