Oudergroepen

Oudergroepen

Heeft u behoefte om - anders dan via sociale media - ervaringen uit te wisselen met ouders die ook vragen hebben over de beslissing wel, gedeeltelijk of niet het Rijksvaccinatieprogramma te volgen?

Voor veel ouders is het een lastige keuze, te meer omdat er de laatste tijd vaccins zijn bijgekomen. De NVKP wil in heel Nederland ouders hierbij ondersteunen.

Nieuwe en bestaande lokale oudergroepen kunnen rond een NVKP lid worden opgezet om in de regio kleinschalige bijeenkomsten te organiseren. Deze kunnen worden ondersteund door de NVKP met kennis en netwerken rondom het onderwerp vaccineren. Niet-leden kunnen zich ook bij een oudergroep aansluiten. De groep kan zelf bepalen of er een bijdrage wordt gevraagd, of niet, afhankelijk van kosten die worden gemaakt.

De bedoeling is in de eigen woonplaats regelmatig bij elkaar te komen en met elkaar ervaringen uit te wisselen rond de keuze van wel, gedeeltelijk of niet vaccineren van je kind. Het is een belangrijke beslissing waar veel vragen bij op kunnen komen. Het is misschien wel de belangrijkste beslissing die jonge ouders voor hun kind gaan nemen. Dat mag in alle rust overdacht worden, met aandacht en respect voor elkaars keuzes.

Ouders met kinderen die geweigerd zijn in crèches en peuterspeelzalen omdat zij het Rijksvaccinatieprogramma niet volgen willen wij ook graagde gelegenheid geven voor uitwisseling in onze oudergroepen.

Wilt u deelnemen aan een groep, er zelf één opzetten of eerst meer informatie inwinnen, stuur dan een mail naar secretaris@nvkp.nl

 

Gestarte groep

Er is op dit moment een groep in Breda en een in Almere Haven.

 • NVKP Breda, contactpersoon Anita der Kinderen
   
 • NVKP Almere Haven, 
  Thema-ochtenden: "Maakt inenten gezond?"

  Doel: informatie, aandacht voor keuzevrijheid, actualiteit, ervaringsuitwisseling. Aanreiken van mogelijkheden voor eigen onderzoek en actie. Veel ruimte voor persoonlijke inbreng.
  Uitgangspunt: Vaccinatiekeuzevrijheid en Instinctief Ouderschap, met hart en verstand een individuele vaccinatiekeuze maken.
  Sinds 2020 zijn er geen bijeenkomsten meer geweest.

Groepen die binnenkort gaan starten