Home

Vaccineren is een keuze

Hoe kom ik als ouder tot een verantwoorde  keuze voor mijn kind?

Lees meer over uw keuzemogelijkheden

Binnenkort op reis

Gaat u binnenkort op reis en zit u met de vraag of u voor deze reis wel of niet wilt vaccineren?

Lees meer over reisvaccinatie

Ziekten en vaccins

Een overzicht van de meest voorkomende ziekten, vaccins en bijsluiters (kennisbank).

Meer info over ziekten, vaccins en bijsluiters

Poliobrochure

Preventie Vaccinatieschade België – januari 2024
Heel wat vragen van lezers gaan over de inenting tegen polio die in België, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Nederland, nog steeds verplicht is. Ouders die die vaccinatie niet zien zitten, komen in gewetensnood. Moeten zij de regels volgen of hun hart en innerlijk weten?

Deze kersverse brochure brengt heel wat informatie over het fenomeen polio bijeen onder de titel "Het mysterieuze verband tussen poliovirussen en kinderverlamming". We baseerden ons veelal op officiële bronnen, zeker wat de cijfers betreft. Daarnaast hebben we ook wetenschappers en publicaties geraadpleegd die een andere kijk hebben op het polioverhaal. We eindigen met praktische aanbevelingen: hoe kun je de ziekte voorkomen? Hoe kun je met de  wettelijke verplichting omgaan? Lees hier de online versie.

10 vragen over de griepprik, griepseizoen 2023-2024

Oktober en november zijn de maanden waarin de uitnodiging voor de griepprik weer bij velen op de deurmat valt. Dit is volgens de NVKP een onnodige, overbodige vaccinatie, waarvan de effectiviteit vooralsnog niet bewezen is. Het op een natuurlijke wijze doormaken van de griep is voor de meeste mensen niet risicovol. Vaccinproducenten en het RIVM willen ons doen geloven dat de griep een gevaarlijke ziekte kan zijn, dat m.n. risicogroepen gevaar lopen en dat griep alleen voorkomen kan worden door de griepprik.

Lees hier het hele document


12 vragen over de Corona booster-injectie van Pfizer, najaar 2023

De NVKP heeft grote bedenkingen bij het nut en noodzaak van deze nieuwe injectieronde, zowel voor de zogenoemde risicogroepen als voor de gezonde mensen, waaronder jongeren en zwangere vrouwen. De NVKP vindt het belangrijk dat u goed geïnformeerd uw keuze kunt maken en vooraf alle informatie over mogelijke gevolgen voor uw gezondheid of die van uw (ongeboren)kind kunt inzien.

Lees hier het hele document5 vragen aan…

Maandelijks terugkerende rubriek.

Deze maand stellen we vragen aan: Marijke Korver

  1. Wie bent u en wat doet u?

    Ik ben Marijke Korver, moeder van 3 kinderen waarvan 1 ongevaccineerd. Ik werk als ambulant begeleider en doe vrijwilligerswerk voor de NVKP. 1 x per week telefoondienst en ik ben dossierhouder HIB en difterie. In het geboortejaar van onze jongste dochter ben ik begonnen met me te verdiepen in vaccins. Sindsdien (h)erken ik veel neveneffecten of zgn. (bij)werkingen van vaccins.

    Lees de hele rubriek...

Waarom ik nog niet ben gevaccineerd

Leesboekje voor kinderen van 9 jaar en ouder om samen met je (groot-)ouders te lezen. Het is gebaseerd op een spreekbeurt over vaccineren door een 11-jarig meisje.  

Het is ouders de laatste jaren opgevallen, dat kinderen op zeer jonge leeftijd op school al horen over vaccineren. Het prikje hoort erbij en is om jezelf en anderen te beschermen. Informatie over alle kanten inclusief de nadelen van vaccineren (het ontbreken van bewijs van veiligheid, een vaccinatie neem je alleen voor jezelf enz.) én afgestemd op het niveau van kinderen, is amper te vinden. Er is ruimschoots informatie voor ouders, maar informatie voor kinderen is er niet of nauwelijks.

Lees hier het boekje...

English version, click here...

Deutsche Version, hier klicken...


Belast kinderen niet met een experimentele prik.

De experimentele injecties voor kinderen vanaf 5 jaar zijn voorlopig toegelaten door het EMA, terwijl er voor gezonde kinderen geen voordelen, maar alleen nadelen zijn. De cijfers van het CBS1 wijzen uit dat er in 2020 bij het doormaken van de ziekte Covid-19 onder 5-15-jarigen geen slachtoffers zijn gemeld. Dus ook niet onder de kwetsbare kinderen. Het voorwendsel dat bij voldoende gevaccineerde kinderen de scholen open kunnen blijven is een onacceptabel drukmiddel.

Kinderen vormen geen risico! Het afweersysteem van kinderen is scherper afgesteld op virale infecties dan dat van volwassenen. Daardoor ervaren kinderen mogelijk minder klachten na infectie met het SARS-CoV-2-virus2. Een gezond en geoefend (aangeboren) afweersysteem3 zorgt ervoor dat het virus en de geïnfecteerde cellen worden opgeruimd. De beste bescherming tegen infecties krijg je o.a. door gezonde voeding en (buiten)bewegen.

Lees verder (pdf)... (met bronvermeldingen)
idem, in A5 (pdf)...


Melding vaccinatieschade

Jaarlijks worden er, ook in ons land, een aantal personen slachtoffer van vaccinatieschade. Een meerderheid van de schadegevallen raakt nooit bekend, hetzij omdat ze niet als vaccinatieschade (h)erkend worden, hetzij omdat de vaststelling niet aan de overheid wordt medegedeeld.
Het is daarom belangrijk de u bekende gevallen van vaccinatieschade door te geven.

Vaccinatieschade melden bij Lareb

Veelgestelde vragen

De NVKP heeft eigen antwoorden geformuleerd op al eerder gestelde 49 vragen en antwoorden van het RIVM. De NVKP heeft daar een aantal extra vragen en antwoorden aan toegevoegd.
Op actuele vragen over BMR, HPV en Additieven zijn eveneens antwoorden te lezen van RIVM en NVKP.

Zie onze informatie t.o.v. RIVM


Ervaringsverhalen

Ervaringsverhalen over bijwerkingen van vaccins, met het melden ervan aan Bijwerkingencentrum Lareb, ervaring in de omgang met gezondheidswerkers of ervaring met het (vaccinvrij) doormaken van een kinderziekte, alle verhalen zijn hier gebundeld.  
Wilt u uw eigen ervaring delen? Schrijf ons uw verhaal, waarvoor bij voorbaat onze dank.

Lees meer


Over NVKP

De Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken (NVKP) is een vereniging van ouders en behandelaars, opgericht in 1994 om heldere, objectieve, actuele en wetenschappelijk onderbouwde informatie te verschaffen over ziekten, vaccins, verschillende keuzemogelijkheden en behandelingsmogelijkheden bij vaccinatieschade. Wees kritisch, stel vragen. Vaccineren is een keuze, uw keuze, geen plicht én is op eigen verantwoordelijkheid. Lees altijd de bijsluiter, informeer u over mogelijke bijwerkingen van vaccinaties!

Lid worden

Alleen dankzij de steun van leden, kan de vereniging alle informatie blijven geven. Meldt u aan, wordt nu lid. Elk nieuw lid ontvangt, als welkomsgeschenk, de pdf-versie van het boek ziekten & vaccins en het boek "Waarom ik nog niet ben gevaccineerd".
We houden u o.a. op de hoogte d.m.v. een aantal digitale nieuwsbrieven.

Word nu lid

Wilt u een bedrag schenken of onze vereniging in uw testament opnemen, dat kan naar NVKP banknr. NL75 INGB 0000 7523 60. Wij danken u bij voorbaat.

Ik zoek informatie over

Kinkhoest

Vaccineren tegen kinkhoest voorkomt niet dat deze ziekte nog regelmatig voorkomt, op alle leeftijden, zowel onder wel als niet gevaccineerden.

Lees meer over kinkhoest

Mazelen

Mazelen is een ziekte die in voorbije tijden voor hoge sterftecijfers zorgde. De afgelopen decennia is mazelen vooral een relatief milde kinderziekte geworden.

Lees meer over mazelen

Griepprik

Griep is een virus dat in vele varianten voorkomt. Griep is een door griepvirussen veroorzaakte, veel voorkomende, acute, zelden ernstig verlopende infectieziekte.

Lees meer over de griep

Welkomstgeschenk bij lidmaatschap

Als u nu lid wordt van de Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken ontvangt u als welkomstgeschenk de pdf-versie van het boek ziekten & vaccins en het boek "Waarom ik nog niet ben gevaccineerd". Hierin vindt u uitgebreide informatie over de ziektes waartegen gevaccineerd wordt en over de desbetreffende vaccins met bijsluiters. Deze informatie is bedoeld als objectieve, onafhankelijke informatiebron om u te helpen bij uw individuele beslissing rond vaccinaties. Vaccineren is een keuze én een eigen verantwoordelijkheid.  
Alleen dankzij de steun van leden kan de vereniging alle informatie blijven geven. Word nu lid. Wij danken u bij voorbaat.

Word nu lid

Webshop

Bent u op zoek naar folders, boeken etc. over vaccineren?

Bezoek onze webshop!

Vind een behandelaar bij u in de buurt

Voor informatie over vaccinaties en het behandelen van vaccinatieschade kunt u ook contact opnemen met een behandelaar, hieronder kunt u een behandelaar vinden.

Vind een behandelaar bij u in de buurt