Polio

Ziekten en Vaccins

Poliomyelitis (kinderverlamming)

Inleiding

Er is geen andere ziekte in Nederland die zulke sterke emoties oproept dan polio, officieel 'poliomyelitis'. Elke discussie rond vaccinaties draait binnen de kortste keren uit op een verwijzing naar het feit dat, na de invoering van de poliovaccinatie in 1957, er geen grote polio-epidemieën meer optraden. Kleine epidemieën (maximaal 110 gevallen) beperkten zich bijna uitsluitend tot niet-gevaccineerden in groepen die zich op levensbeschouwelijke gronden niet laten inenten. Het lijkt alsof elke discussie door dit voorbeeld eindigt in het gelijk van de voorstanders van onbeperkt vaccineren. Dit is op zich al onjuist, want het mogelijke voordeel is daarmee nog niet afgewogen tegen de nadelige gezondheidseffecten van vaccineren. Dat laatste laat zich met het huidige registratiebeleid echter heel moeilijk in betrouwbare cijfers uitdrukken. Bijwerkingen worden sterk onder gerapporteerd en zijn moeilijk aan de poliocomponent in het DKTP (difterie, kinkhoest, tetanus, polio) vaccin toe te schrijven door toepassing in deze combinatie. Meestal krijgt de kinkhoestcomponent de schuld. Cijfers over het aantallen poliogevallen zijn echter voorpagina nieuws.
Het is ook juist n.a.v. polio-epidemieën in 1952 (1712 gevallen) en 1956 (2206) dat het Rijks Vaccinatie Programma (RVP) werd opgesteld. In 1957 werd begonnen met het vaccineren tegen polio, eerst met het losse gedode Salkvaccin, in 1962 gevolgd door de combinatiespuit DKTP. Het hele vaccinatiebeleid werd zodanig strak geregeld dat Nederland een van de hoogste vaccinatiepercentages ter wereld bereikte: boven de 95% van de bevolking.

Het optreden van polio in Nederland

De ziekte wordt eigenlijk pas sinds 1900 gesignaleerd, komt over de hele wereld sporadisch voor, alleen in de economisch rijke landen in de vorm van epidemieën. Dit heeft ertoe geleid oorzaken te zoeken in de leef- en voedingswijze in deze landen. Er zijn ook bronnen die aangeven, dat andere vaccinaties het afweersysteem zodanig verzwakken dat hierna polio gemakkelijk uitbreekt. Dit verschijnsel wordt beschreven na de DKT- en pokkenvaccinatie. De grote polio-epidemieën in de Westerse wereld lopen gelijk met de introductie van de massale inentingen tegen difterie, kinkhoest en tetanus na de tweede wereld oorlog.
 
Lees hier het hele dossier.

Hoofdstuk “het verdwijnen van polio” uit het boek “Dissolving Illusions” door Dr. Suzanne Humphries en Roman Bystrianyk

Hier te lezen...Bijsluiter DKTP-Hib-HepB

Bijsluiter Infanrix hexa (DKTPHib-HepB) professional

Bijsluiter Infanrix hexa (DKTP-Hib-HepB) gebruiker

Kinderen geboren vanaf 01-12-2018 zullen Vaxelis (DKTP-Hib-HepB) aangeboden krijgen.
Productinformatie Vaxelis