Nieuws item

Aan Rode Hond overlijdt men niet

Of je het nu een arts, een ouder, het ministerie of wie dan ook vraagt, niemand zal werkelijk kunnen beweren dat rodehond gevaarlijk zou zijn voor de persoon ZELF, maar dat het er alleen maar om gaat om besmetting te voorkomen voor zwangere vrouwen in de eerste paar maanden van hun zwangerschap. AAN RODEHOND STERF JE NIET.

Onlangs werd er tot mijn grote verbazing gesproken van sterfgevallen van rodehond en dat het een ziekte zou zijn waar niet mee te spotten valt.

Nu wil het toeval dat ik binnen de vereniging als ziektespecialisatie de rodehond op me heb genomen, dat wil zeggen dat ik wekelijks alle mogelijke informatie loop te verzamelen over de rodehond en de bof-mazelen-rodehond-vaccinatie. Of je het nu een arts, een ouder, het ministerie of wie dan ook vraagt, niemand zal werkelijk kunnen beweren dat rodehond gevaarlijk zou zijn voor de persoon ZELF, maar dat het er alleen maar om gaat om besmetting te voorkomen  voor zwangere vrouwen in de eerste paar maanden van hun zwangerschap. AAN RODEHOND STERF JE NIET.

 

Informatie over Rode Hond

Om wat meer informatie te verstrekken voeg ik er nog een stukje aan toe  waarin ik  algemeen iets vertel over de ziekte en vaccinatie, en inga op de vraag of het zin heeft ook jongens op grote schaal tegen deze onschuldige kinderziekte in te enten. (Het is geschreven voor een project van de regiogroep NVKP Eindhoven om een aanvulling te schrijven op het 44-vragen-boekje van Ruud Burgmeijer, uitgegeven door de Landelijke Entadministratie).

 

Tevens komt er binnenkort bij de vereniging uitgebreidere informatie over de verschillende ziektes uit in de vorm van de ziektebrochure waarin alle losse ziektefolders gebundeld en herschreven zijn.

 

Met vriendelijke groeten,

 

Sylvia Ankum,

 

Kerngroep en regio Amsterdam

email: regio-amsterdam@nvkp.nl

 

 

Rodehond

Rodehond (=rubella) is een zeer milde, vaak zelfs ongemerkt verlopende kinderziekte (1). De ziekte kan alleen worden overgebracht door vochtdruppeltjes die het virus dragen en is minder besmettelijk dan over het algemeen wordt aangenomen (2).  De patiënt kan wat verkouden zijn, lichte temperatuurverhoging hebben, gezwollen klieren in de hals hebben en huiduitslag krijgen (3). Behandeling is over het algemeen niet nodig en complicaties zijn bij kinderen uiterst zeldzaam (4). De ziekte kan echter ernstige gevolgen hebben voor het ongeboren kind, wanneer de zwangere moeder er in de eerste drie  vier maanden mee besmet raakt (5). Het kan in zeldzame gevallen een miskraam tot gevolg hebben, of het kind kan onder meer blindheid, hartafwijkingen, doofheid, mentale achterstand of orgaandefecten oplopen (6). De kans hierop wordt geschat op 10 tot 50 procent.(7)

De rodehondvaccinatie wordt standaard in Nederland aangeboden in de bof-cocktail. Omdat het aantal ziektegevallen snel afneeemt, valt het nut van de inenting te betwijfelen.(9, 10) Zonder inenting had 85 - 95 % van alle jonge volwassenen de ziekte doorgemaakt of er ongemerkt een afweer tegen opgebouwd.(11, 12, 13)  De inenting is minder effectief en daardoor lijkt het doel, totale uitroeiing van de ziekte, voor alsnog niet realiseerbaar.(14) Het gevaar bestaat dat juist door te vaccineren vrouwen niet meer de mogelijkheid krijgen om zich op natuurlijke wijze levenslang te beschermen, en dat daardoor het aantal besmette zwangere vrouwen toeneemt.(15) 

 

Mazelen-rodehond-cocktail (de BMR-prik) op 14 maanden.

Een klein percentage kinderen maakt bij de eerste inenting nog niet voldoende antistoffen aan, en om die reden wordt de vaccinatie nog eens aan alle kinderen van 9 jaar gegeven.(8)

Kinderen hoeven niet tegen deze onschuldige kinderziekte beschermd te worden. Doordat er aanzienlijke risico's aan het rodehondvaccin verbonden zijn met bijwerkingen op korte en lange termijn, zoals gewrichtsontsteking, storingen in het centrale zenuwstelsel, vermoeidheidsklachten en auto-immuunziekten, blijft het nog maar de vraag of standaardvaccinatie voor baby's en schoolkinderen te rechtvaardigen is.(16, 17, 18)

 

VRAAG 35

Is het zinvol om jongens tegen rodehond te laten inenten?

 

Het nut van massale inenting van jongens en meisjes met als doel besmetting van zwangere vrouwen te voorkomen is zeer dubieus.

 

Vele vragen blijven nog onbeantwoord: ten eerste is het vaccin slechts tijdelijk werkzaam, zodat ook jongens op latere leeftijd, wanneer het vaccin uitgewerkt is, weer vatbaar kunnen worden en het virus verder kunnen verspreiden.(19) Ten tweede is het nog niet duidelijk of kinderen wel de belangrijkste besmettingsbron vormen voor zwangere vrouwen.(20) En ten derde is er nog onvoldoende onafhankelijk onderzoek verricht naar de veiligheid van het vaccin op lange termijn.(21)

 

Dat het vaccin wel degelijk bijwerkingen heeft en onvoldoende werkzaam is, is al ruimschoots aangetoond. Aangezien het onrealistisch lijkt de ziekte door vaccinatie uit te roeien, is het moeilijk te rechtvaardigen jongens op grote schaal tegen rodehond in te enten met het risico van schade voor hun gezondheid.

 

Bronvermelding

1. Kinderspreekuur, W. Goebel, M. Glockler, 1988, uitg. Christofoor,  p. 103. ISBN 90-6238-269-X, en t Prikje, Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken, rode hond Special dec. 1997

2. Dagblad De Limburger 16-02-01, C. Smolders, Waarom spreken we van rode hond?

3. Als noot 1

4. The Vaccine Guide, Part II: The Vaccines, Randall Neustaedter; Ratgeber Impfen: Grundlagen fur einen personlichen Impfent-

scheid, Arbeitsgruppe für differenzierte Impfungen, Dr. Med. H. Albonico, Dr. Med. P. Klein, Bern 2000

5. Noot 1-4, en Impfen: Routine oder Individualisation, Röteln, p. 39, Arbeitsgruppe fr differenzierte Impfungen, Dr. Th. Weber e.a.

6. Als noot 5

7.  t Prikje, Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken, rode hond Special dec. 1997, p. 7

8. Vaccinatietoestand Nederland  per 1 januari 1999, Inspectie Gezondheidszorg, p. 7

9. The Immunization Decision  A Guide for Parents, Randall Neustaedter, p. 64, ISBN 1-55643-071-X

10. Vaccination, 100 Years of Orthodox Research shows that Vaccines Represent a Medical Assault on  the Immune System, Viera Scheibner, Ph.D., p. 113 e.v., ISBN 0-646-15124-X

11.           Zie noot 1, Kinderspreekuur, p. 103-104

12. Vaccines: Are they really safe and effective?  A Parents' Guide To Childhood Shots, Neil Z. Miller, p. 29, ISBN 1-881217-10-8

13. Vaccination  Protection: Mythe ou Realite?,  Simone Delarue, in Duitse vertaling Impfschutz  Irrtum oder Luge?,  Hirthammer Verlag, p. 196, ISBN 3-88721-110-3

14.Zie noot 9, p. 64, en noot 10, en .  Robert S. Mendelsohn, M.D., How to Raise a Healthy Child in Spite of Your Doctor, p. 239 -240, ISBN 0-345-34276-3

15. Als noot 10, 12, 13, 14

16. Robert S. Mendelsohn, M.D., How to Raise a Healthy Child  in Spite of Your Doctor, p. 239, ISBN 0-345-34276-3

17.What Doctors Dont Tell You, Lynne McTaggart, p. 140  141, ISBN 0-380-80761-0

18.Andrew Wakefield, M.D., Measles, MMR Vaccine and Autistic Enterocolitis, lezing 9 sept. 2000, Second International Conference on Vaccination, The National Vaccine Information Center, Washington.

19. Zie noot 9 en 10

20. Zie noot 4, pl. 156, onderzoek uitgevoerd door Schoenbaum et al, 1975, dat kinderen niet de belangrijkste besmettingsbron vormen voor zwangere vrouwen.

21. o.a. Second International Conference on Vaccination, The National Vaccine Information Center, Washington; en Kritisch Prikken,  Peter Guinee, jan. 2001