Organisatie

Hoe ziet de organisatie eruit

De vereniging kent in haar organisatie:

  • Een bestuur, bestaande uit, bij voorkeur, een voorzitter, secretaris, penningmeester, coördinator communicatie en pr en een coördinator kennisteam. In 2018 heeft de NVKP 2 bestuursleden.

  • Een 088-informatielijn en een info-emailadres waar vragen kunnen worden gesteld die persoonlijk worden beantwoord

  • Een kennisteam dat de medische literatuur volgt en verzamelt. Van de relevante ziektes en vaccins worden dossiers samengesteld en up to date gehouden

  • Een financiële- en een ledenadministratie.

  • Een redactie voor digitale Nieuwsbrieven.

  • Een website met veel informatie over vaccineren en een websitebeheerder.

  • Een webshop voor lidmaatschap, de bestelling van folders en boeken.

  • Behandelaars, die op de website staan vermeld. Zij geven informatie en beantwoorden vragen over vaccinaties, vaccinatieschade en persoonlijke vaccinatiebegeleiding. Zij behandelen kinderen en volwassenen die gezondheidsproblemen hebben gekregen na vaccinatie.

  • Actieve leden die vertaalwerk, vormgeving en allerhande andere hand- en spandiensten verrichten.

  • Een oudermailing-groep, waarin leden ervaringen en informatie met betrekking tot vaccineren kunnen uitwisselen.