Griepprik

Zin en onzin van de griepprik

Griepprik werkt niet naar behoren

Zowel voor- als tegenstanders en zelfs producenten zijn het met elkaar eens dat de huidige griepvaccinatie zoals die jaarlijks wordt aangeboden niet naar behoren werkt. Degenen die de zwaarste kanttekeningen plaatsen bij deze vaccinatie beroepen zich vaak op het onderzoek naar de effectiviteit van griepvaccins van de Cochrane Collaboration. Dit onafhankelijke instituut trok in een artikel in 2010 de conclusie dat de onderzoeken over griepvaccins kwalitatief onder de maat zijn en onvoldoende onafhankelijk zijn opgesteld en gefinancierd. Ook geven zij aan dat de bewijzen voor werkzaamheid ontbreken, ondanks het feit dat het vooral de fabrikanten zijn die hun eigen waren erin aanprijzen.


Succesvolle lobby
De Nederlandse overheid kiest ervoor om, ondanks de geringe werkzaamheid van de griepprik alles zoveel mogelijk bij het oude te laten. Zij laat zich adviseren o.a. door mensen die belangen hebben bij de voortzetting van de huidige situatie of zelfs uitbreiding daarvan wensen. De rol die de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) speelt is sinds enige jaren ook niet langer onafhankelijk te noemen. Onderzoeksjournalist Daan de Wit schrijft in zijn boek Dossier Mexicaanse griep over de WHO dat deze sinds 2004 grotendeels met privaat geld wordt ondersteund en dat dit een belangrijke kleuring geeft aan hun werkwijze en adviezen.


Commercie gaat voor wetenschap
Deskundigen zoals Ab Osterhaus, die in de media fel pleitbezorgers zijn van vaccins en alsmaar uitbreidende vaccinatieprogramma’s, zelfs voor ouderen, zijn uitstekende ambassadeurs voor fabrikanten die streven naar de afzet van jaarlijks vele miljoenen (griep)vaccins, ongeacht of deze al of niet effectief en veilig zijn. Deze wetenschapper informeert ons weliswaar deskundig, maar zeer eenzijdig en dus onjuist. De commerciële belangen wegen ook hier zwaarder dan de wetenschappelijke.


Geen prikkel tot productverbetering
Fabrikanten van vaccins zijn nooit financieel aansprakelijk voor ondeugdelijkheden aan hun producten. De overheid vormt hierin voor hen een buffer. Daarmee ontbreekt voor hen echter elke prikkel die tot verbetering van vaccins zou moeten of kunnen leiden. Er zijn stemmen opgegaan tijdens het debat dat de Gezondheidsraad, heeft georganiseerd op 13 juni 2012 over de effectiviteit van de griepvaccinatie om de logistiek van de griepprik intact te laten, in afwachting van een beter griepvaccin.

Partijdige advisering en gebrek aan aansprakelijkheid van de fabrikanten zijn samen met een niet goed uitgewerkt meldingssysteem van de bijwerkingen een garantie voor het uitblijven van een constructieve evaluatie en evolutie van vaccinatieprogramma’s, waaronder die van de jaarlijkse griepprik. Het echte antwoord op de vraag of de griepprik zinvol of niet zinvol is moeten we u daarom verschuldigd blijven.

Lees ook: