Nieuws item

Betoog NVKP bij hoger beroep tegen GR en CBG

Op 10 maart om 10.00 uur vond in Den Haag het hoger beroep tegen de leden van de ‘Tijdelijke Commissie Medische aspecten van COVID-19’ van de Gezondheidsraad en tegen het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen plaats.