Onderzoeken

Hygiënehypothese opnieuw bezien

Meer allergie en auto-immuunziekten door uitroeien infecties.

In de 20e eeuw groeiden kinderen op in een steeds schonere omgeving met betere voeding en drinkwater. Als gevolg hiervan en vanaf de jaren ’70 mede door de vaccinaties zijn alle kinderziekten in ernst afgenomen en vervolgens bijna verdwenen, vooral in de westerse landen.


Tegelijkertijd ontstond in deze landen een dramatische verschuiving van acute naar chronische ziekten zoals allergieën en auto-immuunziekten, vooral die laatste decennia. De jaren ‘60 generatie, die de meeste kinderziekten doormaakten, kampte veel minder vaak met allergie of auto-immuunziekten. Sommige immunologen vermoedden een verband.


De onderzoekers van de zogenaamde hygiënehypothese hebben een aantal belangrijke ontdekkingen gedaan die dit verband kunnen verklaren. Zij ontdekten het grote belang van op jonge leeftijd in aanraking komen met voldoende infecties om zodoende een gezond immuunsysteem te ontwikkelen.

Lees meer over deze belangrijke ontdekkingen in dit artikel.

Toename kankergevallen door uitroeien infectieziektes met koorts

Uit veel epidemiologisch onderzoek blijkt dat koorts preventief werkt tegen kanker. Wetenschappers weten nu steeds beter hoe dit komt. Men vermoedt dat het toenemend gebruik van koortsverlagers en middelen om koorts te voorkomen, zoals vaccinatie tegen kinderziekten, een reden is van de wereldwijde stijging van kanker.

Lees hier het artikel: Toename kankergevallen door uitroeien infectieziektes met koorts

Gevaccineerd versus niet gevaccineerd: Raad eens wie er zieker is

Dit gaat over een nieuwe, baanbrekende enquête onder honderden Amerikaanse kinderen die thuisonderwijs krijgen, waaruit blijkt dat de gevaccineerde kinderen meer kans liepen op het ontwikkelen van de volgende ziektes/problemen, in vergelijking tot niet gevaccineerde kinderen.

Lees hier het hele artikel...

Hier staat het orginele artikel (Engels)

Artikel over wiegendood

Van wiegendood kan sprake zijn als een jong kind, op de leeftijd dat deze nog in de wieg ligt, overlijdt zonder dat hiervoor een oorzaak gevonden kan worden. De internationaal gebezigde term is SIDS. (Sudden Infant Death Syndrome).

Omdat vaccins bij premature baby’s tot ademstop (apneu) kunnen leiden worden ze na de vaccinatie aan de ademhalingsmonitor gelegd. In hoeverre kunnen vaccins ook voor voldragen baby’s een risico vormen en wat is hierover bekend vanuit de literatuur? Daarover en anderen bijwerkingen, gaat dit artikel.

Lees hier het artikel...