Doelstellingen

Doelstellingen van de NVKP

De vereniging heeft tot doel:

·         Het geven van informatie over ziekten, vaccins en de gevolgen van vaccineren.

·         Het informeren over de keuzevrijheid en de eigen verantwoordelijkheid hierin.

·         Het bieden van informatie over alternatieven voor vaccinaties.

·         Het informeren over behandelingsmogelijkheden van vaccinatieschade.

·         Het bieden van informatie aan allen die bewust kiezen voor niet of gedeeltelijk vaccineren.

·         Het stimuleren van maatschappelijke erkenning van vaccinatieschade en het benadrukken van het belang van een
goede, onafhankelijke registratie van gezondheidsschadelijke effecten van vaccinaties.

 

De vereniging tracht haar doel onder meer te bereiken door:

·         Het geven van voorlichting en informatie in alle mogelijke vormen.

·         Het werven van (geldelijke) middelen.

·         Het verstrekken van (geld)middelen aan personen, instellingen en organisaties die een bijdrage kunnen leveren aan de verwezenlijking van het doel van de vereniging.

·         Het samenwerken met andere (rechts)personen die een gelijk of aanverwant doel nastreven.