Onderzoeken

Vaccinated – versus – Unvaccinated

2020 Pilot Survey Data Comparison

In de VS is een uitgebreide vergelijkende studie gedaan naar de gezondheid tussen gevaccineerde en niet-gevaccineerde kinderen en volwassenen. Het bewijs is geleverd, dat niet-gevaccineerden significant gezonder zijn, vaccinaties veroorzaken chronische ziekten.
De advocaten Greg Glaser & Ray Flores willen dat dit op 22 februari 2021 in het Federale Hof wordt behandeld om keuzevrijheid van vaccineren te verkrijgen en daarmee toegang tot scholen voor alle kinderen, om zo een einde aan de segregatie te verkrijgen.

Analyse van gezondheidsresultaten bij gevaccineerde en niet-gevaccineerde kinderen:

Analysis of health outcomes in vaccinated and unvaccinated children: Developmental delays, asthma, ear infections and gastrointestinal disorders

Brian S Hooker , Neil Z Miller
First Published May 27, 2020
Ga naar de website, of lees de pdf...

Hygiënehypothese opnieuw bezien

Meer allergie en auto-immuunziekten door uitroeien infecties.

In de 20e eeuw groeiden kinderen op in een steeds schonere omgeving met betere voeding en drinkwater. Als gevolg hiervan en vanaf de jaren ’70 mede door de vaccinaties zijn alle kinderziekten in ernst afgenomen en vervolgens bijna verdwenen, vooral in de westerse landen.


Tegelijkertijd ontstond in deze landen een dramatische verschuiving van acute naar chronische ziekten zoals allergieën en auto-immuunziekten, vooral die laatste decennia. De jaren ‘60 generatie, die de meeste kinderziekten doormaakten, kampte veel minder vaak met allergie of auto-immuunziekten. Sommige immunologen vermoedden een verband.


De onderzoekers van de zogenaamde hygiënehypothese hebben een aantal belangrijke ontdekkingen gedaan die dit verband kunnen verklaren. Zij ontdekten het grote belang van op jonge leeftijd in aanraking komen met voldoende infecties om zodoende een gezond immuunsysteem te ontwikkelen.

Lees meer over deze belangrijke ontdekkingen in dit artikel.

Gevaccineerd versus niet gevaccineerd: Raad eens wie er zieker is

Dit gaat over een nieuwe, baanbrekende enquête onder honderden Amerikaanse kinderen die thuisonderwijs krijgen, waaruit blijkt dat de gevaccineerde kinderen meer kans liepen op het ontwikkelen van de volgende ziektes/problemen, in vergelijking tot niet gevaccineerde kinderen.

Lees hier het hele artikel...

Hier staat het orginele artikel (Engels)

Artikel over wiegendood

Van wiegendood kan sprake zijn als een jong kind, op de leeftijd dat deze nog in de wieg ligt, overlijdt zonder dat hiervoor een oorzaak gevonden kan worden. De internationaal gebezigde term is SIDS. (Sudden Infant Death Syndrome).

Omdat vaccins bij premature baby’s tot ademstop (apneu) kunnen leiden worden ze na de vaccinatie aan de ademhalingsmonitor gelegd. In hoeverre kunnen vaccins ook voor voldragen baby’s een risico vormen en wat is hierover bekend vanuit de literatuur? Daarover en anderen bijwerkingen, gaat dit artikel.

Lees hier het artikel...

Vergelijkend onderzoek artsenbezoek gevaccineerde en niet-gevaccineerde kinderen.

Relative Incidence of Office Visits and Cumulative Rates of Billed Diagnoses Along the Axis of Vaccination By James Lyons-Weiler and Paul Thomas, November 2020 gepubliceerd.

10 jaar lang werden 3324 kinderen gevolgd, waaronder 561 ongevaccineerde. Hoe meer vaccinaties kinderen kregen, hoe ongezonder ze werden, gemeten aan gedeclareerde doktersbezoeken.
Ongevaccineerde kinderen blijken veel gezonder dan gevaccineerde kinderen. Geen enkel ongevaccineerd kind had ADHD.
Lees het hele onderzoek...
Dit is de bron...

Toename kankergevallen door uitroeien infectieziektes met koorts

Uit veel epidemiologisch onderzoek blijkt dat koorts preventief werkt tegen kanker. Wetenschappers weten nu steeds beter hoe dit komt. Men vermoedt dat het toenemend gebruik van koortsverlagers en middelen om koorts te voorkomen, zoals vaccinatie tegen kinderziekten, een reden is van de wereldwijde stijging van kanker.

Lees hier het artikel: Toename kankergevallen door uitroeien infectieziektes met koorts