Oudergroepen

Ouderbijeenkomsten

Sinds november 2014 is de NVKP begonnen met het opzetten van oudergroepen via facebook. Het doel is om ouders en andere belangstellenden rondom het thema vaccineren en gezondheid bij elkaar te brengen zodat men elkaar kan informeren. Het gaat erom dat ouders elkaar in persoon ontmoeten. Door de uitwisseling van informatie en ervaringen kunnen zij een eigen keuze maken t.a.v. vaccinatie en gezondheid. Nadrukkelijk willen wij objectiviteit uitstralen. Er wordt eenheid in vormgeving nagestreefd, waarbij verwezen wordt naar de website van de NVKP en de Kritisch Prikken facebookpagina. De eigen website of beroep worden niet genoemd, om zo de schijn van promotie van een eigen praktijk of behandeling uit te sluiten.
 

Gestarte groep

Er is op dit moment nog een groep.

  • NVKP Breda, contactpersoon Anita der Kinderen

Groepen die binnenkort gaan starten

  • NVKP Huizen, contactpersoon José Tossings

José organiseert een eerste ontmoetingsochtend voor ouders

Op 14 maart 2018 van 10.00 u. tot 12.00 u. is er een ontmoetingsbijeenkomst voor (groot)ouders die hun kinderen niet vaccineren, dit vertraagd en beperkt gedaan hebben, of zich oriënteren over het wel of niet vaccineren van hun (toekomstige) baby.

Doel is de uitwisseling van vragen en ervaringen, tips, enz.

De bijeenkomst wordt georganiseerd door José Tossings, lid van de NVKP

Deelname is 5,- p.p. inclusief koffie of thee.
 I.v.m. de ruimte is opgeven noodzakelijk via 06-40730531

Adres: Bewustzijnscentrum BALA
Trompstraat 1
1274 AX Huizen     - parkeren op de parkeerplaats Naarderstraat (gratis)

Zelf een groep starten?

Wilt u zelf een groep starten, dan kunt u zich via bestuur@nvkp.nl aanmelden, graag met vermelding van uw telefoonnummer. We nemen namelijk graag eerst telefonische contact met u op. De NVKP zal bij het starten van een groep ondersteunen waar mogelijk, maar de groepen draaien uiteindelijk zelfstandig.

Ik wil mij aanmelden