Home

Steun ons werk

Wilt u ons werk steunen? Word nu lid en ontvang het welkomstgeschenk.

Word nu lid

Vaccineren is een keuze

Hoe kom ik als ouder tot een verantwoorde  keuze voor mijn kind?

Lees meer over uw keuzemogelijkheden

Ziekten en vaccins

Een overzicht van de meest voorkomende ziekten, vaccins en bijsluiters (kennisbank).

Meer info over ziekten, vaccins en bijsluiters

Nieuw in onze webshop

Zijstapdossier - rhesusfactor, oxytocine, vitamine K, hielprik

Met gepaste trots presenteren wij de geboorte van onze 1ste losse editie ‘zijstapdossiers’,
rhesusfactor, oxytocine, vitamine K, hielprik.

Aanstaande ouders komen in een nieuwe fase van hun leven en komen voor belangrijke keuzes te staan, dit maakt vaak wat onzeker. Het is daarom belangrijk om goed geïnformeerd te zijn zodat je zelfverzekerd de juiste keuzes kan maken.

Deze editie ‘Zijstapdossiers’ is een uitgebreid, kritisch, uniek en kostbaar naslagwerk voor aanstaande ouders. Het is rijkelijk voorzien van bronverwijzingen naar wetenschappelijke publicaties en van literatuurverwijzingen.

Leuke cadeautip voor aanstaande ouders! Bestel in de webshop...

Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken: “Voor de veiligheid van het BMR-vaccin durft niemand zijn hand in het vuur te steken”

De Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken (NVKP) reageert tegenover De Andere Krant op een mazelenuitbraak in Eindhoven en de roep voor een vaccinatieplicht die daaruit volgde. “Zouden mazelenvaccins zonder risico’s zijn, geen bijwerkingen hebben, uitbraken voorkomen en niet zelf mogelijk de bron voor een mazelengeval kunnen zijn, dan zou het verdedigbaar zijn om met harde conclusies en aanbevelingen BMR/mazelenvaccinatie te promoten. Maar dit is niet de realiteit. Voor de veiligheid van het BMR-vaccin durft niemand zijn hand in het vuur te steken. Het bewijs van veiligheid is er niet en het onderzoek ernaar is voor zover bij de NVKP bekend is, nooit op overtuigende wijze uitgevoerd. Kinderen en baby’s komen op meer plekken dan alleen de opvang of op school. Het gaat naar ons idee te ver om ongevaccineerden te weren uit opvang, school of uit de maatschappij in het algemeen. Mensen hebben het recht om zelf te beslissen of zij zichzelf of hun kind willen laten vaccineren. Het is ten slotte een medische interventie, bij in principe gezonde baby’s, kinderen of volwassenen, die niet zonder risico is. De rol van voldoende vitamine A in het voorkomen van complicaties tijdens mazelen infecties en het herstellen van de afweer en conditie na het doormaken van mazelen wordt niet genoemd. De NVKP pleit ervoor om ook de op hol geslagen politieke discussie over het mogen weigeren (dus discrimineren!) van ongevaccineerde kinderen op kinderdagverblijven en het eventueel verplicht stellen van vaccineren in dit licht te bezien. Het getuigt van een totaal gebrek aan realiteitszin, pure onwetendheid bij betrokkenen en het ondergeschikt maken van individuele rechten om een onrealistisch hoger ideologisch doel te dienen”,

De Andere Krant


Kinkhoest

Wist je dat…?                                        

  • Kinkhoest in ons land en in de meeste landen voortdurend rondgaat en eigenlijk niet uit te roeien is? Juist in landen met een hoge vaccinatiegraad komt kinkhoest bij volwassenen en op de babyleeftijd voor. In landen met een lage vaccinatiegraad komt het meer voor in de leeftijdsgroep van 2-10 jaar. Op die leeftijd, waarop wij van nature beter tegen de ziekte bestand zijn, kwam de ziekte meestal voor in het pre-vaccinatietijdperk.

Lees hier het hele document


21 maart 2024

Kanttekeningen bij berichtgeving maart 2024 over de toename van kinkhoest met onder meer 4 sterfgevallen

Ten eerste:

De NVKP leeft mee met de ouders van de overleden kinderen.

Het overlijden van een kind is schokkend, maar de NVKP vindt het ook schokkend dat dit verlies aangegrepen wordt om een angst campagne onder de bevolking op gang te brengen, waarbij groepen van mensen met verschillende overtuigingen tegen elkaar worden opgezet.

De NVKP pleit voor een goed onderzoek naar de gang van zaken bij het overlijden van de kinderen. Het is de vraag of tijdige, up-to-date en met name maternale kinkhoestvaccinatie dergelijk overlijden in alle gevallen kan voorkomen; met name de allerjongsten zijn per definitie kwetsbaar omdat de opbouw van voldoende afweer door vaccineren een zekere tijd vraagt. 

Op de website van de NVKP is uitgebreide informatie te vinden over de ziekteverschijnselen en behandeling van kinkhoest en, daarnaast over de voor en nadelen van vaccinaties. De NVKP ziet vooralsnog geen reden de daar vermelde informatie aan te passen, en wijst op de individuele beslissingsbevoegdheid van ouders om afhankelijk van hun persoonlijke situatie en dat van hun kind een keuze te maken. Vaccineren is een van de keuzemogelijkheden en deze is mede afhankelijk van de beschikbaarheid van een goed werkend kinkhoestvaccin.

Lees hier het hele document


Poliobrochure

Preventie Vaccinatieschade België – januari 2024
Heel wat vragen van lezers gaan over de inenting tegen polio die in België, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Nederland, nog steeds verplicht is. Ouders die die vaccinatie niet zien zitten, komen in gewetensnood. Moeten zij de regels volgen of hun hart en innerlijk weten?

Deze kersverse brochure brengt heel wat informatie over het fenomeen polio bijeen onder de titel "Het mysterieuze verband tussen poliovirussen en kinderverlamming". We baseerden ons veelal op officiële bronnen, zeker wat de cijfers betreft. Daarnaast hebben we ook wetenschappers en publicaties geraadpleegd die een andere kijk hebben op het polioverhaal. We eindigen met praktische aanbevelingen: hoe kun je de ziekte voorkomen? Hoe kun je met de  wettelijke verplichting omgaan? Lees hier de online versie.

10 vragen over de griepprik, griepseizoen 2023-2024

Oktober en november zijn de maanden waarin de uitnodiging voor de griepprik weer bij velen op de deurmat valt. Dit is volgens de NVKP een onnodige, overbodige vaccinatie, waarvan de effectiviteit vooralsnog niet bewezen is. Het op een natuurlijke wijze doormaken van de griep is voor de meeste mensen niet risicovol. Vaccinproducenten en het RIVM willen ons doen geloven dat de griep een gevaarlijke ziekte kan zijn, dat m.n. risicogroepen gevaar lopen en dat griep alleen voorkomen kan worden door de griepprik.

Lees hier het hele document


12 vragen over de Corona booster-injectie van Pfizer, najaar 2023

De NVKP heeft grote bedenkingen bij het nut en noodzaak van deze nieuwe injectieronde, zowel voor de zogenoemde risicogroepen als voor de gezonde mensen, waaronder jongeren en zwangere vrouwen. De NVKP vindt het belangrijk dat u goed geïnformeerd uw keuze kunt maken en vooraf alle informatie over mogelijke gevolgen voor uw gezondheid of die van uw (ongeboren)kind kunt inzien.

Lees hier het hele document
Waarom ik nog niet ben gevaccineerd

Leesboekje voor kinderen van 9 jaar en ouder om samen met je (groot-)ouders te lezen. Het is gebaseerd op een spreekbeurt over vaccineren door een 11-jarig meisje.  

Het is ouders de laatste jaren opgevallen, dat kinderen op zeer jonge leeftijd op school al horen over vaccineren. Het prikje hoort erbij en is om jezelf en anderen te beschermen. Informatie over alle kanten inclusief de nadelen van vaccineren (het ontbreken van bewijs van veiligheid, een vaccinatie neem je alleen voor jezelf enz.) én afgestemd op het niveau van kinderen, is amper te vinden. Er is ruimschoots informatie voor ouders, maar informatie voor kinderen is er niet of nauwelijks.

Lees hier het boekje...

English version, click here...

Deutsche Version, hier klicken...


Belast kinderen niet met een experimentele prik.

De experimentele injecties voor kinderen vanaf 5 jaar zijn voorlopig toegelaten door het EMA, terwijl er voor gezonde kinderen geen voordelen, maar alleen nadelen zijn. De cijfers van het CBS1 wijzen uit dat er in 2020 bij het doormaken van de ziekte Covid-19 onder 5-15-jarigen geen slachtoffers zijn gemeld. Dus ook niet onder de kwetsbare kinderen. Het voorwendsel dat bij voldoende gevaccineerde kinderen de scholen open kunnen blijven is een onacceptabel drukmiddel.

Kinderen vormen geen risico! Het afweersysteem van kinderen is scherper afgesteld op virale infecties dan dat van volwassenen. Daardoor ervaren kinderen mogelijk minder klachten na infectie met het SARS-CoV-2-virus2. Een gezond en geoefend (aangeboren) afweersysteem3 zorgt ervoor dat het virus en de geïnfecteerde cellen worden opgeruimd. De beste bescherming tegen infecties krijg je o.a. door gezonde voeding en (buiten)bewegen.

Lees verder (pdf)... (met bronvermeldingen)
idem, in A5 (pdf)...


Melding vaccinatieschade

Jaarlijks worden er, ook in ons land, een aantal personen slachtoffer van vaccinatieschade. Een meerderheid van de schadegevallen raakt nooit bekend, hetzij omdat ze niet als vaccinatieschade (h)erkend worden, hetzij omdat de vaststelling niet aan de overheid wordt medegedeeld.
Het is daarom belangrijk de u bekende gevallen van vaccinatieschade door te geven.

Vaccinatieschade melden bij Lareb

Veelgestelde vragen

De NVKP heeft eigen antwoorden geformuleerd op al eerder gestelde 49 vragen en antwoorden van het RIVM. De NVKP heeft daar een aantal extra vragen en antwoorden aan toegevoegd.
Op actuele vragen over BMR, HPV en Additieven zijn eveneens antwoorden te lezen van RIVM en NVKP.

Zie onze informatie t.o.v. RIVM


Ervaringsverhalen

Ervaringsverhalen over bijwerkingen van vaccins, met het melden ervan aan Bijwerkingencentrum Lareb, ervaring in de omgang met gezondheidswerkers of ervaring met het (vaccinvrij) doormaken van een kinderziekte, alle verhalen zijn hier gebundeld.  
Wilt u uw eigen ervaring delen? Schrijf ons uw verhaal, waarvoor bij voorbaat onze dank.

Lees meer


Over NVKP

De Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken (NVKP) is een vereniging van ouders en behandelaars, opgericht in 1994 om heldere, objectieve, actuele en wetenschappelijk onderbouwde informatie te verschaffen over ziekten, vaccins, verschillende keuzemogelijkheden en behandelingsmogelijkheden bij vaccinatieschade. Wees kritisch, stel vragen. Vaccineren is een keuze, uw keuze, geen plicht én is op eigen verantwoordelijkheid. Lees altijd de bijsluiter, informeer u over mogelijke bijwerkingen van vaccinaties!

Lid worden

Alleen dankzij de steun van leden, kan de vereniging alle informatie blijven geven. Meldt u aan, wordt nu lid. Elk nieuw lid ontvangt, als welkomsgeschenk, de pdf-versie van het boek ziekten & vaccins en het boekje "Waarom ik nog niet ben gevaccineerd".
We houden u o.a. op de hoogte d.m.v. een aantal digitale nieuwsbrieven.

Word nu lid

Wilt u een bedrag schenken of onze vereniging in uw testament opnemen, dat kan naar NVKP banknr. NL75 INGB 0000 7523 60. Wij danken u bij voorbaat.

Binnenkort op reis

Gaat u binnenkort op reis en zit u met de vraag of u voor deze reis wel of niet wilt vaccineren?

Lees meer over reisvaccinatie

Ik zoek informatie over

Kinkhoest

Vaccineren tegen kinkhoest voorkomt niet dat deze ziekte nog regelmatig voorkomt, op alle leeftijden, zowel onder wel als niet gevaccineerden.

Lees meer over kinkhoest

Mazelen

Mazelen is een ziekte die in voorbije tijden voor hoge sterftecijfers zorgde. De afgelopen decennia is mazelen vooral een relatief milde kinderziekte geworden.

Lees meer over mazelen

Griepprik

Griep is een virus dat in vele varianten voorkomt. Griep is een door griepvirussen veroorzaakte, veel voorkomende, acute, zelden ernstig verlopende infectieziekte.

Lees meer over de griep

Welkomstgeschenk bij lidmaatschap

Als u nu lid wordt van de Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken ontvangt u als welkomstgeschenk de pdf-versie van het boek ziekten & vaccins en het boekje "Waarom ik nog niet ben gevaccineerd". Hierin vindt u uitgebreide informatie over de ziektes waartegen gevaccineerd wordt en over de desbetreffende vaccins met bijsluiters. Deze informatie is bedoeld als objectieve, onafhankelijke informatiebron om u te helpen bij uw individuele beslissing rond vaccinaties. Vaccineren is een keuze én een eigen verantwoordelijkheid.  
Alleen dankzij de steun van leden kan de vereniging alle informatie blijven geven. Word nu lid. Wij danken u bij voorbaat.

Word nu lid

Webshop

Bent u op zoek naar folders, boeken etc. over vaccineren?

Bezoek onze webshop!

Vind een behandelaar bij u in de buurt

Voor informatie over vaccinaties en het behandelen van vaccinatieschade kunt u ook contact opnemen met een behandelaar, hieronder kunt u een behandelaar vinden.

Vind een behandelaar bij u in de buurt