Kinkhoest

Ziekten en Vaccins

Kinkhoest

Inleiding

Kinkhoest is een besmettelijke ziekte die aan het begin van de vorige eeuw vaak voorkwam en toen regelmatig dodelijke slachtoffers maakte. Vanaf die tijd werd de hygiëne, voeding en huisvesting verbeterd, waardoor de ziekte halverwege de vorige eeuw al bijna niet meer dodelijk en veel milder was geworden.
In 1954 is vaccinatie tegen deze ziekte opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma, eerst als onderdeel van het cocktailvaccin DKT, dat steeds verder is uitgebreid tot de huidige cocktail DaKTP-Hep.B-Hib en DaKTP. Ondanks het veelvuldig vaccineren komt de ziekte tegenwoordig in Nederland nog regelmatig voor onder zowel gevaccineerde als niet-gevaccineerde kinderen. Soms wordt het dan door de arts herkend, soms niet, als het een milde besmetting is. In principe hoeft er in Nederland niemand aan te overlijden: men kan er flink ziek van worden, maar de zorg en kennis is aanwezig om de ziekte effectief te begeleiden 0).

De hoofdreden van het vroeg starten met vaccinatie, sinds 2001 op de leeftijd van twee maanden, was gebaseerd op het willen voorkomen van kinkhoest bij baby’s. De moeder geeft geen bescherming tegen kinkhoest door via placenta of borstvoeding aan jonge baby’s, die het meeste gevaar op complicaties lopen. Vandaag de dag is dit gevaar echter voor de westerse wereld minimaal. Kinkhoest verloopt milder dan vroeger. Volgens Dr. Susanne Humphries kan behandeling met vitamine C (natrium ascorbaat) zeer effectief zijn. Een hoge titer aan vitamine D bij zwangeren en borstvoedende vrouwen kan eveneens effectief zijn.

De vaccinatie is opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma in Nederland samen met difterie, tetanus, polio, hepatitis B en Hib in de DaKTP/Hep.B/Hib cocktail, die aangeboden wordt op de leeftijd van twee, drie, vier en elf maanden. Pas enige tijd na de derde vaccinatie is er voldoende immuniteit volgens het Ned. Handboek voor JGZ,1996, en dan is de gevoeligste periode voor complicaties, de eerste zes levensmaanden, bijna voorbij.

Een herhalingsvaccinatie wordt aangeboden op de leeftijd van 4 jaar in de cocktail DaKTP.

Het vaccin tegen kinkhoest kent vele bijwerkingen, variërend van mild onaangenaam tot (weinig voorkomend) zeer ernstig. Deze bijwerkingen blijven vaak onvermeld. Het succes van het vaccin in het doen verdwijnen van kinkhoest is weinig overtuigend. De NVKP vindt dat met de toegenomen medische mogelijkheden (ook aanvullend) de noodzaak tot vaccinatie minder acuut is geworden. Ouders mogen zich af te vragen hoe ze tegenover de ziekte, de behandeling en de vaccinatie staan.

Vóór 2008 vond men een lagere hoeveelheid ziekteverwekkerstoffen voldoende voor de booster (=opfrissen van de immuniteit) in de vorm van de DTP,+ de aK, maar vanaf 2008 geeft men hetzelfde combinatievaccin aan de 4 jarigen als de baby’s krijgen (zonder de Hib-component erin). Aangezien dat vaccin meer polio, meer tetanuscomponent en veel meer difterie bevat, is de belasting voor het immuunsysteem groter. De NVKP maakt zich dan ook zorgen over het gemak waarmee dit sterkere DKTP-vaccin is ingevoerd. Het besluit heeft geen enkele onderbouwing. Ook wordt geen actief onderzoek gedaan naar sterkere reacties of bijwerkingen. Bijwerkingen worden te weinig gemeld!

Met ingang van december 2018 gaat het 6-voudig vaccin “Vaxelis” (van MSD/Sanofi) tegen Difterie, Kinkhoest, Tetanus, Polio, Hib, Hepatitis B, het andere vaccin “Infanrix hexa” (van GSK) gefaseerd vervangen, toegediend op 2-3-4-11 maanden.
Kinderen geboren vanaf 1-12-2018 krijgen het vaccin Vaxelis. Dit vaccin is klaar voor gebruik. Dit betekent dat de Hib-component niet weg gelaten kan worden, ook niet bij inhaalschema’s, zoals dat bij Infanrix hexa wel mogelijk was.

In Nederland wordt het vaccin viermaal gegeven met 2-3-4-11 maanden, in de VS driemaal met 2-4-6 maanden!

Bijsluiter
Volgens de bijsluiter https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/vaxelis-epar-product-information_nl.pdf?fbclid=IwAR03u35aGAsM3FBHHq9tONxSicUqumljIC9GcVv2Ux-fXTZNr0CQnDvOeMI  met een lager gehalte aluminiumzouten dan het vorige vaccin, maar wel met een extra antibioticum (neomycine, streptomycine en polymyxine B), plus sporen van formaldehyde en gekweekt op VERO-cellen (apennieren).  
Let op: de veiligheid van Vaxelis bij kinderen ouder dan 15 maanden is in klinische onderzoeken niet onderzocht.

Bijwerkingen
Het is belangrijk om na toelating van het geneesmiddel vermoedelijke bijwerkingen te melden. Op deze wijze kan de verhouding tussen voordelen en risico’s van het geneesmiddel voortdurend worden gevolgd. (oftewel; kinderen zijn proefkonijnen)

6 deelnemers zijn tijdens de tests overleden. In de Nederlandse bijsluiter wordt dit niet vermeld, in de Amerikaanse wel.

Contra-indicaties
Wanneer mag uw kind dit middel niet toegediend krijgen?
• Uw kind heeft ademhalingsproblemen of zwellingen in het gezicht gehad na toediening van een eerdere dosis Vaxelis (anafylactische reactie).
• Uw kind is allergisch (overgevoelig):
- voor het Vaxelis-vaccin of voor een ander vaccin tegen difterie, tetanus, pertussis, poliomyelitis, hepatitis B of Hib;
- voor een van de hulpstoffen in dit vaccin. Deze hulpstoffen kunt u vinden in rubriek 6;
- voor neomycine, streptomycine of polymyxine B (antibiotica), glutaaraldehyde of formaldehyde. Deze stoffen worden gebruikt in het fabricageproces;
• Uw kind heeft een ernstige reactie gehad waarbij de hersenen zijn aangetast (encefalopathie) binnen 7 dagen na een eerdere inenting met een kinkhoestvaccin (acellulaire of cellulairepertussis).
• Uw kind heeft een niet onder controle gebrachte of ernstige ziekte van de hersenen (niet gestabiliseerde neurologische aandoening) of niet-gestabiliseerde epilepsie.

 http://www.thelibertybeacon.com/new-vaccine-approved-by-f…/…
 https://www.sanofipasteur.com/…/FDA-Approves-VAXELIS-Sanofi…
 https://www.ema.europa.eu/…/vaxelis-epar-product-informatio…

https://www.merck.com/product/usa/pi_circulars/v/vaxelis/vaxelis_pi.pdf?fbclid=IwAR25UpXcK5zxhPuw6lt_SKuKbKoM1j5JIpYKbZE3_AFcDtd0FieNjPiZqlQ 

 • Kinkhoest in ons land en in de meeste landen voortdurend rondgaat en eigenlijk niet uit te roeien is? Juist in landen met een hoge vaccinatiegraad komt kinkhoest bij volwassenen en op de babyleeftijd voor. In landen met een lage vaccinatiegraad komt het meer voor in de leeftijdsgroep van 2-10jaar. Op die leeftijd, waarop wij van nature beter tegen de ziekte bestand zijn, kwam de ziekte meestal voor in het pre-vaccinatietijdperk.
 • immuniteit na vaccinatie niet betrouwbaar is?
 • de onderzoeken zich nu focussen op de besmettingsbron van baby’s? In 50% van de gevallen blijken medegezinsleden de bron te zijn. Dit is geen nieuw feit. Men gebruikt het als reden om de volwassenen te gaan vaccineren, terwijl de jonge kinderen met kinkhoest juist een positieve boosterimpuls geven aan de volwassenen, die voor volwassenen beter en langer werkt dan een vaccinatie.
 • er elk jaar wel ergens in het land zich weer een kinkhoestepidemie voordoet, met eens in de 3 jaar een grotere epidemie? Van de zieken is tot nu toe dan 50%-90% volledig gevaccineerd.
 • het verloop van de ziekte bij gevaccineerden ook heftig kan zijn?
 • meerdere professoren uitspraken dat; Antistoffen zeggen niets over bescherming en de conclusie is: het is niet mogelijk om op grond van de hoogte van de antistoftiter een voorspelling te doen omtrent de bescherming tegen besmetting en ziekte-uitbraak?
 • het nadeel van vroeg starten met inenten is: belasting van het onrijpe immuunsysteem en weinig kans meer om zicht te krijgen op de onverstoorde aanleg en eigenschappen van jouw kind? Er zijn vele stressfactoren gedurende het eerste levensjaar waar je kind mee om moet leren gaan. Een verstoring door een vaccinatie kan onopgemerkt blijven; als je denkt dat het de leeftijd is, of de tandjes, of door de bijvoeding, of als je accepteert de algemene stelling dat kinderen, ‘nu eenmaal 6 x verkouden zijn in hun eerste levensjaar”, of als elke relatie met het vaccineren door gezondheidswerkers weggewuifd wordt.
 • ongevaccineerde kinderen gezonder zijn dan gevaccineerde?
 • ongeveer 85% van het aantal wiegendoden plaats heeft in de eerste zes maanden, met een piek tussen de twee en vier maanden? En er een vermoeden bestaat dat het vaccin hieraan gerelateerd is?
 • soms een kind juist kinkhoestsymptomen krijgt door de vaccinatie?
 • ook het a- cellulaire vaccin gemaakt wordt van dezelfde bacteriestam uit 1952? Terwijl men onderzocht heeft dat de bacterie enkele van zijn celwand-eiwitten heeft veranderd en men aanneemt dat dat de reden is van het meer voorkomen van de kinkhoest. In april 1999 is overigens het meldingsbeleid van o.a. kinkhoest aangescherpt, waardoor er verhoudingsgewijs meer gemeld kan zijn dan daarvoor.
 • bij het Shaken-Baby-Syndroom(SBS) het vermoeden bestaat, dat hersenletsel en bloedingen te maken kunnen hebben met bijwerkingen van de DKTP? Er is een tijdsrelatie gevonden tussen K-vaccinatie en optreden van hersenontsteking bij dierexperimenten (elf tot dertien dagen na de vaccinatie). Deze tijdsrelatie lijkt overeen te komen met een aantal SBS gevallen. Vooral als er bij dat betreffende kind een traumatische bevalling was, en als er geen uitwendige letsels zijn kan aan de relatie met het vaccin gedacht worden; en “ The Story of Baby Allen “ door Harold E .Buttram, M.D. & F. Edward Yazbak, M.D.
 • het onbekend is of het invoeren van het a-cellulaire kinkhoestvaccin voor alle baby’s vanaf 2005 een effect heeft gehad op het aantal gevallen van Shaken Baby Syndroom?
 • een relatie aangetoond is tussen sterfgevallen en vaccinaties bij aboriginal-kinderen in Australië? Deze bevolkingsgroep had een slechte voedingstoestand en een vitamine C gebrek. Veel kinderen overleden aan de vaccinatie en wel tot een percentage van 50%! Dat aantal verminderde drastisch toen de arts Dr. Kalokerinos eerst vitamine C gaf en daarna vaccineerde. Zijn boek noemde hij ´Every second child!‘1974.
 • twintig jaar geleden nog maar een paar procent van de kinderen allergisch was, en nu 20-30%? Vaccinaties spelen daar een belangrijke rol in naast de milieuvervuiling en stressvolle invloeden, de niet-biologische voeding, die arm is aan mineralen en vitaminen, en de te ver doorgevoerde hygiëne.
 • kinkhoest goed te begeleiden is met middelen uit de complementaire (homeopathische, natuur-)geneeskunde? Kinderziekten doormaken heeft een positieve uitwerking op de immuniteit en de weerstand, op de algemene ontwikkeling, en beschermt tegen latere kanker.
 • waar allergie bevorderd wordt door vaccinaties, de kans op allergie juist afneemt na het doormaken van de kinderziekten?
 • in Engeland na 1974 het aantal bacteriële meningitisgevallen daalde, vanaf het moment dat men minder vaak vaccineerde tegen kinkhoest (na berichten over een aantal ernstige hersenaandoeningen na vaccinatie)? Ook meningitisgevallen door de Haemophilus influenza bacterie, type B (Hib) namen af. In Japan steeg het aantal gevallen van bacteriële meningitis, vanaf de leeftijd van twee jaar, toen men begon om op die leeftijdsgroep te starten met het vaccinatieprogramma.
 • kinkhoest in Japan, Zweden en Duitsland mild verliep in de jaren 1980-1994? De ziekte kwam in 50% bij gevaccineerde kinderen voor. Er kwam zeer sporadisch een sterfgeval voor.
 • het kinkhoestvaccin in verband wordt gebracht met eczeem en astma.
 • van alle factoren die tegenwoordig het afweersysteem belasten, er geen zo systematisch op elk kind inwerkt als vaccinaties?
 • Mede door het falend kinkhoest vaccin de kinkhoestvaccinatie voor zwangere is toegevoegd aan het Rijksvaccinatieprogramma.
 • In de Richtlijn Uitvoering RVP 2023 voor het eerst een nieuw vaccinatieschema is beschreven met minder vaccinaties met kinkhoest componenten. Letterlijke tekst uit de richtlijn Uitvoering RVP 2023 - 7.7
  Start vaccineren vanaf de leeftijd van 6 maanden tot de eerste verjaardag Tabel 7b. Vaccinatieschema’s bij een start vanaf de leeftijd van 6 maanden tot de eerste verjaardag, ongeacht of de moeder maternale kinkhoestvaccinatie heeft gehad.

     0. ´Vrijwel geen sterfte meer door kinkhoest in Nederland’.

 1. Mouton R.P., e.a., Medische Microbiologie 1972: pp337-346
 2. Superinfectie
 3. aste Prik maart 2008, BINKI studie 2006-2008 en NTvG 2008 :66-68
  Handboek JGZ, nov. 1996 B11 uitgeverij Bunge, Utrecht
  - Soldner G., Stellmann H.M.,: Individuelle Pädiatrie 2001; pp 256-263
  - Dr. Dorothy Shephard, Homeopathy in epidemic diseases ; Health Science Pres
  - K. Gaublomme, “A-cellular Pertussis” in: The International Vaccination Newsletter, march 1998
  - G. Buchwald Impfen, das Geschäft mit der Angst, EMU-Verlag pp73-77
 4. Niessen W.J.M.,Broer J., en Schellekens J.F.P. : ‘Meldingsplicht voor kinkhoest niet effectief om ongevaccineerde kinderen te beschermen”, in: Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 2008 12 januari: 152 (2)
 5. Mouton R.P., e.a., Medische Microbiologie 1972: pp337-346
 6. Harris L Coulter, A shot in the dark, 1991 uitg . Avary Publishing Group ISBN 0-89529-463-X
 7. RIVM-cib
 8. Harris L Coulter, A shot in the dark, 1991 uitg . Avary Publishing Group ISBN 0-89529-463-X
 9. Carola und Ravi Roy: Kranke kinder mit Homoöpathie behandeln, 1997; pp177-205,
 10. Kwartaalblad van de NVKP: ’t Prikje sept en juni 1996 over vit.C
 11. Anita Petek-Dimmer: Kritische Analyse der Impfproblematik, ISBN 905353-56-3 : ref 62 Taranger J.,1982 Lancet 12.6., 1360
 12. H.U. Albonico e.a., Febrile infectious childhood diseases in the history of cancer patient and matched controls en Richard Halvorsen: The truth about vaccines, 2007, ISBN 978-1-903933-92-3 p106
 13. Klein; Impfen, Routine oder Individualisation, Bern 1999
 14. Medical Hypothesis 1998 51 315-320
 15. Noble GR et al, JAMA, 1987 ;257 :1351-1356;
  Pediatrics Magazine: vol.106 oct. 2000 p51
  K. Gaublomme “A-cellular Pertussis”. in: The International Vaccination Newsletter, march 1998
 16. Anita Petek-Dimmer : Kritische Analyse der Impfproblematik; pp259-262 en 270
 17. Aventis/Pasteur inc., bijsluiter bij ’Diphteria and Tetanus toxoids and acellular pertussis adsorbed, Tripedia. 2003;
  Neil Miller, Vaccine Safety Manual, 2008 ISBN : 978-1-881217-35-0 ; pp115-139;
  Thinktwice.com
 18. Neil Miller, Vaccine Safety Manual, 2008 ISBN : 978-1-881217-35-0; pp17-20 ref. Neil Miller
 19. Scheifele DE, Annual Meeting of the Infectious Diseases Society of America ; nov. 18-21 1999 Session 36, Abstract 31
 20. J.T.Wildschut en P.L.Verschoor, G.A. de Jonge en P.J.Kostense; Minor reacties na DKTP-entingen; verslag van een onderzoek. Amsterdam: Vrije Universiteit, 1990:1-77
 21. David S., Vermeer-de Bondt P.E.,en Maas N.A.T. van der: Hoge koorts, langdurig ontroostbaar huilen en bleekheid na DKTP/Hib
 22. V.Scheibner, Vaccination; 100 years of orthodox Research show that vaccins represent a medical assault on the immune system, 1993; pp13-80. Nederlandse vertaling: Lemniscaat, 2000, pp74 e.v.;
  Coulter Harris L., Vaccination, Social Violence, and Criminality: The Medical Assault in the American Brain, Berkeley, CA: North Atlantic Books 1990; p103
 23. Odent M., et al, Pertussis Vaccination and Asthma: is there a link?”, in: JAMA, 1994; 272/8: pp592-593
 24. Woodmed.com
 25. Anita Petek-Dimmer, Kritische Analyse der Impfproblematik, pp 268-273
 26. Post Vaccinaal Syndroom: nieuwsbrief 61 Stichting Science & Nutrition, mei 1997
 27. Idem
 28. “Vaccinaties bevorderen allergie, kinderziektes verhinderen allergie” ’t Prikje, maart 1999
 29. Odent M., et al, Pertussis Vaccination and Asthma: is there a link?”, in: JAMA, 1994; 272/8: pp592-593
 30. T. Smits, PostVaccinaalSyndroom, brochure NVKP; Violence, and Criminality. The medical assault on the American Brain. North Atlantic Books Berkeley California 1990 ISBN 1-55643-084-1, vaccinaties, JGZ nr 5 okt 07
 31. Aventis/Pasteur inc., bijsluiter bij ’Diphteria and Tetanus toxoids and acellular pertussis adsorbed, Tripedia. 2003;
  Neil Miller, Vaccine Safety Manual, 2008 ISBN : 978-1-881217-35-0 ; pp115-139;
  Thinktwice.com;
  Coulter Harris L., Vaccination, Social Violence, and Criminality: The Medical Assault in the American Brain, Berkeley, CA: North Atlantic Books 1990: p103
 32. Idem
 33. Neil Miller, Vaccine Safety Manual, 2008 ISBN : 978-1-881217-35-0; pp200-202
 34. Aventis/Pasteur inc., bijsluiter bij ’Diphteria and Tetanus toxoids and acellular pertussis adsorbed, Tripedia. 2003;
  Neil Miller, Vaccine Safety Manual, 2008 ISBN : 978-1-881217-35-0 ; pp115-139;
  Thinktwice.com;
 35. Classen, J.B., Classen, D.C.: “The timing of pediatric immunization and the risk of insulin-dependant diabetes mellitus”, in: Inf. Diseases in Clinical Practice, 1997, 6: pp449-454;
  Tinussmits.nl
 36. Coulter Harris L., Vaccination, Social Violence, and Criminality: The Medical Assault in the American Brain, Berkeley, CA: North Atlantic Books 1990: p103
 37. Anita Petek-Dimmer, Kritische Analyse der Impfproblematik; pp259-262 en 270
 38. RIVM-cib
 39. Hoppe,J.E.: „Keuchhusten ist bei Erwachsenen keinesweges selten, jedoch oft verkannt“. in: Päd. Prax 1999;56: pp291-295
 40. Vaste Prik maart 2008; BINKI studie 2006-2008; NTvG 2008: pp66-68
 41. Spiess H., Impfcompendium, 7 ref 38, Thieme, 5. Auflage 1999
 42. Harris L Coulter, A shot in the dark, Avary Publishing Group 1991 ISBN 0-89529-463-X, p.13
 43. Anita Petek-Dimmer, Kritische Analyse der Impfproblematik, ISBN 905353-56-3; ref 62 Taranger J.,1982 Lancet 12.6., 1360;
  Kwartaalblad NVKP dec 2004, uitslag Enquete
 44. V.Scheibner Vaccination; 100 years of orthodox Research show that vaccins represent a medical assault on the immune system, 1993, pp13-80. Nederlandse vertaling: Lemniscaat, 2000, p74 e.v.;
  Scheibner V., Impfungen, Immuunschwäche und plötzlicher Kindstod, Hirthammer 2000, München
 45. Eigenhandig verzamelde ervaringen van ouders.
 46. Medisch vandaag 10-11-1999
 47. H.U. Albonico e.a., Febrile infectious childhood diseases in the history of cancer patient and matched controls en Richard Halvorsen : The truth about vaccines, 2007, ISBN 978-1-903933-92-3 p.99
 48. MUNOZ, Cellular Immunology, 1984
 49. Medical Hypothesis 1998 51 pp315-320
 50. “Vaccinaties bevorderen allergie, kinderziektes verhinderen allergie’ ’t Prikje, maart 1999
 51. V.Scheibner Vaccination; 100 years of orthodox Research show that vaccins represent a medical assault on the immune system, 1993, pp13-80. Nederlandse vertaling: Lemniscaat, 2000, p74 e.v.;
 52. Romanus V, Jonsell R, Bergquist SO. Pediatric Infectious Diseases Journal 1987 Pertussis in Sweden after the cessation of general immunization in 1979;
  Cdc.gov;
  Romanus V., Jonsell R., Berquist S.: “Pertussis in Sweden after the cessation of general immunisation in 1979”, in: The pediatric Infectious disease Journal 1987; 6: pp364-371
 53. Complicaties na kinkhoestvaccinatie, scriptie B.J.J.M. Brundel 1996 

Lees hier het hele dossier.

Lees ook de  Nederlandse vertaling van “De behandeling van kinkhoest met natrium ascorbaat”, door Suzanne Humphries.


Reactie van de NVKP op het kinkhoestvaccin voor zwangeren (herziene versie mei 2022)

Sinds 16 december 2019 krijgen alle zwangere vrouwen rond de 22e week een kinkhoest vaccin aangeboden. De NVKP komt met een reactie.

Lees de reactie hier...


Bijsluiter DKTP-Hib-HepB

Bijsluiter Vaxelis (DKTPHib-HepB)


Bijsluiter DKTP

Bijsluiter Infanrix-IPV (DKTP) professional

Bijsluiter Infanrix-IPV (DKTP) gebruiker

Vanaf 16 december 2019 krijgen alle zwangere vrouwen met 22 weken de kinkhoestvaccinatie (DKT prik) aangeboden via JGZ.


Geneesmiddelen bulletin

Kinkhoestvaccinatie voor zwangere vrouwen Effectieve kinkhoestpreventie voor zuigelingen? mw drs M.A.E. Nieuwhof Nr 10 | 2018 (52)

In 2019 krijgen alle zwangere vrouwen in Nederland gratis een DKTP-boostervaccinatie aangeboden, maar deugdelijk bewijs ontbreekt. 

Lees hier het Geneesmiddelen bulletin...