Tetanus

Ziekten en Vaccins

Tetanus

Inleiding

Het risico op tetanus wordt schromelijk overdreven. Bij een oppervlakkige schaafwond of een wond die heeft gebloed is er geen enkel risico op tetanus. Goede wondverzorging is belangrijk. Te vaak wordt dan toch een tetanusvaccinatie gegeven, wees daar alert op. Elke vaccinatie brengt risico’s mee, vaccinatieschade. Dit wordt stelselmatig ontkend.
Tetanus kan voorkomen na een diepe of ernstige verwonding, die slecht is schoongemaakt. Het is zeker geen besmettelijke ziekte.  Het tetanusvaccin is opgenomen in de combinatie vaccins DKTP/HIB/HepB en DTP, die resp. geven worden op de leeftijd van 2, 3, 4 en 11 maanden en 4 jaar in de DKTP en van 9 jaar in de DTP. Daarnaast wordt het losse tetanusvaccin onder bepaalde voorwaarden bij verwondingen gegeven. Voor baby’s is er geen enkel risico op tetanus. Laten we daarom het vaccin in de combivaccins heroverwegen en uit het Rijksvaccinatieprogramma halen.

Mono-vaccin
Als een arts bij een verwonding een risico op tetanus inschat zal het combinatievaccin van Tetanus Immunoglobuline en Tetanusvaccin worden aangeboden. De keuze is aan uzelf! In de bijsluiter staat:
“(…) Het gebruik van immunoglobulinen is in verband gebracht met voorvallen zoals hartinfarct, beroerte, longembolie of diepe veneuze trombose (zogenaamde trombo-embolische voorvallen). Neem onmiddellijk contact op met uw arts als u na de toediening van Tetanus Immunoglobuline klachten of symptomen ervaart als kortademigheid, pijn op de borst, pijn in of zwelling van eenarm of been, zwakte of een doof gevoel aan één kant van uw lichaam. (…)”

Het tetanusvaccin bevat 50 μgthiomersal = kwik en 1,5 mg aluminiumfosfaat Lees altijd de gehele bijsluiter! https://www.geneesmiddeleninformatiebank.nl/smpc/h18561_smpc.pdf
N.B.: Een volledige actieve immunisatie met Tetanusvaccin bestaat uit drie injecties. Een tweede dosis wordt vier weken na de eerste toegediend; tenminste zes maanden na de tweede injectie wordt een revaccinatie gegeven.

Het belangrijkste om tetanus te voorkomen is een goede verzorging van de wond: goed schoonmaken, goed spoelen met veel water, eventueel een diepe wond stimuleren tot bloeden door druk. Ontsmetten met een fysiologische zoutoplossing, ontsmettingsmiddel of Hypericum-Calendulatinctuur, dood weefsel verwijderen (eventueel chirurgisch onder lokale verdoving) en de wond niet sluiten voordat de genezing vanuit het wondbed is begonnen. Zeker nooit hechten als de wond geïnfecteerd of niet goed schoon is.

De allerbeste tetanuspreventie is een goede wondverzorging. Dr. Suzanne Humphries verlost je in 11 minuten van alle angst voor tetanus: Zie YouTubefilmpje…

Daarmee is ook duidelijk waarom tetanus in ontwikkelingslanden extreem veel meer voorkomt. Naveltetanus bijvoorbeeld, veroorzaakt door roestige scharen of zelfs het om spirituele redenen insmeren van de wond met geitenmest, is daar de meest voorkomende oorzaak van babysterfte.

  • het risico op tetanus wordt schromelijk overdreven.
  • vóór de invoering van de vaccinatie tegen tetanus was er een sterke daling van het aantal ziektegevallen te zien dankzij de verbeterde wondverzorging en meer hygiëne.
  • het doormaken van de ziekte geeft geen immuniteit.
  • verschillende bronnen maken melding van gevallen van tetanus bij volledig gevaccineerden. (bron: Dissolving Illusions, door Suzanne Humphries)
  • een vroegtijdige herhaling van de vaccinatie kan de werkzaamheid van het vaccin eerder remmen dan ten goede komen en kan aanleiding zijn tot overgevoeligheidsreacties op de vaccinatie.
  • ongevaccineerden hebben geen voordeel van de z.g. kudde-immuniteit (bescherming door veel gevaccineerde rond hen) omdat het niet besmettelijk is tussen mensen, maar de ziekte even zeldzaam is onder de ongevaccineerden.
  • vaccinatie brengt risico’s mee.
  • laten we deze vaccinatie heroverwegen en uit het RVP halen!

Bijsluiter DKTP-Hib-HepB

Bijsluiter Vaxelis (DKTPHib-HepB)


Bijsluiter DKTP

Bijsluiter Infanrix-IPV (DKTP) professional

Bijsluiter Infanrix-IPV (DKTP) gebruiker

Vanaf 16 december 2019 krijgen alle zwangere vrouwen met 22 weken de kinkhoestvaccinatie (DKT prik) aangeboden via JGZ.


Bijsluiter Tetanus

Bijsluiter Tetanus vaccin