Polio

Ziekten en Vaccins

Polio

Inleiding

De emoties rondom en de angst voor polio beheersen tot op de dag van vandaag de discussie over vaccineren. Het zijn de epidemieën begin jaren vijftig van de vorige eeuw, die aanleiding waren voor opname in het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). Sinds 1998 is Europa poliovrij verklaard.
Polio is in feite een zomer buikgriep, die via de ontlasting besmettelijk is. Alleen bij een verminderde weerstand kan deze buikgriep erger worden.
Vóór de invoering van de poliovaccinatie werden alle verlammingen toegeschreven aan het poliovirus, maar na de invoering waren er nog steeds verlammingen en men ontdekte dat deze ook veroorzaakt konden zijn door o.a. andere enterovirussen zoals Coxsackie en ECHO, loodvergiftiging (van lodenwaterleidingen), DDT en andere onkruidverdelgers, Arsenicum etc.
De criteria werden daarom verscherpt zodat minder gevallen van verlammingen  toegeschreven werden aan het poliovirus, mede als gevolg van betere diagnostische laboratoriumtesten.

Het doel van de Wereld Gezondheid Organisatie (WHO) is om de hele wereld poliovrij te krijgen.  Polio, veroorzaakt door het wilde poliovirus, wordt nauwelijks meer gemeld. Wel zijn er nu vele meldingen van op-polio-gelijkende ziektebeelden veroorzaakt door vaccin gerelateerde virussen of door andere micro-organismen

 • Een vorm zonder symptomen –uiteraard moeilijk te zeggen maar naar schatting betreft dit ongeveer 95% van de besmettingen.
 • Mild verlopende vorm komt in 5% van de bekende gevallen voor.

De milde vorm verloopt als een buikgriep met lichte koorts, hoofdpijn, spierpijn, braken en algeheel onwel bevinden.
De bekende verlammingen (1% van de milde gevallen) zijn complicaties van een normaal gesproken mild verlopende polio infectie.

Het Poliovirus is een enterovirus, dat wil zeggen dat het zich in de darm bevindt. De besmettingsweg verloopt via de mond door contact met verontreinigde water, voedsel of     ontlasting (fecaal-orale weg).
Het virus vermenigvuldigt zich in de darm en kan van daaruit het lichaam binnendringen om zich dan te verspreiden via bloed- en zenuwbanen om van dit laatste uit zich te nestelen in de motorische voorhoorncellen van het ruggenmerg en zo verlammingen te veroorzaken.
Het virus wordt uitgescheiden met de ontlasting en vervuilt zo grond-, oppervlaktewater en rioolwater. In Nederland wordt dit water door het RIVM gecontroleerd.
In Nederland is er in 1992 voor het laatst een polio-epidemie geweest.

De zware vorm van polio is een infectie van de motorische voorhoorncellen in het ruggenmerg. Dit veroorzaakt de beruchte verlammingen.
Jaren later kan het post polio-syndroom optreden: snelle vermoeidheid, klachten van spieren en gewrichten.

Regulier is er geen behandeling van polio.
Ter voorkoming van polio speelt de hygiëne een grote rol: goede sanitaire voorzieningen en persoonlijke hygiëne.

Er zijn twee vormen van het poliovaccin: het orale poliovaccin, dat nog in ontwikkelingslanden gebruikt wordt (OVP, Sabin vaccin - bevat levend verzwakte virussen) en het injecteerbare vaccin (IVP Salk vaccin bevat gedode geïnactiveerde virussen). In de injecteerbare vorm zijn de geïnactiveerde typen 1,2 en 3 van het poliovirus die voor besmetting zorgen, verwerkt.

Het is moeilijk te zeggen wat de risico’s van het poliovaccin op zich zijn daar het vaccin in cocktails met andere vaccins gegeven wordt in de DaKTP-Hib-HepB of DTP.
Een vaccin voor een virusziekte moet gekweekt worden op een kweekbodem, waarvoor celculturen worden gebruikt van menselijke of dierlijke oorsprong. Resten daarvan kunnen in het vaccin achterblijven en nieuwe ziektes veroorzaken. Met name in de beginfase van de poliovaccinatie zijn hiermee incidenten geweest.   

In het algemeen kun je zeggen dat er door vaccinatie een verschuiving van ziektebeelden en ziekmakende micro-organismen in de populatie, optreedt, zoals:
 – verschuiving naar het enterovirus D68 uit dezelfde groep als het poliovirus (zie dossier enterovirus)
 – het ontstaan van een polio-achtig beeld veroorzaakt door het opnieuw virulent worden van het levende, verzwakte virus in het maag-darmstelsel van de ontvanger na het orale poliovaccin.
       
Verschillende onderzoeken beschrijven ongewenste reacties op het poliovaccin als neurologische, huid- en spierreacties.

 • het poliovirus in de darm voorkomt?
 • het virus zich verspreidt via ontlasting naar de mond?
 • vaccinatie het immuunsysteem ondermijnt?
 • het levende verzwakte virus in de oraal toegediende vaccins met de ontlasting uitgescheiden wordt en nog lange tijd besmettingen kan veroorzaken?
 • poliovirussen plaats maken voor andere enterovirussen?
 • Europa sinds 1998 poliovrij is verklaard?
 • Kyle, Walter. Simian Retrovirus and the origin of Aids. Lancet 1992; 339: 600-601.Curtis, Tom. The origin of Aids. Rolling Stone, 626: March 19, 1992

International. Vaccination Newsletter, sept 1996 en juni 1997

 • Dr. B. Sandler: Diet prevents polio, The Lee Foundation,
  Milwaukee, USA Ook in het Duits vertaald, Vollwerternährung schützt vor Kin¬derlähmung und andere Viruserkrankungen, EMU-verlag, 1986
 • Dongen, J, van, Pleidooi voor de aap, de waarheid achter Aids en anders virusinfecties, Uitg. Kriterium
 • Friederich F., Rare adverse events asociated with oral poliovirus vaccine in Brazil, Brazilian Journal of medical and biological Research. 30(6). 695-703, 1997 June
 • Suzanne Humphries and Roman Bystrianyk, Dissolving Illusions

"Het verdwijnen van polio"

Hoofdstuk “het verdwijnen van polio” uit het boek “Dissolving Illusions” door Dr. Suzanne Humphries en Roman Bystrianyk

Hier te lezen...


Bijsluiter DKTP-Hib-HepB

Bijsluiter Vaxelis (DKTPHib-HepB)

Bijsluiter DKTP

Bijsluiter Infanrix-IPV (DKTP) professional

Bijsluiter Infanrix-IPV (DKTP) gebruiker

Vanaf 16 december 2019 krijgen alle zwangere vrouwen met 22 weken de kinkhoestvaccinatie (DKT prik) aangeboden via JGZ.