Scholingsdag

9#Scholingsdag NVKP zaterdag 8 november 2014 te Baarn

Thema:
Het afweersysteem van kinderen: ontwikkeling en verstoringen


Met de lezingen:

 • Ontwikkeling van het immuunsysteem bij kinderen in relatie tot vaccineren,
  door Drs. Gabriël DeVriendt, bioloog, botanicus, universitair productspecialist in de oncologie.
 • Verstoringen in de energiebalans (na vaccinatie), aan het licht gebracht met kirlianfotografie,
  door Inge Cox, Natuurgeneeskundige, naturopate, energetisch therapeut kleur- en lichttherapi.
 • Vaccinaties bij kinderen en het tegengaan van mogelijke verstoringen,
  door Dr. Yvonne Pernet-de Ridder, kinderarts en homeopathisch arts.
 • Invloeden die inwerken op onze lichamelijke en geestelijke gezondheid,
  door Ir. Onno Nieveen: toxicoloog, milieutechnoloog, therapeut/trainer/coach en bestuurslid Vereniging Integrale Vitaliteitskunde (VIV).


Toelichting:
De Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken heeft tot doel:

 • Het geven van informatie over ziekten, vaccins en de gevolgen van vaccineren.
 • Het informeren over de keuzevrijheid en de eigen verantwoordelijkheid hierin.
 • Het informeren over behandelingsmogelijkheden van vaccinatieschade.
 • Het bieden van informatie aan allen die bewust kiezen voor niet of gedeeltelijk vaccineren.
 • Het bieden van informatie over alternatieve ziektepreventie.
 • Het stimuleren van maatschappelijke erkenning van vaccinatieschade en het benadrukken van het belang van een goede, onafhankelijke registratie van gezondheidsschadelijke effecten van vaccinaties.

 

Op deze scholingsdag met een verscheidenheid aan lezingen worden professionals geïnformeerd over bovenstaande doelstellingen om in hun dagelijks
werk in de gezondheidszorg de signalen van mogelijke vaccinatieschade beter te kunnen herkennen en te (laten) behandelen.


Over de sprekers en hun lezingen:

Drs. Gabriël Devriendt

De spreker: Drs. Gabriël Devriendt
Bioloog, botanicus, universitair productspecialist oncologie, onafhankelijk manager R&D en wetenschappelijk adviseur binnen het vakgebied van de nutritionele geneeskunde en fytofarmacie.
 
Gabriël Devriendt heeft tot 1996 ruim 20 jaar voor diverse medische specialismen gewerkt waarvan 10 jaar als universitair productspecialist in de oncologie. In deze jaren heeft hij zich vergaand op het terrein van de farmacologie en biochemie kunnen ontwikkelen. Tijdens zijn farmaceutische loopbaan is hij zich gaan verdiepen in de fytotherapie en nutritionele geneeskunde. Uiteindelijk is hij zich volledig gaan wijden aan onderzoek en ontwikkeling van innovatieve samengestelde voedingssupplementen.
Behalve dat Gabriël zich heeft verdiept in de samenhang van (patho)fysiologische processen en omgevingsfactoren, is hij van jongs af aan verbonden met de psychologische en spirituele aspecten van het leven. Gezondheid zou normaal moeten zijn en geen bijzonderheid. Streven is dat iedereen toegang heeft tot gezondheid, door ziekten te voorkomen en te genezen in plaats van symptomen bestrijden.
In België is hij een gewaardeerd spreker aan bijna alle Belgische universitaire centra (Brussel, Antwerpen, Leuven en Luik). Vanuit zijn wetenschappelijke en holistische visie op gezondheid en ziekte levert hij graag zijn bijdrage aan een natuurlijke vorm van gezondheidszorg. Ook in Nederland geeft hij voor artsen en therapeuten telkens weer leerzame presentaties.
 
Lezing: Ontwikkeling van het immuunsysteem bij kinderen.
Deze lezing gaat over de ontwikkeling van het immuunsysteem bij kinderen en stoornissen die beïnvloed worden door de periode vanaf de preconceptie tot en met de vroegkinderlijke ontwikkeling. In deze periode spelen voedingsstoffen, milieu-invloeden, zoals hormoonverstorende stoffen, gebruik van medicijnen en vaccinaties, de ontwikkeling van de microbiota én de functie van het spijsverteringsstelsel een belangrijke rol bij de gezondheid van het kind en de ontwikkeling van het immuunsysteem en het gedrag in het algemeen en bijvoorbeeld ADHD en autisme in het bijzonder.
Steeds meer onderzoek wijst op de serieuze impact van deze periode op de gezondheid van het kind tot in de volwassenheid. Ook overgewicht/obesitas en diabetes type 2 lijken verband te houden met deze kritische ontwikkelingsperiode.

Inge Cox

De spreker: Inge Cox
Natuurgeneeskundige, naturopate, energetisch therapeut kleur- en lichttherapie.

Inge Cox (1971) heeft een Energetische Praktijk voor volwassenen en kinderen. Na haar opleiding als apothekersassistente raakte zij geboeid door een energetische benadering van het leven, zoals die o.a. in oosterse filosofieën terug te vinden is. Zij studeerde acupunctuur, energetische heling en analyse, kirlianfotografie, kleuren-punctuur, manuele therapieën en diverse aanvullende specialisaties.
Inge werkt meer dan 15 jaar als energetisch therapeut in Nederland en België en deed zo al een ruime ervaring op in het begeleiden van mensen.
Gedrevenheid en een ongekende passie voor alles wat te maken heeft met licht en kleur hebben haar geholpen om in haar werk de moderne wetenschap en oude oosterse wijsheden samen te brengen tot praktische vernieuwende behandelingen, die het zelfhelende vermogen van het lichaam aanspreken, in-zicht geven en ons leren om anders en harmonieuzer te leren omgaan met ons zelf en onze omgeving.

Daarnaast is zij als docente verbonden aan verschillende centra in België en Nederland. Zij is officieel teacher Kleurenpunctuur en vertegenwoordiger van het Mandel Instituut in Bruchsal, Duits-land en Esogetics, Bruchsal, Duitsland. De verbinding van heling en spiritualiteit vormen voor haar een ongekende eenheid.

Lezing: Verstoringen in de energiebalans (na vaccinatie), aan het licht gebracht met kirlianfotografie.

Inge Cox laat aan de hand van kirlianfoto-analyse zien welke zichtbare effecten in de energiebalans meet-baar zijn na vaccinatie. Hiertoe heeft zij kinderen vóór en na vaccinatie gefotografeerd.

Inge Cox gebruikt in haar praktijk de kirlianfotografie als analyse-methode om de hoeveelheid en intensi-teit licht dat het lichaam uitzendt, onze levensenergie, vast te leggen op een vel fotopapier. Dit gebeurt door een afdruk te maken van de vingertoppen en tenen, de plaats waar de begin- en eindpunten van de energiebanen van het lichaam liggen.
De op de kirlianfoto zichtbaar geworden informatie- en energiestroom van organen en lichaamssystemen maakt het mogelijk om de oorzaak van een klacht vast te stellen.

Dr. Yvonne Pernet-de Ridder

De spreker: Dr. Yvonne Pernet-de Ridder
Kinderarts en homeopathisch arts.

Yvonne Pernet-de Ridder (1952) studeerde geneeskunde in Utrecht en specialiseerde zich tot kinderarts  in het Juliana Kinder Ziekenhuis in Den Haag (1981). Zij werd interim kinderarts/directeur van een Medisch Kleuter Dagverblijf (MKD).
Toen zij, verhuisd naar Eindhoven, in aanraking kwam met homeopathie bleek dit een enorme mogelijkheid om haar kennis en ervaring uit de kindergeneeskunde, psychologie en pedagogiek te combineren met haar aanhoudende zoektocht naar het unieke in ieder kind. Haar homeopathie-opleiding heeft zij ongeveer 20 jaar geleden afgerond en zij heeft nu een voltijds homeopathiepraktijk, met als speciale belangstelling ADHD.

‘Voor de meeste mensen is de belangrijkste reden om een homeopathisch arts te bezoeken dat zij "niet lekker in hun vel zitten". Voor kinderen komt daarbij dat ze te vaak ziek zijn en/of moeten verzuimen van school.’

Zij is docente aan de basisopleiding voor homeopathische artsen (Homeopathie Stichting) en geeft seminars, masterclasses en supervisie om haar gedachtegoed en methodes over te dragen. Haar kernpunt is uitgebreid en analyserend luisteren naar alles wat een kind vertelt.

LezingVaccinaties bij kinderen en het tegengaan van mogelijke verstoringen.

 • Met welke ziekte-risico’s bij kinderen hebben we te maken?
 • Wat is de rol van vaccinaties bij ziektepreventie?
 • Hoe bewuste keuzes te maken ten aanzien van vaccineren, en hoe begeleiden we kinderen die gevaccineerd worden?

Yvonne Pernet werkt met gepotentieerde vaccins om bijwerkingen van vaccinaties te voorkomen of verminderen. Het organisme is als het ware voor de naderende 'kunstmatige' ziekten gewaarschuwd en kan zo beter zijn evenwicht handhaven.

Ir. Onno Nieveen

De spreker: Ir. Onno Nieveen
Toxicoloog, milieutechnoloog, therapeut/trainer/coach, bestuurslid VIV.

Na een opleiding biochemische toxicologie, switchte Onno Nieveen naar bodemverontreiniging en een mondiale carrière volgde. Maar deze gepassioneerde zoeker naar de ‘Kern der Dingen’, miste iets. Met een vakopleiding astrologie en een studie psychologie vond hij aanvulling op zijn wetenschappelijke kennis in de vorm van intuïtieve kennis. Het inzicht dat beide vormen van kennis complementair zijn, bracht hem ertoe de grote (milieu-)problemen van de wereld terug te brengen tot het persoonlijke niveau: ons eigen geestelijke en fysieke milieu (welzijn). Zijn carrière als therapeut/trainer/coach was geboren.
Als gezondheids– en vitaliteitscoach begeleidt hij volwassenen en kinderen naar een gezond en vitaal leven. Tevens begeleidt hij organisaties in coachingstrajecten. Daarnaast is hij bestuurslid voor de Vereniging Integratieve Vitaliteitskunde (VIV).

LezingInvloeden die inwerken op onze lichamelijke en geestelijke gezondheid.
In ons leven hebben we te maken met allerlei materiële en niet materiële invloeden, die inwerken op ons lichaam, geest, en ziel. Al die factoren hebben invloed op onze gezondheid, ons welbevinden. Om er een paar te noemen: bacteriën en virussen, milieubelasting (EM straling, toxische stoffen in lucht, water en voeding), medicijngebruik (o.a. vaccinaties) en gevolgen van de 24/7 economie, natuurrampen en oorlog.

Hoe kunnen we het beste omgaan met al die potentieel schadelijke invloeden? Zijn ze te vermijden? Wat hebben we nodig om ons afdoende te beschermen? Wat kunnen wij doen om ons te ontdoen van ontstane schade?

Onno Nieveen houdt zich al 25 jaar bezig met deze thematiek en heeft vanuit een holistische werkwijze inmiddels een pallet aan praktische handvatten verzameld om adequaat om te gaan met het moderne leven inclusief vaccinaties. 


Programma scholingsdag 8 november 2014

09.00 Ontvangst en inschrijving
10.00 Welkomstwoord door dagvoorzitter Cisca Buis
10.05 - 11.40 Drs. Gabriël Devriendt: ‘Ontwikkeling van het immuunsysteem bij kinderen in relatie tot vaccineren’
11.40 - 12.00 Pauze
12.00 - 13.00 Inge Cox: ‘Verstoringen in de energiebalans (na vaccinatie), aan het licht gebracht met kirlianfotografie’
13.00 - 13.45 Lunchpauze met biologische lunch
13.45 - 15.00 Dr. Yvonne Pernet: ‘Vaccinaties bij kinderen en het tegengaan van mogelijke verstoringen’
15.00 - 15.20 Pauze
15.20 - 16.30 Ir. Onno Nieveen: ‘Invloeden die inwerken op onze lichamelijke en geestelijke gezondheid’
16.30 - 17.00 Forumdiscussie
17.00 Afsluiting en uitgifte van certificaten


INFORMATIE, Accreditatie, Inschrijving

Algemeen
De dagvoorzitter is Cisca Buis, kennisteamlid NVKP, hoofdredacteur NVKP-blad.
De samenvattingen van de lezingen zullen worden gebundeld in een syllabus die te gebruiken is als naslagwerk. Deze zal aan het begin van de dag aan de deelnemers worden uitgereikt.  
 
Accreditatie
Accreditatie voor de scholingsdag wordt bij verschillende beroepsorganisaties aangevraagd.
De verleende accreditaties staan hieronder vermeld.

 • NWP-Natuurgeneeskunde – 3 punten
 • Stichting het Nationaal Register van Chiropractoren (SNCR) – 4 punten
 • Het Verbond van Natuurgeneeskundig Therapeuten  – 2 punten
 • Stichting Nederlandse Orde van Alternatieve Genezers (NOAG)
 • VBAG – 2 punten
 • MBOG – 1 punt orthomoleculair, 4 punten algemeen medisch
 • FAGT – Accreditatie op HBO niveau
 • NVKH – 100% medisch
 • AVIG – 5 punten Praktijkgerichte Nascholing

 
Certificaten  
Deelnemers ontvangen na afloop van de dag een bewijs van deelname. Deze certificaten worden uitsluitend persoonlijk overhandigd.
 
Aanmelding  
Aanmelden kan via een aanmeldingsformulier op www.nvkp.nl. U krijgt dan per mail een factuur toegezonden. Na ontvangst van uw betaling op rekeningnummer NL66 TRIO 0254644317 is uw inschrijving definitief.
In verband met een maximum aantal deelnemers is het raadzaam zo spoedig mogelijk in te schrijven. Plaatsing geschiedt in volgorde van binnenkomst van betaling.
 
Kosten
Kosten bij voorinschrijving zijn €90,00, inclusief syllabus, koffie, thee en biologische lunch.
Na 8 oktober sluit de voorinschrijving en betaalt u €100,00.
Studenten betalen een gereduceerde prijs van €55,00; graag een mail sturen met kopie van studentenkaart aan org.scholingsdag@nvkp.nl, er wordt dan een aangepaste factuur toegestuurd.
 
Vragen
Indien u nog vragen heeft, dan kunt u deze stellen via org.scholingsdag@nvkp.nl aan Leontien den Ottolander, organisatie scholingsdag NVKP.
 
Locatie
De scholingsdag vindt plaats bij Conferentiecentrum Drakenburg te Baarn, Dr. Albert Schweitzerweg 1,
3744 MG Baarn, tel. 035-646 14 14, www.drakenburg.nl

Route
Openbaar vervoer
Per bus vanaf station Hilversum
Drakenbrug is enkel met buslijn 109 bereikbaar (reistijd ca. 10 min). U stapt uit bij halte A27 / Heidebloem Laren NH. Daarna wandelt u rechtdoor, in de rijrichting van de bus. In de bocht gaat u rechtsaf en volgt u de borden richting Conferentiecentrum Drakenburg (wandeling ca. 5 min).

Per auto
Vanuit de richting Utrecht: A1 afslag 10, Soest, ga rechtsaf de Zandheuvelweg op richting Hilversum.

Vanuit de richting Amsterdam: A1 afslag 9A, Witte Bergen, ga rechtsaf de Heidelaan op, rechtsaf de Goyergracht Zuid, linksaf de Weg over Anna ’s Hoeve, rechtsaf Dr. Albert Schweitzerweg.

Vanuit Apeldoorn/Zwolle: A1 afslag 10, Soest, ga linksaf richting Baarn, neem de eerste afslag op rotonde richting Hilversum, Zandheuvelweg (N221). Daarna rechtdoor Zandheuvelweg richting Hilversum.