NVKP gegevens

Gegevens van de vereniging

Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken

RSIN: 816466841
KvK: 40189987

E-mailadres: info@nvkp.nl

Perscontact: voorzitter@nvkp.nl

Telefoonnummer voor vragen: 088-035 02 00, zie voor beschikbaarheid elders op de website

 

Bestuur: