Additieven met schema

Ziekten en Vaccins

Additieven en hulpstoffen

Inleiding
Een vaccin bevat een aantal bewerkte ziekteverwekkers zoals bacteriën en virussen waartegen gevaccineerd wordt. Daarnaast bestaat de gegeven injectie uit nog een aantal andere componenten. Ook wel hulpstoffen en additieven genoemd. Deze stoffen zijn nodig om het vaccin te kunnen bewaren, te beschermen tegen te lage temperaturen (bevriezen), voorkomen van bacteriegroei, etc. Bij vaccins worden additieven, voornamelijk aluminiumverbindingen, gebruikt om het lichaam tot nog meer antistofvorming aan te zetten. De meeste hulpstoffen worden op de bijsluiter vermeld, maar niet allemaal.

In alle vaccins worden additieven en hulpstoffen gebruikt, om verschillende redenen. Binnen het kader van dit dossier gaat het te ver om alle weergegeven additieven en hulpstoffen te benoemen en te bespreken. Er zijn ook overlappingen waardoor een middel in meerdere groepen geplaatst zou kunnen worden.

Quotes

  1. De (on)schadelijkheid van additieven en hulpstoffen in vaccins is wetenschappelijk niet aangetoond.
  2. De veiligheid van het gebruik van aluminiumverbindingen in (kinder) vaccins is gebaseerd op een aanname en niet op basis van objectief wetenschappelijk onderzoek.
  3. Zeer lage doseringen van een bepaalde stof in vaccins zijn onschadelijk voor onze kinderen, baby’s, peuters, kleuters en pubers, aldus het NVI en het RIVM.
  4. Bij geneesmiddelenonderzoek naar de effectiviteit en bijwerkingen van een vaccin worden een of meerdere componenten welke ook in het te testen vaccin zitten, in het placebo vaccin gebruikt.
  5. Van een aantal losse componenten zijn toxicologische waarden en grenzen bekend. Deze waarden geven aan bij welke hoeveelheden (ADI) een bepaalde stof bij o.a. inademing of inname via de mond, contact met de huid schadelijk is voor de mens. De zogenaamde veiligheidsnormen. Van vaccins wordt alleen maar aangegeven, dat alle gegeven vaccins binnen de veiligheidsmarges vallen, zonder aan te kunnen geven wat die normen zijn of waar die informatie te vinden is.
  6. Van veel losse componenten en hulpstoffen zijn veiligheidsmarges vastgesteld. Zie punt 5. Maar in vaccins zitten veel van die losse componenten en deze gaan chemische reacties met elkaar aan. In hoeverre zijn de effecten van deze combinaties van deze losse additieven en hulpstoffen schadelijk voor het menselijke lichaam? Hierbij is ook de wijze van toediening belangrijk omdat door een injectie (direct in het onderhuidweefsel of diep in de spieren) de eerste afweerreacties van het lichaam overgeslagen worden.
  7. Ondanks dat er slechts sporen antibiotica en kippeneiwitten in een vaccin zitten kunnen kinderen hier heftig, allergisch op reageren. Om deze reden worden kinderen soms preventief in het ziekenhuis opgenomen om het vaccin te krijgen. Hierbij hebben we het alleen maar over een reactie op korte termijn, binnen een aantal uren.

Sub 1, 2 en 3)

Zitten er in vaccins 'giftige' stoffen zoals kwik?
In geen van de RVP-vaccins zitten kwikverbindingen (thiomersal). Andere hulpstoffen kunnen wel voorkomen, maar de concentraties zijn altijd zo laag dat er geen gezondheidsschade van kan worden verwacht. Fabrikanten streven ernaar deze hulpstoffen zo veel mogelijk te vermijden, maar soms lukt dat niet, zoals bij aluminiumverbindingen in veel vaccins. Zonder die stof zou het vaccin onvoldoende werkzaam zijn.

Aluminium: 'dirty little secret of immunology'.
Aluminium is de meest toegevoegde hulpstof in menselijke vaccins, maar de precieze werking was onbekend. Onderzoekers van het Erasmus MC en de Universiteit Gent hebben voor het eerst aangetoond wat exact het positieve effect is van het toevoegen van aluminium aan vaccinaties.
Aluminium (aluminium hydroxide) wordt al jarenlang toegevoegd aan vaccins. Zo'n 80% van de vaccins die wereldwijd aan mensen worden toegediend, bevat deze adjuvans. Een adjuvans is een stof die de effecten van een andere stof kan versterken, maar zelf geen direct effect heeft. Sinds 1926 was duidelijk dat aluminium een belangrijk positief effect heeft op de werkzaamheid van de vaccins, maar hoe dat proces exact werkte, was onbekend. De stof kreeg daarom de bijnaam 'dirty little secret of immunology'. 

Verkenners actief
Het vermoeden bestond dat de aluminiumzouten de dendritische cellen van het lichaam activeert. Dit zijn de verkenners van het immuunsysteem. In eerdere onderzoeken leken aluminiumzouten echter geen effect te hebben op de dendritische cellen. Het onderzoek van het Erasmus MC en de Universiteit Gent, onder leiding van prof. dr. Bart Lambrecht, toont nu aan dat dit effect wel plaatsvindt, maar via een tussenstap. Door de aluminiumzouten komt in de spieren het zogenoemde urinezuur los, een stof die vooral bekend is als aanleiding van jichtaanvallen. Dit urinezuur wordt door de dendritische cellen opgemerkt die vervolgens het immuunsysteem aanzetten om tot actie over te gaan.

Minder pijn
Deze vondst kan een belangrijke stap voorwaarts betekenen bij het verder verbeteren van vaccinaties. Zo voelen sommige patiënten bijvoorbeeld plaatselijk pijn na een vaccinatie. Dit zou kunnen ontstaan door de toegevoegde aluminiumzouten. Wellicht leidt een vermindering van de gevoegde hoeveelheid aluminiumzouten in de toekomst tot minder of geen pijn bij deze patiënten.

Bronnen:

Artikel JEM:
Mirjam Kool, Thomas Soullié, Menno van Nimwegen, Monique A.M. Willart, Femke Muskens, Steffen Jung, Henk C. Hoogsteden, Hamida Hammad, and Bart N. Lambrecht Alum adjuvant boosts adaptive immunity by inducing uric acid and activating inflammatory dendritic cells. J. Exp. Med. 2008 205: 869-882.

Sub 4)
De definitie van een placebo is; een stof, tablet enz. die uiterlijk en in smaak geheel overeenkomt met een medicijn, maar geen werkzame bestanddelen bevat.
(P.G.J. van Sterkenburg, Van Dale, Handwoordenboek Hedendaags Nederlands, 1994, Utrecht / Antwerpen).
Door het gebruik van een ander vaccin of componenten van het te testen vaccin als vergelijkend placebo, onderzoekt men de verschillen tussen twee vergelijkbare vaccins, tablet of medicijn.
M.a.w. wat is het verschil tussen een kopje koffie en koffie met suiker en melk.

Lees hier het hele dossier.


Boek Additieven en hulpstoffen in PDF

Additieven en hulpstoffen in Vaccins

  • Dit boek (Pdf) bevat ook het RVP-schema en een overzicht van inhoudsstoffen per vaccin.

Actuele veelgestelde vragen over Additieven

Lees ons document met actuele veelgestelde vragen over Additieven. Klik hier...

YouTube filmpje over Aluminium

ALUMINIUM IS GIFTIG voor alle levensvormen, een pleidooi tegen aluminium verbindingen in vaccins in 32 minuten door Dr Suzanne Humphries (nierspecialist) aan de hand van meerdere onderzoeken. Nederlands ondertiteld door Mara Gabriëlle.
https://www.youtube.com/watch?v=WLwLLixA4a4&feature=youtu.be