Griep

Ziekten en Vaccins

Griep

Inleiding

Het officiële woord voor alle soorten griep is influenza, afkomstig van influere, dat Latijn is voor binnenstromen.

Griep is een influenzavirus dat in vele varianten vooral in de winter voorkomt. Er zijn meer dan 200 stammen van meer dan 20 verschillende virussoorten gevonden, die allemaal griepachtige verschijnselen kunnen geven. Griep is dus een door griepvirussen veroorzaakte, veel voorkomende, acute, meestal mild verlopende infectieziekte voor mensen met een goed afweersysteem. Het op een natuurlijke wijze doorgemaakte griep is voor de meeste mensen niet risicovol en versterkt juist het afweersysteem.

Er zijn echter ook andere virussen die een soortgelijk griepachtig beeld kunnen veroorzaken.

De verschijnselen van griep zijn: (droge) hoest, slikklachten, keelpijn, gebrek aan eetlust, vermoeidheid, hoofdpijn, hevige spierpijnen (vooral in de ledematen). Snel oplopende hoge koorts, soms met koude rillingen. Bij aanhoudend en zwaar hoesten ontstaat dikwijls pijn in de borst of achter het borstbeen.

Na ongeveer vier dagen komt het afweersysteem in actie met het aanmaken van afweerstoffen tegen de virusinvasie. De koorts zal dan dalen en afhankelijk van de conditie van de patiënt is deze na zeven dagen weer op de been. Als de symptomen verdwenen zijn, blijft vaak een gevoel van vermoeidheid en niet-welbevinden over gedurende twee tot drie weken.

Besmetting vindt plaats via minieme druppeltjes in een hoest of een nies.

De incubatietijd varieert van 1 tot 4 dagen. Een groot deel van de geïnfecteerden met het influenzavirus heeft geen symptomen.

Soms verwarren mensen een verkoudheid met griep. Verkoudheid kan inderdaad klachten geven, die op griep lijken, maar van besmetting met het echte influenzavirus is bij een verkoudheid geen sprake.1 Besmetting kan worden voorkomen door uw neus en mond te bedekken bij hoesten of niezen. Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze weg na één keer gebruik en was regelmatig uw handen goed.

Complicaties kunnen ontstaan als de weerstand laag is en als de patiënt onvoldoende kan uitzieken en een inadequate behandeling krijgt. Omdat het griepvirus het slijmvlies van de luchtwegen kan aantasten kunnen er als gevolg van een niet goed functionerende weerstand luchtweginfecties door bacteriën optreden.

Met name oudere mensen en mensen met een chronische ziekte kunnen complicaties ervaren bij griep, maar voor deze mensen kan het griepvaccin minstens zo ernstig uitpakken.

Mogelijke complicaties: astma, bronchitis, sinusitis, keelontsteking, oorontsteking, longontsteking.

 • Het belang van het nemen van extra vitamine C en D tijdens griep en als preventie wordt steeds meer erkend.
 • Griep gaat meestal vanzelf over. De koorts en pijn verdwijnen na 3 tot 5 dagen. Het kan een paar weken duren voordat u zich weer helemaal goed voelt.
 • Bij griep is het goed om rust te nemen. U hoeft niet in bed te blijven, maar lichamelijke inspanning kunt u beter vermijden, ga niet sporten. U voelt zelf aan of u rust nodig heeft.
 • Drink voldoende. Bij hoge koorts zweet u veel. Hierdoor verliest u veel vocht. Zorg daarom dat u veel drinkt om het vochtverlies in uw lichaam aan te vullen.
 • Voorkom afkoeling als u naar buiten gaat: kleed u op het weer.
 • Antibiotica helpen niet tegen griep, omdat antibiotica tegen een door bacteriën veroorzaakte infectie werken, niet bij een virusinfectie zoals griep.
  De huisarts schrijft antibiotica voor bij de bacteriële infecties, die als complicatie kunnen optreden en soms ook preventief.
 • Koorts is een genezende, (goede) reactie: bij een lichaamstemperatuur van boven de 38,8 graden kunnen virussen en bacteriën zich niet vermenigvuldigen. Koortsverlagende middelen werken deze reactie tegen.
 • Als u griepverschijnselen heeft is uitzieken (houdt rekening met 2 weken!) de beste remedie.
 • Jaarlijks wordt een nieuw vaccin gemaakt voor de drie meest waarschijnlijk voorkomende, te verwchten influenzastammen. Dit blijft een gok; het in dat jaar heersende griepvirus kan ook niet in het griepvaccin zitten.
 • In Nederland krijgen sommige ‘risicogroepen’ elke winter een vaccinatie tegen griep aangeboden. Deze risicogroepen worden ieder jaar uitgebreid, waren het bijv. eerst de ouderen boven de 65, nu is dat boven de 60. De effectiviteit is vooralsnog niet bewezen. (Zie ook de uitzending: De overbodige griepprik, Zembla 20 november 2010. Bekijk hier de uitzending)
  Reden genoeg om ermee te stoppen, stelt huisarts Hans van der Linde. Opinie in Trouw (03-08-2017)
 • Farmacokinetisch onderzoek is bij de registratie van vaccins niet vereist; we weten dus niet wat er gebeurt met de (hulp)stoffen die in het lichaam worden gespoten, hoe en óf deze stoffen het lichaam weer verlaten, of op welke plaatsen deze worden opgeslagen. Voor registratie van medicijnen is dit wel vereist.
 • Alle griepvaccins bevatten: Ethyleen, Glycol, Phenol, Formaldehyde, Neomycine, Streptoycine. Deze middelen tasten het immuunsysteem aan.
  Juist dit immuunsysteem hebben we hard nodig tegen allerhande ziekten, waaronder griep. Zie voor meer informatie over toevoegingen aan vaccins het NVKP-dossier Additieven.
 • In 2016 was de vaccinatiegraad onder de algemene bevolking 18,4%. Bij de doelgroep voor vaccinatie, zoals gedefinieerd door het NHG, was deze 53,5%. De hoogste vaccinatiegraad (72,5%) werd gevonden onder personen van 65 jaar of ouder die naast hun leeftijd ook een medische indicatie voor vaccinatie hadden. Onder personen tussen 60 en 64 jaar zonder medische indicatie was de vaccinatiegraad het laagst (29,3%). Bij de medische indicatiegroepen was de vaccinatiegraad het hoogst in de populatie met diabetes (65,2%) en het laagst onder mensen met verminderde weerstand (47,4%).bron: https://www.snpg.nl/wp-content/uploads/Monitor_Vaccinatiegraad_Nationaal_Programma_Grieppreventie_2016.pdf
 • De griepvaccinatie kent relatief veel bijwerkingen, die met de leeftijd van de gevaccineerde toenemen. Van de 65 jarigen heeft 14% last van deze bijwerkingen; van de 75 jarigen, 30%.(3) Lees de bijsluiter! Ook nà de vaccinatie, zodat u weet waar mogelijke klachten vandaan komen en meldt deze bij het Bijwerkingencentrum Lareb.
 • Voor één vaccin is één bevrucht kippenei nodig. Voor personen met een allergie voor kippeneieren is de griepprik bijzonder risicovol. Bij iedereen met koorts of een acute infectie moet de griepprik worden uitgesteld.
 • Vanuit reguliere hoek wordt aan vrouwen in het eerste trimester van de zwangerschap en aan baby’s jonger dan 6 maanden de griepprik afgeraden.
 • Een verband tussen de toename van miskramen en de griepprik zag de CDC (onbedoeld/onverwacht: http://www.cidrap.umn.edu/news-perspective/2017/09/study-signals-association-between-flu-vaccine-miscarriage
 • De conclusie van een recente studie vaccineren griep zwangeren - samenvatting:
  Of vaccinatie tijdens de zwangerschap het aantal ongunstige zwangerschapsuitkomsten kan voorkomen, is onvoldoende aangetoond. Studies hierover spreken elkaar tegen of zijn van onvoldoende kwaliteit. De auteurs besluiten dat het gebrek aan wetenschappelijke duidelijkheid over de incidentie van griep tijdens de zwangerschap en over de werkzaamheid van het vaccin tegen ernstige verwikkelingen, het moeilijk maakt om de impact van vaccinatie tijdens de zwangerschap grondig te evalueren.
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264410X17311258
 • Bijwerkingen die vaak voorkomen: pijn en roodheid en zwelling op de plaats van de inenting, rillingen, koorts en zweten, hoofdpijn, vermoeidheid en malaise (slap of zwaar voelen), spier- en gewrichtspijn.
 • mensen met voldoende vitamine D minder vatbaar zijn voor griep?
 • de griep in het algemeen goed doorstaan wordt en ook gezien kan worden als een signaal van het lichaam om rust te nemen?
 • het griepvaccin in Nederland niet verplicht is, ook niet voor de risicogroepen?
 • de groep die als risicogroep wordt aangemerkt ieder jaar groter wordt? 2.9 miljoen personen in 2008 in Nederland.
 • voor zwangere vrouwen vaccinatie wordt afgeraden? Er is een verhoogde kans op miskramen http://www.cidrap.umn.edu/news-perspective/2017/09/study-signals-association-between-flu-vaccine-miscarriage.
 • onderzoek gebeurt door open, ongecontroleerd klinisch onderzoek d.m.v. een vragenlijst?

1.Anita Petek, Kritische Analyse der Impfproblematik, Band 1, 2004 ISBN905353-56-3  

2. Idem

3. Martin Hirte, Impfen - Pro und Contra, 2001, ISBN 978 p359  

4. American Journal of respiratory and Critical care Medicine, 2004, 169; pp488-493; Het meest spectaculaire hierin was de vaststelling in 1976 dat er een toename was in de incidentie van het Guillain Barré syndroom na een massaal inentingsprogramma tegen de griep. 

https://www.erasmusmc.nl/nl-nl/link-pages/influenza-surveillance-nieuwsbrief

http://www.nivel.nlZEMBLA - DE BELANGEN ACHTER VACCINATIE, de overbodige griepvaccinatie
documentaire uit 2009 en nog steeds actueel en belangrijk.