Ziekten en vaccins

Ziekten en vaccins (met bijsluiters)

Inleiding

Zolang de mensheid bestaat hebben we te maken met ziektes die ongemak, ernstig lijden en dood met zich kunnen meebrengen. Daarom is het logisch dat we pogingen doen om het lijden te verzachten, ziekten te genezen of ten minste de ernstige gevolgen van ziekten te vermijden. Elke nieuwe generatie zoekt weer nieuwe wegen en middelen en meent telkens weer het definitieve en betere antwoord te hebben gevonden.

Niets blijkt minder waar! Het ziet ernaar uit dat elk tijdperk juist zijn eigen ziekten en plagen kent. Hoewel in onze tijd een aantal infectieziekten dan inderdaad mogen zijn uitgeroeid of qua impact zijn beperkt, komen andere ziekten, vooral chronische, ervoor in de plaats. Hart- en vaatziekten, allergieën, diabetes, andere auto-immuunziekten, kanker en AIDS zijn de plagen van onze tijd. Daarnaast zien we in deze tijd erg veel kinderen met ADHD en Autistische Spectrum Stoornissen.

Paard van Troje

Het is dan ook wijs om de recente triomftocht van vaccins met enige relativering te bekijken. Het lijkt allemaal prachtig maar sinds kort komen we achter steeds meer nadelen van vaccinatie. Hebben we niet het paard van Troje binnen gehaald? Van antibioticagebruik kennen we inmiddels de nadelen. Wellicht wordt het tijd dat we de nadelen van vaccins ook gaan erkennen, zeker nu de uitbreiding van het aantal vaccins alsmaar doorgaat. Daarnaast zien we dat veel van wat anderen toeschrijven aan vaccins als het gaat om het terugdringen van infectieziekten eigenlijk op het conto komt van onze betere hygiëne, betere voeding en verhoogde welvaart.
Van infectieziekten kennen we, door een vaak eeuwenlange omgang ermee, langzamerhand alle complicaties. Juist van de ziektes die we in deze tijd niet veel meer zien hebben we eigenlijk vooral die complicaties voor ogen. Polio herinneren we ons vooral als die ziekte met die verlammingen, terwijl deze in nog geen 5% van de ziektegevallen optreden.

Onbekende bijwerkingen

Van vaccins weten we eigenlijk heel weinig. We zijn voor onze informatie afhankelijk van vaccinfabrikanten die voornamelijk onderzoek doen naar nieuwe vaccins. Zij brengen vrijwel alleen bijwerkingen op korte termijn in kaart. Onderzoek naar de lange termijn wordt te weinig, en niet serieus genoeg gedaan. De farmaceutische industrie is daarin ook niet echt geïnteresseerd en moedigt het niet aan. Dergelijk onderzoek is ook duur en ontwikkelaars van vaccins zien er eerder onplezierig nieuws uit voortkomen dan dat ze er brood in zien. Wie negatieve onderzoeksgegevens over de veiligheid van vaccins publiceert riskeert nogal eens zijn of haar carrière. Van de feitelijke bijwerkingen van vaccins wordt maar een fractie gerapporteerd, laat staan erkend.

De keuze van ouders

Voor ouders blijft het een moeilijke keuze. Gaat u gewoon het aangeboden programma volgen, of trekt u uw eigen plan voor uw kind? En in het laatste geval: welke vaccins laat u toe, en wanneer? De enige mogelijkheid is informatie inwinnen om daarna een individuele beslissing te kunnen nemen. Niemand kan beweren dat een ziekte meer complicaties geeft dan zijn vaccin. Bovendien zien we dat wat voor het ene kind onschadelijk is, voor een ander kind vergif kan betekenen.

De Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken heeft in 2010 een boek uitgegeven: “Ziekten en Vaccins Nader bekeken”. Hierin vindt u uitgebreide informatie over de ziektes waartegen gevaccineerd wordt en over de vaccins in kwestie. De diverse hoofdstukken zijn geschreven door mensen die allemaal in de vereniging als vrijwilliger actief zijn. Een aantal van de hoofdstukken uit dit boek of de nog uitgebreidere dossiers, die de basis vormden voor de hoofdstukken, kunt u hier op de website vinden onder de kopjes rechts op de pagina. Evenals de bijsluiters.

Let op

De informatie op deze website en in dit boek is niet bedoeld als individueel medisch advies. Een afweging van alle factoren die leiden tot een individuele beslissing rond vaccinaties blijft de verantwoordelijkheid van de ouders. Wel vinden wij het van groot belang dat ouders een beslissing kunnen nemen op grond van voldoende onafhankelijke informatie. Daartoe wil deze website en het boek een aanzet geven.

Vragen

Hebt u toch nog vragen dan kunt u wellicht het antwoord op uw vraag onder het kopje FAQ, veel gestelde vragen, terugvinden. Voor een individuele vraag kunt u gebruik maken van ons infonummer 088 – 0350200 of deze per mail stellen aan: info@nvkp.nl. Of u kunt zich wenden tot een van de behandelaars bij u in de buurt, die vermeld staan op de lijst van behandelaars op deze website.