HPV (Baarmoederhalskanker)

Ziekten en Vaccins

HPV (Baarmoederhalskanker)

Inleiding

Het Humaan Papilloma Virus (HPV) is een virus waarvan twee typen (16 en 18) worden verdacht 70% van de vormen van baarmoederhalskanker te kunnen veroorzaken. Er zijn meer dan 170 verschillende typen HPV’s. RIVM: “Meestal verdwijnt het virus vanzelf uit je lichaam.
Sinds september 2009 konden meisjes van 12 jaar zich laten vaccineren tegen deze 2 typen HPV. Het vaccin heet Cervarix en wordt tweemaal gegeven. Het eigen lichaam ruimt het virus bijna altijd zelf op, zonder enige behandeling.
Sinds begin 2022 is de leeftijd verlaagd naar het jaar waarin het kind 10 jaar wordt en krijgen ook jongens dit vaccin aangeboden. Ook oudere jongens en meisjes krijgen een uitnodiging om alsnog de HPV-vaccinatie in te halen.
Een bijsluiter wordt niet gegeven.Informeer je, voordat je een keuze maakt; lees eerst de bijsluiter en bekijk deze minidocu van earth-matter (33 minuten) met objectieve informatie over het HPV-vaccin.

De NVKP heeft vanaf de invoering grote twijfels bij deze vaccinatie. Zeker nu door Lareb 2165 meldingen van 7.298 bijwerkingen waarvan 150 ernstig, zijn opgetekend. (Tot 4 oktober 2022) Vermoeidheid (langdurige) is het meest genoemd (604 keer). De klachten hebben een aanzienlijke impact op het dagelijks leven van de jongeren. Velen zien hun toekomst verwoest.
Je zoon of dochter laten vaccineren betekent dat hij/zij meedoet aan één groot gezondheidsexperiment.

De NVKP vindt het onderzoek ter onderbouwing van de registratie van het HPV- vaccin onvoldoende om veiligheid van het vaccin te kunnen garanderen en bijwerkingen accuraat in beeld te brengen.

Een infectie met HPV kun je ongemerkt, zonder symptomen doormaken. 80% van de mensen maakt in zijn leven wel een HPV-infectie door. Het eigen lichaam ruimt het virus bijna altijd zelf op, zonder enige behandeling. Dat gebeurt bij 95 van de 100 vrouwen die geïnfecteerd zijn. Soms kan het lichaam het virus niet goed opruimen als gevolg van verminderde weerstand. Dan zou na 10 of 15 jaar kanker kunnen ontstaan.
In Nederland wordt baarmoederhalskanker jaarlijks bij ongeveer 800 vrouwen vastgesteld. Jaarlijks overlijden er ongeveer 200 vrouwen aan baarmoederhalskanker. Het komt vooral voor in de leeftijdscategorie 35 tot 45 jaar. Vanaf 30 jaar kunnen vrouwen meedoen aan het bevolkingsonderzoek, waarbij door een uitstrijkje de voorstadia van baarmoederhalskanker kunnen worden opgespoord. De voorstadia zijn goed te behandelen. 98% van de vrouwen geneest volledig. Onderzoek heeft uitgewezen dat de helft van de vrouwen die overlijden aan baarmoederhalskanker niet hebben meegedaan aan het bevolkingsonderzoek. In 1/3e deel van de baarmoederhalskankergevallen is er geen relatie met de HPV typen 16 en 18 en ook is er nog geen eensluidend bewijs dat HPV de werkelijke veroorzaker is. Een verminderd afweersysteem, dat de infectie niet opgeruimd krijgt, kan mogelijk een rol spelen bij de vorming van kanker.
Gemiddeld 400 mannen (meestal boven de 60 jaar) kunnen kanker krijgen door HPV. In 2019 zijn 64 mensen overleden aan anuskanker en 46 aan peniskanker.

Het HPV-virus is uiterst besmettelijk en een veel voorkomend virus. De meeste mannen en vrouwen zullen ooit in hun leven wel eens een HPV-infectie hebben, meestal door een seksuele ervaring. RIVM: “Meestal verdwijnt het virus vanzelf uit je lichaam.

Normaal gesproken kan het lichaam dit virus onschadelijk maken. Bij mensen met een verminderde afweer, bijvoorbeeld door een Hiv-infectie, een bepaald geneesmiddelengebruik (zoals bijvoorbeeld DES) of na een transplantatie, kan het afweersysteem het virus niet altijd uitschakelen. Seksueel contact op jonge leeftijd, roken (verdubbelt de kans), langdurig pilgebruik, veel kinderen baren zijn risicofactoren voor het ontstaan van baarmoederhalskanker.

TEST
Om baarmoederhalskanker in een zo vroeg mogelijk stadium op te sporen, worden sinds 1996 alle vrouwen tussen de 30 en 60 jaar elke vijf jaar schriftelijk opgeroepen voor een bevolkingsonderzoek. Ze kunnen dan een uitstrijkje (cytologie- of PAP-test) laten maken door de huisarts.
Er is ook een eenvoudige thuistest om te bepalen of je besmet bent met een HPV-virus.

Er worden momenteel 2 vaccins gemaakt. Hierbij wordt gebruik gemaakt van genetisch gemanipuleerde virusdeeltjes. In Nederland (en Engeland) wordt Cervarix (tweemaal) gebruikt, dat sinds begin oktober 2007 in Nederland is geregistreerd en 100% bescherming claimt tegen een aanhoudende infectie door zowel HPV 16 als HPV 18, en ook tegen de voorstadia van o.a. baarmoederhalskanker.
Gardasil 9 is een negenvoudig vaccin, dat naast tegen HPV 16 en 18, ook beoogt bescherming te bieden tegen HPV types 6, 11, 31, 33, 45, 52, 586 en 11. Dit vaccin wordt in de VS en veel andere landen gebruikt.
Het blijft voor alle vrouwen noodzakelijk, gevaccineerd of niet, om een uitstrijkje te laten nemen.

Lijst van hulpstoffen en adjuvans
Cervarix is samengesteld met een nieuw adjuvans, AS04. Dit adjuvans is uitgekozen om te garanderen, dat deze vaccinatie een sterke en langdurige reactie van het immuunsysteem oproept. Het is een combinatie van 0,5 milligram aluminiumhydroxide en 50 microgram gezuiverd lipide-derivaat uit Salmonella Minnesota (3-O-desacyl-4’- monofosforyllipide A (MPL)3, geadsorbeerd op gehydrateerd aluminiumhydroxide (Al(OH)3). Het vaccin wordt door middel van recombinante DNA-technologie gemaakt (genetische manipulatie), Bij Cervarix is gebruik gemaakt van insectencellen. Altijd blijven er resten van het groeimedium aanwezig in het vaccin. We weten nog niet precies wat die doen in het lichaam.

Wereldwijd zijn ernstige gezondheidsproblemen gemeld na de HPV-vaccinatie. In dec. 2015 heeft Bijwerkingencentrum Lareb  onder de vele meldingen van vaccinatieschade 231 meldingen van langdurige, ernstige bijwerkingen van het HPV-vaccin opgetekend, waarbij de relatie met het vaccin niet kan worden uitgesloten. Tot 4 oktober 2022 zijn 2165 meldingen van 7.298 bijwerkingen waarvan 150 ernstig door Lareb  opgetekend; (langdurige) vermoeidheid is het meest vermeld (604 keer).

Vanwege zorgen over de veiligheid van het HPV-vaccin werd het vaccin in Japan van 2013 tot april 2022 niet langer aanbevolen. Daarna wordt het wel weer gepromoot. Ierse en Engelse ouders hebben zich verenigd om op te komen voor hun dochters die met ernstige gezondheidsklachten worstelen, het Amerikaans College van kinderartsen waarschuwt voor onvruchtbaarheid, Zweden ziet een toename van baarmoederhalskanker bij jonge meisjes na de vaccinatie etc. En Nederland blijft vaccinatieschade als gevolg van HPV-vaccinatie ontkennen!

Wereldwijd zijn tot 2 okt. 2022 119.735 bijwerkingen gemeld bij Vigiacces.

Vrouwen die overgevoelig zijn voor de werkzame bestanddelen of voor een van de hulpstoffen zouden het vaccin niet moeten krijgen.
Personen die na toediening van één dosis symptomen hebben ontwikkeld die wijzen op overgevoeligheid mogen geen volgende dosis krijgen.
Bij zwangerschap dient de vaccinatie te worden uitgesteld. Het verdient aanbeveling om daarna eerst een HPV-test te laten doen om te controleren of er een HPV-besmetting is.

GROTE ONZEKERHEDEN:
Bij de presentatie van het eerste advies aan de minister heeft de voorzitter van de adviescommissie van Gezondheidsraad, prof. Dr. J. van der Noordaa, gesteld dat de werkzaamheid van het vaccin tegen baarmoederhalskanker pas op lange termijn definitief kan worden vastgesteld. De commissie vraagt zich af of het vaccin net zo effectief is bij jonge meisjes als bij de vrouwen uit de onderzoeksgroep. Ook is nog niet duidelijk of er herhalingsvaccinaties nodig zijn. Nader moet worden onderzocht of het wegnemen van de twee belangrijkste HPV-types zal leiden tot veranderingen in andere HPV-types (replacement) waardoor deze ook baarmoederhalskanker gaan veroorzaken. Tot slot dient men volgens de Gezondheidsraad alert te zijn op zeldzame, nog onbekende bijwerkingen. Ondanks al deze onzekerheden adviseert de Gezondheidsraad in 2008 het HPV-vaccin op te nemen in het Rijksvaccinatieprogramma, omdat de voordelen zwaarder zouden wegen dan de nadelen.
Vooraanstaande wetenschappers8 zijn van mening dat de balans naar de andere kant doorslaat. De voordelen achten zij niet zo duidelijk, terwijl de onzekerheden grote risico’s met zich brengen. Zij hebben laten weten dat zij de invoering van het vaccin in het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) onwenselijk achten.

DE HPV-VACCINATIE CAMPAGNE
De minister heeft het advies van de Gezondheidsraad opgevolgd en na een Europese aanbestedingsprocedure gekozen voor het HPV-vaccin Cervarix. Begin maart 2009 is men begonnen met inhaalvaccinatieprogramma voor ruim 394.000 meisjes in de leeftijdscategorie 13 tot en met 16 jaar. Vanaf het voorjaar 2010 worden meisjes van 12 jaar gevaccineerd. De verwachting was dat 70 tot 75% van de meisjes gevolg zouden geven aan de oproep. Echter, door vele (wetenschappelijke) artikelen in kranten en weekbladen, TV- en radioprogramma’s en verschillende acties op het internet is het opkomstpercentage onder de 50% gebleven.

 • 98 van de 100 vrouwen een besmetting met HPV 16 en 18 zelf opruimt?
 • baarmoederhalskanker in Nederland een zeldzame vorm van kanker is mede als gevolg van het goede bevolkingsonderzoek? Ook als je gevaccineerd bent zal je aan dit bevolkingsonderzoek mee moeten doen om het risico op baarmoederhalskanker te voorkomen.
 • in een vroeg stadium opgespoord, het een zeer grote kans op genezing geeft?
 • 1 op de 3 vormen van baarmoederhalskanker niet voorkomen wordt door de vaccins? Een relatie met de HPV typen 16 en 18 is hierbij niet aangetoond.
 • er nog geen enkel geval van baarmoederhalskanker is voorkomen door een vaccin?
 • epidemiologen (deskundigen op het gebied van de interpretatie van getallen bij wetenschappelijk onderzoek) de gezondheidswinst (50% minder ziektegevallen en doden) schromelijk overdreven vinden?
 • baarmoederhalskanker helemaal niet wordt veroorzaakt door HPV, maar dat het onvermogen om de infectie met HPV te overwinnen de oorzaak is? Dit zal ook gelden voor de andere vormen van kanker, zoals penis- en anuskanker.
 • een chronische infectie met HPV na 10 jaar kan ontaarden in baarmoederhalskanker? Als de eerste seksuele contacten zijn opgedaan rond de 15 jarige leeftijd, zal de kanker zich niet eerder dan rond het 25e jaar openbaren. De NVKP pleit derhalve voor het verlagen van de leeftijd van het bevolkingsonderzoek van 30 naar 25 jaar.
 • de wetenschappers niet weten of het vaccin bij kinderen, jonger dan 16 jaar wel effectief is?
 • onbekend is hoe ernstig de relatief zeer grote hoeveelheid aluminium in het vaccin de zich nog ontwikkelende hersenen van kinderen van 10 jaar en ouder zullen beschadigen?
 • de NVKP op grond van bovenstaande van mening is dat het op grote schaal toedienen van HPV-vaccins één groot gezondheidsexperiment is. Iedereen dient zich daar gedegen van bewust te zijn.
 • jezelf om de bijsluiter kunt vragen? Lees deze vóórdat je een keuze maakt.

1) Uitspraak van Prof. Dr. G.G. Kenter in het radioprogramma Stand.Café, 8 juli 2008

2) Human papillomavirus is a necessary cause of invasive cervical cancer worldwide. Walboomers JM, Jacobs MV, Manos MM, Bosch FX, Kummer JA, Shah KV, Snijders PJ, Peto J, Meijer CJ, Muñoz N. J Pathol. 1999; 189(1):12-9) https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10451482/

3) Relation of human papillomavirus status to cervical lesions and consequences for cervical-cancer screening: a prospective study. Nobbenhuis MA, Walboomers JM, Helmerhorst TJ, Rozendaal L, Remmink AJ, Risse EK et al. Lancet 1999;354:20-5.

Updating the natural history of HPV and anogenital cancer. Moscicki AB, Schiffman M, Kjaer S, Villa LL. Chapter 5: Vaccine 24S3(2006)/S3/42-S3/51 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10406360/

4) "HPV-mediated cervical carcinogenesis: concepts and clinical implications." Snijders, P. J. et al. J Pathol. 208.2 (2006): 152-64.

5) Condom Use and the Risk of Genital Human Papillomavirus Infection in Young Women, (Rachel L. Winer, Ph.D., James P. Hughes, Ph.D., Qinghua Feng, Ph.D., Sandra O'Reilly, B.S., Nancy B. Kiviat, M.D., King K. Holmes, M.D., Ph.D., and Laura A. Koutsky, Ph.D. New England Journal of Medicine, Vol. 356, No. 19, May 10, 2007: 1991-1993

6) Aluminum in large and small volume parenterals used in total parenteral nutrition. Federal Register/Rules and Regulations. §201.323 Vol 68 (106) Tuesday June 3, 2003. Page 32981 https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2003-06-03/pdf/03-13752.pdf

6) Aluminum adjuvant linked to Gulf War Illness induces motor neuron death in mice. MS Petrik, et cl. Neuromolecular Medicne 2007; 9(1):83-100. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17114826/

7) LA Koutsky et al NEJM 2002. SL Block et al Pediatrics, 2006. GP Poland et al, Mayo Clinic Proceedings 2005. LLVilla et al, Lancet-Oncology 2005. C Mao et al. Obstetrics & Gynecology 2006.

8) Onvoldoende gronden voor opname van vaccinatie tegen Humaan Papillomavirus in het Rijksvaccinatieprogramma. Mw.drs.I.M.C.M.de Kok en hr.prof.dr.J.D.F.Habbema, epidemiologen; hr.prof.dr.J.W.W.Coebergh, sociaal-geneeskundige en epidemioloog (tevens: Integraal Kankercentrum Zuid, sectie Onderzoek, Eindhoven). Universitair Medisch Centrum Groningen, afd. Gynaecologie, Groningen. Mw.prof.dr.M.J.E.Mourits, gynaecologisch oncoloog. Nederlands Kanker Instituut, afd. Epidemiologie, Amsterdam. Mw.prof.dr.ir.F.E.van Leeuwen, epidemioloog, Ned Tijdschr Geneeskd. 2008;152:2001-4

https://www.ntvg.nl/artikelen/onvoldoende-gronden-voor-opname-van-vaccinatie-tegen-humaan-papillomavirus-het

Bijgewerkt op 11-10-2022

Het uitgebreidere HPV-dossier kunt u hier downloaden.

HPV hoofdstuk

HPV uitgebreid dossierDeense HPV documentaire uit 2015, 38 minuten.

Meer informatie over de Deense documentaire met de film erin: ‘De vaccinerede piger’/The vaccinated girls, sick and betrayed http://www.activistpost.com/2015/04/hpv-vaccines-danish-documentary.html

Minidocu HPV vaccinaties: Kans op winst door gezondheid

(Earth Matters) Van alle vaccinatiedossiers is die van HPV wel het meest controversieel. De overheid, de wetenschap en de farmaceuten zijn er glashelder over dat het HPV vaccin veilig is en beschermt tegen baarmoederhalskanker.

Bron: Earth Matters