HPV (baarmoederhalskanker)

Ziekten en Vaccins

HPV Dossier

HPV
Het Humaan Papilloma Virus is een virus waarvan twee typen (16 en 18) worden verdacht 70% van de vormen van baarmoederhalskanker te kunnen veroorzaken. Vanaf september 2009 kunnen meisjes van 12 jaar zich laten vaccineren tegen deze 2 typen HPV. Het vaccin heet Cervarix en dient 2 maal te worden gegeven voordat de bescherming optimaal is.

Baarmoederhalskanker
In Nederland wordt baarmoederhalskanker jaarlijks bij ongeveer 700 vrouwen vastgesteld. Jaarlijks overlijden er tussen de 200 en 250 vrouwen aan baarmoederhalskanker. Het komt vooral voor in de leeftijdscategorie 35 tot 45 jaar. Vanaf 30 jaar kunnen vrouwen meedoen aan het bevolkingsonderzoek, waarbij door een uitstrijkje de voorstadia van baarmoederhalskanker kunnen worden opgespoord. De voorstadia zijn goed te behandelen. 98% van de vrouwen geneest volledig. Onderzoek heeft uitgewezen dat de helft van de vrouwen die overlijden aan baarmoederhalskanker niet hebben meegedaan aan het bevolkingsonderzoek.

Waarom tegen deze vaccinatie?
De NVKP is tegen het geven van het HPV-vaccin aan meisjes van 12 jaar omdat ter zake kundige wetenschappers hebben gesteld dat het vaccin onvoldoende is getest op deze jonge meisjes. Ook de overheid geeft toe dat er nog veel onbekend is en nader moet worden onderzocht. De NVKP is er op tegen dat de meisjes, zonder het te weten, experimenteel worden gebruikt.
Het terugdringen van het aantal nieuwe gevallen en het halveren van het aantal doden als gevolg van baarmoederhalskanker kan net zo goed met een betere voorlichting en het meer promoten van het bevolkingsonderzoek. De NVKP heeft geen vertrouwen in de wijze waarop vermeende reacties na vaccinatie door de overheid worden onderzocht. Veel te eenvoudig wordt gesteld dat een relatie met het vaccin niet kan worden aangetoond.

Quotes HPV:

  • De Gezondheidsraad heeft aangegeven dat nog veel onbekend is over het vaccin. Je dochter laten vaccineren betekent dat ze meedoet aan een groot gezondheidsexperiment.
  • In ongeveer 70% van alle gevallen van baarmoederhalskanker is een relatie aangetoond met de HPV-typen 16 en 18. Dus 1 op de 3 gevallen wordt zeker niet voorkomen door het vaccin.
  • Baarmoederhalskanker is in Nederland een zeldzaam voorkomende ziekte. Dit is mede het gevolg van het goede bevolkingsonderzoek. Ook als je gevaccineerd bent zal je aan dit onderzoek moeten meedoen om het risico op baarmoederhalskanker te voorkomen.
  • Van de vrouwen die overlijden aan baarmoederhalskanker heeft de helft niet meegedaan aan het bevolkingsonderzoek.
  • De HPV-test dient zo snel mogelijk te worden ingevoerd bij het bevolkingsonderzoek. Dit scheelt 75 nieuwe kankergevallen en 18 doden per jaar volgens de Gezondheidsraad.
  • Een chronische infectie met HPV kan na 10 jaar ontaarden in baarmoederhalskanker. Als de eerste seksuele contacten zijn opgedaan rond 15 jarige leeftijd, dan kan de kanker zich dus al rond het 25ste jaar openbaren. De NVKP pleit derhalve voor een verlaging van de leeftijd voor toegang tot het bevolkingsonderzoek van 30 naar 25 jaar.
  • Het is niet het HPV dat baarmoederhalskanker veroorzaakt, maar het verminderde afweersysteem van de vrouw, dat de infectie niet opgeruimd krijgt. Factoren die kunnen zorgen dat het afweersysteem minder goed functioneert zijn: slechte persoonlijke hygiëne, roken, seksuele contacten met veel wisselende partners, geen condoomgebruik, gebruik van anticonceptiepil, veel zwangerschappen, stress. Vrouwen die behoren tot de risicogroep dienen dus extra beducht te zijn voor deze vorm van kanker.

Wilt u meer informatie, waaronder volledige bronvermelding van alle bovenstaande feiten, kijk dan hieronder.

HPV hoofdstuk

HPV uitgebreid dossier

Context ontbreekt in GR-advies over HPV vaccinatie. (2019)
bron: Ned Tijsschr Geneeskd. 2019:163:D4233

Actuele veelgestelde vragen over HPV-vaccinatie

Lees ons document met actuele veelgestelde vragen over HPV. Klik hier...

Uitzending Zorg.nu van 15-11-2016 behandelt het HPV vaccin

De uitzending van Zorg.nu (15-11-2016) behandelt het HPV-vaccin. Steeds meer ouders twijfelen of ze hun dochter wel of niet laten inenten met dit vaccin tegen baarmoederhalskanker.

‘Sacrificial Virgins’, Offermaagden

Documentaire in 3 delen, die in maart 2018 in Australië de BEST OF FESTIVAL Award heeft gewonnen.

Jonge meisjes, die blijvend zijn beschadigd na toediening van het HPV-vaccin, blijven dit melden. Het is een vaccin, dat werd goedgekeurd, terwijl het testen niet was voltooid en waarin een nieuw type aluminium adjuvant wordt gebruikt. Ondanks toenemende bezorgdheid van ouders van getroffen kinderen blijven gezondheidsautoriteiten de veiligheid van het vaccin verdedigen.

Offermaagden - zo genoemd omdat het vaccin meestal aan meisjes wordt gegeven voordat ze seksueel actief worden - is een documentaire in drie delen, geschreven en verteld door Joan Shenton.

"Het is een medisch schandaal", beweert Joan Shenton. "Het vaccin tegen het humaan papillomavirus - oftewel het HPV-vaccin - is een klasse apart als het gaat om het veroorzaken van pijn en lijden.

Deel 1, Not For The Greater Good, gaat in op de bewering dat het HPV-vaccin baarmoederhalskanker kan voorkomen.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=KAzcMHaBvLs

Deel 2, Pain And Suffering, bekijkt welke bijwerkingen er zijn en onthult een ontstellende mogelijke oorzaak: vervanging van lang gebruikte vaccin additieven door nieuwe additieven of nieuwe combinaties van additieven die geen lange termijn veiligheidsproeven hebben ondergaan.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=GQruoHLG4NE

Deel 3, A Penny For Your Pain, beschrijft hoe patiënten in landen als Japan en Colombia de farmaceutische reuzen Merck en GlaxoSmithKline zullen aanklagen voor schade na ernstige bijwerkingen. Ook patiëntengroepen in de VS, Engeland en Spanje volgen de gevallen nauwlettend. Verder komt de Australische juridische aandacht aan bod, gericht op de verantwoordelijkheid van artsen.
https://www.youtube.com/watch?v=-FvYtPVgwMA

Uitgebreide documentaire over het HPV vaccin van Earth Matters (33.13 minuten)

De informatie die in het publieke domein, los van het internet, beschikbaar is, toch niet zo dubbelzinnig als het in eerste instantie lijkt. Dit dossier is daarom bij uitstek geschikt om een begin te maken, het huidige systeem van winst door ziekte, om te buigen naar een systeem, van winst door gezondheid. Hoe dat kan, krijg je te zien in deze minidocu:
Minidocu HPV vaccinatie: kans op winst door gezondheid.
http://www.earth-matters.nl/192/14425/earth-matters-tv/minidocu-hpv-vaccinaties-kans-op-winst-door-gezondheid


Deense documentaire Gevaccineerde meisjes, ziek en bedrogen.

Meer informatie over de Deense documentaire met de film erin: ‘De vaccinerede piger’/The vaccinated girls, sick and betrayed http://www.activistpost.com/2015/04/hpv-vaccines-danish-documentary.html