Nieuws item

VACCINATIESCHADE, BEHANDELING EN DE ANDER KANT VAN OXYTOCINE

Op 17 februari 2018 gaf Arjen Pasma ’s middags in een goed gevulde zaal voor de NVKP een lezing over Vaccinatieschade, behandeling en de ander kant van oxytocine.