Brandbrief

Voor ouders en kinderen/jongeren, een Brandbrief door de NVKP over experimentele injecties:

Voor iedereen zal deze zomer er één kunnen zijn als alle andere zomers. Er is in principe wat betreft Covid-19 geen reden om je extra zorgen te maken, niet over je eigen gezondheid, die van je kind of van je omgeving. Voor mensen onder de 70 jaar heeft Covid-19 een IFR (Infection Fatality Rate/sterftekans in het geval van ziekte) van 0,13% vergelijkbaar met de griep. Voor jongeren en kinderen is de IFR zo goed als nul. De beste bescherming tegen infecties krijg je o.a. door gezonde voeding en (buiten)sporten.

Elke injectie dient een keuze te zijn als er ook maar enig risico is op schade en ongewenste bijwerkingen. Het is ook de eigen verantwoordelijkheid, daarom adviseren wij ouders en kinderen om met elkaar in overleg te gaan en je goed te informeren. Omdat de informatie van de overheid onvolledig is vult de NVKP deze aan met feiten over risico’s en verwijzingen naar bronnen die je kunt raadplegen.

De Covid-19 injecties maken gebruik van gentechnologie, een nieuwe technologie (GMO) die anders werkt dan vaccins! Ze zijn niet goedgekeurd, maar voorlopig toegelaten na slechts 3 maanden testen. In testfasen 3 en 4 worden de lange termijneffecten onderzocht en die duren tot december 2023. Pas dan is er beter zicht op de veiligheid van de injecties.

Dierproeven zijn overgeslagen. Pogingen in het verleden om met gentechnologie ‘vaccins’ te ontwikkelen liepen niet goed af; alle ‘gevaccineerde’ muizen overleefden een opnieuw blootstellen aan het virus niet. Voor het mogelijk optreden van zo’n versterkte reactie van het immuunsysteem, ‘immune enhancement’ (ADE), wordt vanaf het voorjaar van 2020 gewaarschuwd. Wat zal er de komende herfst gebeuren?

Het bijhouden en melden van álle bijwerkingen zou daarom de hoogste prioriteit moeten hebben, helaas wordt hooguit 10% van alle bijwerkingen gemeld. Vele miljoenen mensen over de hele wereld hebben de injecties al gekregen zodat in Nederland alleen al 385.000 bijwerkingen, zoals epileptische aanvallen, bloedstolsels, hersenaandoeningen, hartspierontsteking en 400 overlijdens, zijn gemeld.

Ook kinderen en jongeren lopen kans op blijvende schade of zelfs overlijden na de injecties, terwijl gezonde kinderen nauwelijks ziek worden van covid-19. Ook al is er officieel alleen toestemming gegeven voor het vaccineren van 18+ meldt EMA-database Eudra-Vigilance 19 overlijdens in de leeftijd 0 – 17 jaar en 2122 ernstige bijwerkingen. De bijsluiter van het Pfizervaccin meldt dat gevaccineerde kinderen van de 12 - 16 jaar 0,4% kans op ernstige bijwerkingen hadden. Overlijdens worden (nog) niet vermeld in de bijsluiters.

Covid-19 doormaken betekent langdurige, mogelijk levenslange bescherming, zelfs na een milde besmetting én tegen alle varianten van Sars-Cov2. Een gezond en geoefend immuunsysteem zorgt ervoor dat het virus en de geïnfecteerde cellen worden opgeruimd.

De experimentele injecties worden opgedrongen aan iedereen en straks ook aan jongeren en kinderen om deze nog vóór de zomer te nemen onder het voorwendsel van het terugkrijgen van vrijheden. De overheid heeft eerst allerlei niet effectief gebleken beperkingen opgelegd en ons grondwettelijke grondrecht op vrijheid ingeperkt, die weer ‘terugverdiend’ kunnen worden door de injectie te nemen. Vanwaar deze haast zo vlak voor de zomer?

Wij adviseren je om de keuze tot wel of niet vaccineren uit te stellen tot na eind 2023.


Bij verspreiding svp de NEE/NEE en NEE/JA sticker op de brievenbus respecteren.