Polio

Ziekten en Vaccins

Poliomyelitis (kinderverlamming)

Inleiding

Er is geen andere ziekte in Nederland die zulke sterke emoties oproept dan polio, officieel 'poliomyelitis'. Elke discussie rond vaccinaties draait binnen de kortste keren uit op een verwijzing naar het feit dat, na de invoering van de poliovaccinatie in 1957, er geen grote polio-epidemieën meer optraden. Kleine epidemieën (maximaal 110 gevallen) beperkten zich bijna uitsluitend tot niet-gevaccineerden in groepen die zich op levensbeschouwelijke gronden niet laten inenten. Het lijkt alsof elke discussie door dit voorbeeld eindigt in het gelijk van de voorstanders van onbeperkt vaccineren. Dit is op zich al onjuist, want het mogelijke voordeel is daarmee nog niet afgewogen tegen de nadelige gezondheidseffecten van vaccineren. Dat laatste laat zich met het huidige registratiebeleid echter heel moeilijk in betrouwbare cijfers uitdrukken. Bijwerkingen worden sterk onder gerapporteerd en zijn moeilijk aan de poliocomponent in het DKTP (difterie, kinkhoest, tetanus, polio) vaccin toe te schrijven door toepassing in deze combinatie. Meestal krijgt de kinkhoestcomponent de schuld. Cijfers over het aantallen poliogevallen zijn echter voorpagina nieuws.
Het is ook juist n.a.v. polio-epidemieën in 1952 (1712 gevallen) en 1956 (2206) dat het Rijks Vaccinatie Programma (RVP) werd opgesteld. In 1957 werd begonnen met het vaccineren tegen polio, eerst met het losse gedode Salkvaccin, in 1962 gevolgd door de combinatiespuit DKTP. Het hele vaccinatiebeleid werd zodanig strak geregeld dat Nederland een van de hoogste vaccinatiepercentages ter wereld bereikte: boven de 95% van de bevolking.

Het optreden van polio in Nederland

De ziekte wordt eigenlijk pas sinds 1900 gesignaleerd, komt over de hele wereld sporadisch voor, alleen in de economisch rijke landen in de vorm van epidemieën. Dit heeft ertoe geleid oorzaken te zoeken in de leef- en voedingswijze in deze landen. Er zijn ook bronnen die aangeven, dat andere vaccinaties het afweersysteem zodanig verzwakken dat hierna polio gemakkelijk uitbreekt. Dit verschijnsel wordt beschreven na de DKT- en pokkenvaccinatie. De grote polio-epidemieën in de Westerse wereld lopen gelijk met de introductie van de massale inentingen tegen difterie, kinkhoest en tetanus na de tweede wereld oorlog.
 
Lees hier het hele dossier.

Hoofdstuk “het verdwijnen van polio” uit het boek “Dissolving Illusions” door Dr. Suzanne Humphries en Roman Bystrianyk

Hier te lezen...

Wereldwijd zijn er uitbraken van ernstige longaandoeningen gerelateerd aan het enterovirus D68 (EV D68) (entero betekent ‘betreft de darm’)
De laatste jaren zijn er wereldwijd kinderen met ernstige longaandoeningen in het ziekenhuis opgenomen. Enkele van hen hadden ook verlammingsverschijnselen en ademhalingsmoeilijkheden. Deze verlammingen (Acute Flaccid Paralysis = AFP) kunnen zo ernstig zijn dat kinderen eraan overlijden.

Ziektebeeld
Een EV D68 infectie verloopt meestal als een verkoudheid.  Echter bij onderliggend longlijden kan de infectie leiden tot een forse longontsteking. Door het invasieve gedrag van het virus kunnen er verlammingen ontstaan van de bovenste ledematen en de luchtwegen. De ziekte kan invaliderend of in sommige gevallen dodelijk zijn.

Behandeling
Behandeling is nog in een experimentele fase. Uiteraard wordt er aan het ontwikkelen van een vaccin gedacht.

Korte geschiedenis
Het virus werd in 1962 voor het eerst geïsoleerd bij vier kinderen die wegens een ernstige longontsteking waren opgenomen. Hoewel een besmetting meestal als een verkoudheid verloopt, wordt er sinds de afgelopen tien jaar echter vaker een heftiger verloop gezien.
Sinds 2014 is er om de twee jaar sprake van kleine uitbraken in de westerse wereld.

Genomen maatregelen
Om de samenwerking te bevorderen is er in Europa een monitoringsnetwerk opgezet. Een meldingsplicht wordt nagestreefd.

Vragen die hierbij gesteld kunnen worden
Waarom nemen sinds 2000 bepaalde infecties in ernst toe?

Uit de literatuur blijkt dat na 2000 verschillende infecties in frequentie en ernst toenemen, namelijk infecties met Zika virus, Ebola virus en de  Enterovirus D68.
Waardoor worden de verschillende virussen agressiever - nemen ze in pathogeniciteit toe?

Kan het zijn dat virussen zoals Zika-, Ebola en het Enterovirus D68 agressiever worden door verstoring van minutieus op elkaar afgerichte processen in ons afweersysteem?  

Welke rol spelen hierin omgevingsfactoren, zoals toxische belasting, vaccins, voeding, straling?


Bijsluiter DKTP-Hib-HepB

Productinformatie Vaxelis (DKTP-Hib-HepB)
Kinderen geboren vanaf 01-12-2018 zullen Vaxelis (DKTP-Hib-HepB) aangeboden krijgen.
Kinderen geboren voor 01-12-2018, ontvangen een complete serie Infanrix hexa.

Bijsluiter Infanrix hexa (DKTPHib-HepB) professional

Bijsluiter Infanrix hexa (DKTP-Hib-HepB) gebruiker


Bijsluiter DKTP

Bijsluiter Infanrix-IPV (DKTP) professional

Bijsluiter Infanrix-IPV (DKTP) gebruiker

Vanaf 16 december 2019 krijgen alle zwangere vrouwen met 22 weken de kinkhoestvaccinatie (DKT prik) aangeboden via JGZ.