Literatuur en films

Waarom ik nog niet ben gevaccineerd

Leesboekje voor kinderen van 9 jaar en ouder om samen met je (groot-)ouders te lezen. Het is gebaseerd op een spreekbeurt over vaccineren door een 11-jarig meisje.  

Het is ouders de laatste jaren opgevallen, dat kinderen op zeer jonge leeftijd op school al horen over vaccineren. Het prikje hoort erbij en is om jezelf en anderen te beschermen. Informatie over alle kanten inclusief de nadelen van vaccineren (het ontbreken van bewijs van veiligheid, een vaccinatie neem je alleen voor jezelf enz.) én afgestemd op het niveau van kinderen, is amper te vinden. Er is ruimschoots informatie voor ouders, maar informatie voor kinderen is er niet of nauwelijks.

Lees hier het boekje...

Why I am not vaccinated yet

Booklet for children aged 9 and older to read with your (grand)parents. It is based on a presentation about vaccination by an 11-year-old girl.
The NVKP chose to make this presentation into a booklet as to provide a guide for parents whose children ask questions so they can read it together.

In recent years, parents have noticed that children are already hearing about vaccination at school at a very young age. The shot is part of it and is to protect yourself and others. Information about all sides, including the disadvantages of vaccination (the lack of proof of safety, you only take a vaccination for yourself, etc.) and tailored to the level of children, is hard to find. There is plenty of information for parents, but little or no information for children.

Read the booklet here...

Warum ich noch nicht geimpft bin

Broschüre für Kinder ab 9 Jahren zum Vorlesen mit den (Groß-)Eltern. Es basiert auf einem Referat über das Impfen eines 11-jährigen Mädchens.
Der NVKP hat sich entschlossen, eine Broschüre daraus zu machen, um so Eltern, die Fragen von ihren Kindern erhalten, eine Orientierungshilfe zu geben, die sie gemeinsam durchgehen können.

Eltern haben in den letzten Jahren festgestellt, dass Kinder schon sehr früh in der Schule über Impfungen informiert werden. Die Spritze gehört dazu und dient dazu, sich und andere zu schützen. Informationen über alle Aspekte, einschließlich der Nachteile von Impfungen (fehlender Sicherheitsnachweis, man impft nur für sich selbst usw.), die auf das Niveau von Kindern abgestimmt sind, sind kaum zu finden. Es gibt viele Informationen für Eltern, aber kaum welche für Kinder.

Lesen Sie hier die Broschüre...

Vaxxed

Vaxxed: From Cover-up to Catastrophe "The film they don't want you to see"

Documentaire van de prominente vaccinatie-arts Dr. Andrew Wakefield, waarin hij beweert dat het Amerikaanse 'Food and Drug Administration Centers for Disease Control and Prevention' (CDC) heeft geknoeid met resultaten van het onderzoek dat een verband aantoonde tussen het mazelen-bof-rubella-vaccin en autisme. Volgens een andere dokter heeft het CDC de resultaten na de studie nooit gepubliceerd.

Vaxxed II

'Vaxxed II: The People's Truth' is de opvolger van de bekroonde documentaire 'Vaxxed: From Cover-Up To Catastrophe.'

Toen we door heel Amerika gingen om Vaxxed te promoten, hebben duizenden ouders kilometers gereisd om de verhalen over wat er met hun kinderen gebeurd was te kunnen delen. Deze verhalen creëerden een beweging. Een revolutie die de geschiedenis voor altijd zal veranderen. De ouders zijn voorgelogen en worden niet langer het zwijgen opgelegd. Dit is jouw verhaal, jouw waarheid, en nu hebben we jouw hulp nodig om het te vertellen.

Laat je informeren over vaccineren

TV beelden uit 1998, Laat je informeren over vaccineren m.m.v. NVKP.

Laat je informeren over vaccineren aflevering 1 - deel 1

Laat je informeren over vaccineren aflevering 2 - deel 1

Laat je informeren over vaccineren aflevering 1 - deel 2

Laat je informeren over vaccineren aflevering 2 - deel 2

Zelf kiezen

Radio Isa: Isa gaat in gesprek met Cisca Buis, klassiek homeopaat.

“Ouders die voor de keuze staan om hun kinderen wel of niet te vaccineren worden eenzijdig geïnformeerd. Online zijn vooral stellingen te vinden die beweren dat het veilig en effectief is, maar informatie over de andere kant van de medaille is niet goed te vinden. Deze aflevering dient als een vertrekpunt voor alle ouders die nieuwsgierig zijn naar de bezwaren en bijwerkingen, van waaruit zij zelf nader onderzoek kunnen doen, en uiteindelijk: zelf kunnen kiezen.”

Artikel van NVKP – maart 2023 – The long shot

Interview met Anne-Marie van Raaij-Schouten.

Artikel van NVKP in het januarinummer van het tijdschrift ‘Spiegelbeeld’

Leveren verplichte vaccinaties een bijdrage voor de gezondheid van kinderen?

Lees hier het hele artikel...

NVKP lezing, 19 september 2020 - Dr. Toon Weisenborn in 3 delen

Deel 1 (3)

Deel 2 (3)

Deel 3 (3)

Dr Stanley Plotkin Under Oath discusses Testing on Humans

Bij de productie van vaccins voor virusziekten kan gebruik worden gemaakt van menselijke cellijnen van geaborteerde foetussen, waarover Plotkin in deze video getuigt.

De video is van YouTube verwijderd, maar hier nog te zien...

Lezing door Dr. Kris Gaublomme

In november 2019 gaf Kris Gaublomme in Brugge de lezing ‘De veiligheid van vaccins in de weegschaal’.
• Zijn vaccins veilig en effectief voor iedereen?
• Wat zijn de nevenwerkingen van het mazelenvaccin?
• Waarom de sabotage van het debat en de globale toename aan dwangmaatregelen?
• Waarom nu ook een HPV-vaccin voor jongens?
• Waarheen gaat de gezondheid van onze kinderen met de steeds uitbreidende vaccinatieschema’s?
https://youtu.be/ryZfxSmshb8

Nieuw boek: The HPV Vaccine on Trial - De inleiding is in het Nederlands vertaald.

 

Het HPV Vaccin voor het gerecht

Op zoek naar gerechtigheid voor een misleide generatie

Door Mary Holland J.D., Kim Mack Rosenberg J.D., Eileen Iorio
"Het boek onthult de tragedie van het HPV schandaal"

De inleiding is in het Nederlands vertaald.

Lees hier het hele stuk...

Nieuw

Intraveneuze Vitamine C behandeling bij septische shock met bemoedigende resultaten:

 

Dr. Paul E. Marik, intensive care arts bij de ziekenhuizen die zijn verbonden aan Eastern Virginia Medical School in de VS boekt opmerkelijke resultaten bij de behandeling van septische shock. Septische shock is een medische gezien zeer ernstige toestand en een schrikbeeld voor artsen, omdat de kans dat de patiënt overlijdt aanzienlijk is. In een studie gepubliceerd in het blad Chest in 2017, https://journal.chestnet.org/article/S0012-3692(16)62564-3/abstract

Hydrocortisone, Vitamin C, and Thiamine for the Treatment ...

journal.chestnet.org

The global burden of sepsis is estimated as 15 to 19 million cases annually, with a mortality rate approaching 60% in low-income countries.


schrijven Dr. Marik en zijn collega’s over toepassing van intraveneuze (per infuus) Vitamine C, Vitamine B1 en hydrocortison waarbij zij in de groep die deze middelen kreeg toegediend 4 sterfgevallen zagen op 47 patiënten. In de controle groep die de standaard behandeling kreeg overleden 19 van de 47 patiënten.

In het ziekenhuis waar Dr. Marik aan verbonden is, is deze manier van behandelen met Vitamine C in gebruik genomen, hoewel de grote ‘clinical trials’ die eenduidigheid moeten geven over effectiviteit en veiligheid niet zijn afgerond en ook niet goed van de grond komen.

Via bijgaande link vindt u naast achtergrondinformatie ook een korte video met interviews met intensive care verpleegkundigen uit het betreffende ziekenhuis en een radio interview met Dr. Marik.

https://pulmccm.org/critical-care-review/vitamin-c-save-lives-sepsis/

Could vitamin C save lives in sepsis? These hospitals aren ...

pulmccm.org

After hundreds of trials failing to show benefit of drug treatments for sepsis, could a simple, cheap and effective treatment -- high-dose vitamin C -- be hiding in plain sight?

Aanbevolen Nederlandse boeken over vaccinaties:

 • Ziekten en Vaccins, nader bekeken, Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken, ISBN 9789048413553.
 • Vaccinaties doorgeprikt, door Cisca Buis, Noor Prent en Tineke Schaper, ISBN 9789020212174, ISBN e-book 97890 202 08580.
 • Vaccin Vrij, Door Frankema, ISBN 9047706056.
 • U kunt veel meer dan u denkt, Dr. Hans Moolenburgh, ISBN: 9047706064.
 • Inenten niet zonder risico, Heidy van Beurden & Tinus Smits, arts, ISBN 90-215-9758-6.
 • Vaccinatie is geen immunisatie, Tim O’Shea, ISBN 978-94-90352-30-1.
 • Bondgenoot, autobiografie van een immuuncel, Henk Fransen, ISBN 9789081608510.
 • Het Post Vaccinaal Syndroom, Diagnose, Behandeling, Preventie, Tinus Smits, arts, ISBN 90-803326-2-3.
 • Vaccinaties en het immuunsysteem, gewenste en ongewenste effecten van vaccineren, Dr. Kris Gaublomme, ISBN 978 90 823 9541 9, bestellen via kris.gaublomme@telenet.be.
 • Vaccinaties, kan het ook anders? Tineke Schaper, ISBN 9020208934.
 • Baarmoederhalskanker, HPV-vaccins als een ‘deus ex vagina’, Desiree Röver, ISBN 9789020203271.
 • De zonen van Hippokrates, Ronald van Vierzen, ISBN 9789065561138.
 • Leven zonder vaccinaties, Noor Prent, Tineke Schaper, ISBN 9789020214536.
 • Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties, door 14 auteurs, gratis in pdf hier te downloaden.

Engelstalige boeken:

Dissolving Illusions, Disease, Vaccines, and the Forgotten History door Suzanne Humphries en Roman Bystrianyk

Dissolving Illusions vertelt nauwkeurig de feiten en cijfers uit medische tijdschriften, boeken, kranten en andere bronnen, die lang over het hoofd zijn gezien. Aan de hand van grafieken, die de mythe ontkrachten, laat dit boek zien, dat vaccinaties, antibiotica en andere medische ingrepen niet verantwoordelijk zijn voor de verlenging van de levensduur en de afname in sterftecijfers van infectieziekten vanaf eind 19e eeuw en begin 20e eeuw.
Als de medische wetenschap systematisch essentiële historische informatie verkeerd kon uitleggen en negeren, is de vraag gerechtvaardigd, “Wat wordt heden ten dagen nog meer genegeerd en verkeerd uitgelegd?”  
Misschien is de beste reden om de geschiedenis te kennen om zo herhaling van de ergste dingen te voorkomen.

In meer dan 70 pagina’s wordt polio uitgelegd; waarom kwam polio nauwelijks voor en werd het plotseling epidemisch? Verlammingen kunnen meerdere oorzaken hebben, zoals: lood-, arsenicum- en DDT vergiftigingen, andere darmvirussen als Coxsackie en ECHO virus, Guillain-Barré syndroom, niet gediagnostiseerde syfilis, mond-en-klauwzeer, uitlokking door intramusculaire injecties zoals vaccinaties.

Een opmerkelijk citaat uit het boek:

“Het vaccin is gemaakt omdat dit kon worden gemaakt, niet noodzakelijkerwijze omdat het nodig was.”
Dat zei in de vijftiger jaren Alexander Langmuir MD, bekend als “vader van de epidemiologische infectieziekten”, hij richtte de epidemiologische sectie op, die later de CDC werd.

Aan te bevelen films in het Nederlands:

 • Dr. Hans Moolenburgh vaccinatie lezing bij Prik Mij Maar Lek Symposium CZ.
  In verband met het overlijden van de heer Hans Moolenburgh sr (huisarts in ruste), op 8 november 2018, opnieuw geplaatst. Het betreft zijn lezing tijdens het 'Prik Mij Maar Lek' symposium, 1 november 2014 in het Centrum Zonnewijzer. Let op: deze video bevat ook belangrijke grafieken en beeldmateriaal.
  Bekijk de lezing hier: https://www.youtube.com/watch?v=kzHNaauCVIU&t=1033s
 • Vaccinatie sinds de Tweede Wereldoorlog
  Het blijft actueel: “Vaccinatie sinds de Tweede Wereldoorlog” lezing door dr. H.C. Moolenburgh, om te zien of te lezen.
  Bekijk de lezing hier... of lees de transcriptie van de lezing, klik hier...
 • De film 'Prik met' van Kristel Kuiper
  is vanaf nu in zijn geheel te zien op Vimeo. Een jonge moeder, zwanger van haar tweede kind, schrikt van heftige verhalen over vaccinatieschade. Ze onderzoekt welke keuze zij straks moet maken voor haar kind.
  https://vimeo.com/136801871
 • “Minidocu HPV vaccinaties: kans op winst door gezondheid”
  Earth Matters heeft een indrukwekkende veelomvattende docu gemaakt over het HPV vaccin.  (33.13 minuten)
  “Van alle vaccinatiedossiers is die van HPV wel het meest controversieel. De overheid, de wetenschap en de farmaceuten zijn er glashelder over dat het HPV vaccin veilig is en beschermt tegen baarmoederhalskanker. Toch blijft de vaccinatiegraad dalen. Dat komt voornamelijk omdat er op internet informatie te vinden is, waaruit blijkt dat er veel zware bijwerkingen gemeld worden. Onderzoeken waar veelal naar verwezen wordt, zouden gedaan zijn door diezelfde farmaceuten. Cijfers, artsen en rapporten spreken elkaar tegen in een ogenschijnlijk ondoordringbaar woud, waarbij de voor- en tegenstanders ver uit elkaar liggen”:  http://www.earth-matters.nl/192/14425/earth-matters-tv/minidocu-hpv-vaccinaties-kans-op-winst-door-gezondheid
 • ‘Het Shakenbaby Syndroom slachtoffer van een hypothese’
  Ouders onterecht beschuldigd van "baby schudden" Documentaire door "Dokma film" https://www.youtube.com/watch?v=ZmsIxmAN6Es&feature=share youtube.com
 • ‘Who’s afraid of Tinus’  Paula Rennings
  deel 1: ‘Vaccinatieschade’
  deel 2:  ‘Vrije Keuze’
  http://www.ppregisseurs.nl/car

  Aan te bevelen films in het Engels of Duits, waarvan meerdere Nederlands ondertiteld:

  • Interview met Judy A. Mikovits:
   Moleculair biologe Judy A. Mikovits luidde de noodklok over de dodelijke virale besmetting van vaccins. Ze werd vervolgens in de gevangenis gegooid.
   Dr. Mikovits deed voor het Amerikaanse Nationale Kankerinstituut onderzoek naar virussen waaronder hiv. Ze hield zich vooral bezig met immunotherapie.
   In 2009 was haar onderzoek gericht op autisme en andere neurologische aandoeningen. Ze kwam tot de ontdekking dat de meeste proefpersonen die ze onderzocht ook leden aan kanker en chronisch vermoeidheidssyndroom.

  Ze ontdekte dat een virus verantwoordelijk was voor deze symptomen en kwam tot de conclusie dat het afkomstig was van muizen.
  Mikovits stelde vast dat deze virale besmetting werd veroorzaakt door vaccins.
  “Vijfentwintig miljoen Amerikanen zijn besmet met virussen die uit het lab komen en die via besmet bloed en besmette vaccins in mensen terecht zijn gekomen,” zei ze.
  Toen ze haar bevindingen naar buiten bracht werd ze ontslagen, aangeklaagd, in de gevangenis gegooid en kreeg ze opdracht haar onderzoek terug te trekken en te verklaren dat ze ‘alles had verzonnen’.
  https://www.naturalnews.com/2018-06-08-the-criminalization-of-science-whistleblowers-a-mind-blowing-interview-with-judy-mikovits-phd.html

  Dr. Mikovits is niet alleen een van de toonaangevende wetenschappers op het gebied van retrovirus-gerelateerde ziekten, ze staat in het centrum van een wetenschappelijke controverse en politieke strijd die haar carrière als door de overheid gefinancierde onderzoekwetenschapper heeft beëindigd. Ze sprak de waarheid over het frauduleuze gebruik van overheidsgeld voor onderzoek, de marketing van onnauwkeurige retrovirustests, Medicare-fraude, de vervuilde bloedbank en de schade die wordt geassocieerd met vaccins en hun toedieningschema. Haar onderzoek toonde aan hoe retrovirussen verband houden met de plaag aan moderne ziekten die het Amerikaanse gezondheidszorgsysteem failliet laten gaan.
  De opening van de saga begon in de zomer van 2009 toen ze een bijeenkomst van wetenschappers van de hoogste niveaus van de wetenschappelijke gemeenschap bijwoonde. Alle overheidsinstanties die zich bezighielden met de gezondheid van de mens waren vertegenwoordigd. Leiders van verschillende onderzoeksinstituten en universiteiten waren aanwezig. Ze waren experts op het gebied van virologie en ziektepreventie en -behandeling.

  Tijdens de tijd die aan Dr. Mikovits was toegewezen, beschreef ze de resultaten van haar meest recente onderzoek dat binnenkort zou worden gepubliceerd in het gewaardeerde tijdschrift Science. Ze trok een associatie tussen het XMRV-muis retrovirus en het Chronisch Vermoeidheids Syndroom.

  Twee maanden later presenteerden Dr. Mikovits en twee andere wetenschappers bewijs aan de federale overheid dat een retrovirus ten grondslag zou kunnen liggen aan een autismespectrumstoornis.

  Toen haar artikel over retrovirussen en het chronisch vermoeidheidssyndroom (ME / CVS) werd gepubliceerd in oktober 2009, heeft het geleid tot  een aanval tegen de bevindingen van de aanwezigheid van retrovirus bij patiënten met ME / CVS. Deze aanval werd grotendeels geleid door de psychiatrische industrie. Ze maakten krachtig bezwaar tegen een virale associatie met chronisch vermoeidheidssyndroom. Ze geloofden dat ME / CVS een psychische ziekte was zonder een fysieke oorzaak. Ze geloofden dat gesprekstherapie en psychiatrische medicijnen het enige antwoord waren voor diegenen die gehandicapt waren door deze retrovirale ziekte.

  Tijdens de eerste en enige internationale workshop over het XMRV-retrovirus, gehouden in september 2010, presenteerden Dr. Mikovits en een groep andere wetenschappers onderzoek dat de basis zou worden voor het uitvoeren van een internationale multi-center studie naar XMRV-retrovirussen. Een van de onderzoeken die tijdens de bijeenkomst werden besproken, was een onderzoek met rhesus makaken die werden blootgesteld aan XMRV. Dit was bijzonder waardevol. Het toonde aan dat het XMRV-retrovirus na blootstelling snel uit de bloedbaan verdween - vermoedelijk in weefsels. Net als bij HIV / AIDS zorgde immuunstimulatie ervoor dat het virus opnieuw in het bloed verscheen, waar het opnieuw kon worden gedetecteerd. De immuunstimulant die ze gebruikten was een injectie van boluspeptiden die een vaccinatie nabootsten. Dit lokte het virus uit en zorgde ervoor dat het repliceerde naar detecteerbare niveaus en vermoedelijk een ziekte zou veroorzaken.  Een andere studie presenteerde bevindingen over infectieuze XMRV in het perifere bloed van kinderen en hun ouders. Het onderzoek bevatte 66 proefpersonen: 37 ouders en 29 kinderen. 17 kinderen hadden autisme, een tweeling had Niemann-Pick Type C (een neurodegeneratieve stoornis) en 10 kinderen waren gezonde broers en zussen. De families woonden in 11 verschillende staten. XMRV werd gedetecteerd bij 55% van de mensen in het onderzoek. De leeftijd van de geïnfecteerde kinderen was 2 tot 18 jaar. 17 van de kinderen (inclusief de tweelingen) waren positief voor XMRV (58%) en 20 van de 37 ouders (54%) waren positief voor XMRV. 14 van de 17 autistische kinderen waren positief voor XMRV (82%). Ze merkten op dat autisme, spectrumstoornis (ASS), ME / CVS en neuro-immuunziekten bij kinderen gemeenschappelijke klinische kenmerken gemeen hebben. Dit was wereldschokkend nieuws voor autistische ouders, omdat het de theorie steunde dat hun kinderen een niet-ontdekt retrovirus in hun immuuncellen zouden hebben die door vaccinatie zouden kunnen worden geactiveerd. De stimulatie van het immuunsysteem door een vaccinatie zou de delicate onderdrukking van het retrovirus door het lichaam kunnen frustreren, waardoor het uit zijn schuilplaats komt.

  Tijdens de presentatie van Dr. Mikovits beschreef ze haar onderzoek en het onderzoek van anderen. Haar onderzoeksteam ontdekte dat 67 procent van de ME / CVS-patiënten in haar onderzoek het bewijs van XMRV toonde, en andere onderzoekers ontdekten dat 86,5% van de ME / CVS-patiënten aanwijzingen had voor infectie door een bredere groep retrovirussen die ook aan laboratoriummuizen waren gekoppeld.

  Dr. Mikovits en haar team ontdekten dat 3,7 procent van een gezonde populatie bewijs van een XMRV-infectie vertoonde, terwijl collega's aantoonden dat 6,8 procent van een gezonde controlepopulatie tekenen vertoonde van infectie door een grotere groep muizenleukemievirussen. Dit betekende dat elf tot eenentwintig miljoen mensen in de Verenigde Staten mogelijk werden geïnfecteerd door een groep verwante virussen die afkomstig waren van muizen.

  Toen alle gegevens en alle bevindingen van deze conferentie bij elkaar werden gebracht, was het gemakkelijk in te zien dat er een ernstig probleem was met retrovirussen in de algemene bevolking van de Verenigde Staten en Europa. De bloedbank was besmet, gezinnen waren geïnfecteerd en een zeer hoog percentage mensen met ME / CVS, autisme en andere ziekten had ook XMRV en vergelijkbare retrovirussen. Veel andere mensen hadden deze virussen, maar de meesten waren nog niet ziek.
  Op basis van deze bevindingen heeft Francis Collins, hoofd van de National Institutes of Health, een multi-center onderzoek opgedragen dat zou worden geleid door Dr. Ian Lipkin, die aan het hoofd stond van het Institute of Infection and Immunity van Columbia University. Lipkin was in die tijd uitgeroepen tot de 's werelds meest gevierde virusjager'.

  De Lipkin multi-center studie zou een grootschalige studie zijn die oppervlakkig zou beweren te onderzoeken wat er gebeurde met ME / CVS en andere neurologische aandoeningen in de Verenigde Staten. Artsen kregen echter de opdracht om een ongebruikelijke reeks criteria te gebruiken om patiënten van het onderzoek uit te sluiten. Zij hebben patiënten uitgesloten van besmetting met HIV, hepatitis B-virus, hepatitis C-virus, Treponema pallidium (tape-worm), B burgdorferi (de spijsverteringsziekte van Lyme), medische of psychiatrische ziekte die gepaard kan gaan met vermoeidheid, abnormale serumkenmerken en schildklier aandoening.

  De studie sloot groepen patiënten uit die het meest waarschijnlijk met de retrovirussen werden geïnfecteerd. Het leek erop dat de studie was ontworpen om te falen.
  Dr. Mikovits was een van de onderzoekers die betrokken was bij de multicentrische studie die plaatsvond in 2010 en 2011. Ze vervolgde haar onderzoek tot de late zomer van 2011 toen haar door het hoofd van het instituut dat haar lab huisvestte, werd gevraagd om frauduleuze uitgaven van federale onderzoeksgelden van haar subsidie goed te keuren. Ze weigerde en werd uit haar functie ontslagen eind september 2011..
  Op de dag dat ze werd ontslagen, werd ze buitengesloten van haar laboratorium en kantoren terwijl die werden leeggehaald. Ze hadden haar notities meegenomen, maar een collega begreep wat er aan de hand was en hij stelde de notities van Dr. Mikovits en die van hemzelf veilig.

  Deze studie van miljoenen dollars, gefinancierd met Amerikaanse belastingsdollars, verdoezelde met succes de relatie tussen retrovirussen en chronische ziekten, maar het was niet in staat om het bestaan van retrovirussen in de algemene bevolking te verdoezelen.
  Ze wilden geen associatie met ziekte vinden, omdat de overheid, Big Pharma, ziekteverzekeringsmaatschappijen en het conventionele medische systeem niet wilden dat de waarheid onthuld werd. De kosten zouden verbijsterend zijn als bekend zou worden dat het gezondheidszorgsysteem zelf 20 miljoen mensen had besmet met een virus dat chronische ziekte, invaliditeit, lijden en de dood veroorzaakte.

  In deze video licht Dr. Mikovits de geschiedenis van retrovirusverontreiniging, de cover-up van de overheid en de gevolgen die haar onthullingen hadden voor haar carrière toe.

  Sacrificial Virgins’, Offermaagden, documentaire in 3 delen, die in maart 2018 in Australië de BEST OF FESTIVAL Award heeft gewonnen.

  Jonge meisjes, die blijvend zijn beschadigd na toediening van het HPV-vaccin, blijven dit melden. Het is een vaccin, dat werd goedgekeurd, terwijl het testen niet was voltooid en waarin een nieuw type aluminium adjuvant wordt gebruikt. Ondanks toenemende bezorgdheid van ouders van getroffen kinderen blijven gezondheidsautoriteiten de veiligheid van het vaccin verdedigen.

  Offermaagden - zo genoemd omdat het vaccin meestal aan meisjes wordt gegeven voordat ze seksueel actief worden - is een documentaire in drie delen, geschreven en verteld door Joan Shenton.

  "Het is een medisch schandaal", beweert Joan Shenton. "Het vaccin tegen het humaan papillomavirus - oftewel het HPV-vaccin - is een klasse apart als het gaat om het veroorzaken van pijn en lijden.

  Deel 1, Not For The Greater Good, gaat in op de bewering dat het HPV-vaccin baarmoederhalskanker kan voorkomen.

  Deel 2, Pain And Suffering, bekijkt welke bijwerkingen er zijn en onthult een ontstellende mogelijke oorzaak: vervanging van lang gebruikte vaccin additieven door nieuwe additieven of nieuwe combinaties van additieven die geen lange termijn veiligheidsproeven hebben ondergaan.

  Deel 3, A Penny For Your Pain, beschrijft hoe patiënten in landen als Japan en Colombia de farmaceutische reuzen Merck en GlaxoSmithKline zullen aanklagen voor schade na ernstige bijwerkingen. Ook patiëntengroepen in de VS, Engeland en Spanje volgen de gevallen nauwlettend. Verder komt de Australische juridische aandacht aan bod, gericht op de verantwoordelijkheid van artsen.

  Deense HPV documentaire uit 2015, 38 minuten.

  Meer informatie over de Deense documentaire met de film erin: ‘De vaccinerede piger’/The vaccinated girls, sick and betrayed http://www.activistpost.com/2015/04/hpv-vaccines-danish-documentary.html

  CHRIS EXLEY & ALUMINUM TOXICITY, geïnterviewd door Del Bigtree

  Professor Christopher Exley bestudeert al 35 jaar wat de toxische invloed is van aluminium in de hersenen. Een recente studie (Mold et al 2017), uitgevoerd door de onderzoeksgroep van Chris Exley, levert de allereerste metingen van aluminium in autistische hersenen.  In dit verhelderend gesprek tussen de gastheer Del Bigtree en Professor Christopher Exley, gefilmd op het 5th International Symposium on Vaccines (2018 in Lissabon), bespreekt Chris Exley het effect van aluminium op het menselijk lichaam en de resultaten van zijn onderzoek. Dat onderzoek laat zien dat de aluminiumniveaus in autistische hersenen abnormaal hoog zijn.
  https://www.youtube.com/watch?v=WyAeQKtVr6U

  Enkele YouTube filmpjes van uitzendingen over vaccinatieschade.

  Twee uitzendingen door Zembla: