Ontstaan NVKP

Over de Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken

De Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken (NVKP) is in augustus 1994 opgericht door een groep mensen die ervaring hadden opgedaan met negatieve gevolgen van vaccineren. Deze ervaring was opgebouwd vanuit hun beroep, alsook vanuit eigen ondervindingen als ouder. Hierbij bleek dat er weinig gehoor was op al hun vragen. Dit mondde uit in de behoefte meer te willen weten over de risico's van vaccineren om deze kennis aan een breder publiek kenbaar te maken. Om hieraan te voldoen is de NVKP opgericht. De vereniging staat los van welke levensbeschouwelijke richting dan ook en staat open voor iedereen met vragen en problemen rond vaccinaties bij kinderen.

De NVKP opereert volstrekt onafhankelijk van welke sponsor of adverteerder dan ook: organisatorisch, inhoudelijk, wetenschappelijk of anderszins.