Nieuws item

Brief aan staatssecretaris P. Blokhuis, reactie NVKP op brief aan Tweede Kamer

Reactie van de NVKP op de brief van staatssecretaris P. Blokhuis:

Staatssecretaris Blokhuis informeert de Tweede Kamer over zijn inzet, samen met betrokken partijen zoals RIVM, jeugdgezondheidsorganisaties en kinderartsen, om de samenleving te beschermen tegen gevaarlijke infectieziekten.

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/01/29/kamerbrief-over-voortgang-verder-met-vaccineren

 


Geachte staatssecretaris P. Blokhuis,

Veel van de ideeën die uitgewerkt zijn in uw brief aan de Tweede Kamer van 29 januari kan de NVKP begrijpen, gezien de doelstellingen van uw actieplan. Ook wij zijn voorstander van het goed informeren van ouders, dus voor ‘informed consent’. Echter, de inhoud en de manier waarop, zijn voor de NVKP logischerwijs niet acceptabel, vanwege de zeer eenzijdige en gekleurde informatie en methodes, die u hiervoor gebruikt. Er blijven enkele principiële verschillen, waarvan we hopen dat er mogelijkheden zijn om dichter tot elkaar te komen, zoals de erkenning van vaccinatieschade en vaccin veiligheid.

In deze beknopte reactie op uw brief beperken wij ons tot een paar punten, die wij graag onder uw aandacht willen brengen: training van zorgprofessionals en monitoring van mogelijke gevolgen van vaccinaties en een opmerking speciaal over griepmonitoring.

U schrijft: Ik wil in overleg met artsen en verpleegkundigen bezien of het mogelijk is om deze training in de nabije toekomst ook in te zetten als bijscholing voor andere professionals die te maken kunnen krijgen met vaccinatie, zoals huisartsen en kinderartsen.” (…)

En “Daarnaast gaat Lareb aanvullend onderzoek doen naar bijwerkingen, in een geboortecohort dat vier jaar wordt gevolgd. Lareb doet voornamelijk onderzoek op basis van incidentele meldingen. Intensieve monitoring van een geboortecohort kan helpen bij het verzamelen van gestructureerde informatie, en kan zo meer inzicht geven in bijvoorbeeld het beloop en de afloop van veel voorkomende en bekende bijwerkingen. Daarbij kan ook worden gedacht aan vragen over ervaren ernst en belasting van bijwerkingen. Of vragen over de kans op herhalingsrisico.  Lareb start dit jaar met het volgen van het geboortecohort en de studie zal in 2025 worden afgerond.” 

Uw monitoringsplan door Lareb reikt helaas niet verder dan het topje van de ijsberg als het om de potentiële omvang van vaccinatie bijwerkingen gaat. Het lijkt in uw voorstel of bijwerkingen een serieuze plek krijgen in het vaccinatiebeleid, maar van een actief surveillanceprogramma waarin zorgprofessionals worden getraind op het herkennen van vaccinatie bijwerkingen - wat volgens de NVKP topprioriteit zou moeten zijn - is nog altijd geen sprake. De tweede topprioriteit is volgens de NVKP het verplichten van registreren van vaccinatie bijwerkingen door zorgprofessionals. Dit is van fundamenteel belang om voor- en nadelen van vaccineren tegen elkaar af te kunnen wegen. Daarnaast zouden de mensen die gedupeerd zijn een compensatie aangeboden mogen krijgen. Daarna kan pas worden begonnen met het evalueren hoe de voor- en nadelen zich tot elkaar verhouden.
U zegt ook: “Tijdens de zware griep epidemie overleden er 9.500 mensen meer dan anders. Daarnaast werden 900.000 mensen ziek, van wie er 16.000 opgenomen moesten worden in het ziekenhuis als gevolg van complicaties door de griep.”

Het gaat hier over de griepvaccinatie, wilt u dan ook zorgen voor monitoring van de effectiviteit van het griepvaccin? Wie van de mensen die zijn overleden aan de griep hebben de griepvaccinatie gehad? Dit dient volgens de NVKP een essentieel onderwerp van monitoring te zijn! Als u wilt aandringen op meer vaccinaties moet er ook meer zekerheid zijn over de veiligheid en effectiviteit. Cijfers over of gevaccineerden of niet-gevaccineerden zijn overleden zijn onontbeerlijk.

U was op 12 september 2019 aanwezig bij de Global Vaccination Summit in Brussel, die door de Wereldgezondheidsorganisatie en de Europese Commissie werd georganiseerd. Hebt u ook gekeken naar (of gelezen over) de ‘Vaccine Safety summit’ in Geneve, begin december 2019. Daarin worden talrijke opmerkingen gemaakt en toegevingen gedaan over het feit dat vaccins niet veilig zijn, en dat er heel wat schort aan het testen, veilig maken en monitoren van vaccins. Gerenommeerde vertegenwoordigers van de WHO en andere (inter-)nationale organisaties weten dit…! Kijkt u naar deze 9 minuten: https://youtu.be/s2IujhTdCLE  of het hele verhaal: https://www.who.int/news-room/events/detail/2019/12/02/default-calendar/global-vaccine-safety-summit

Iedereen heeft recht op volledige (!), goede en toegankelijke informatie over alle vaccins die op de markt zijn toegelaten en ook zou inzichtelijk moeten zijn welke informatie er nog ontbreekt en waar onzekerheden over zijn!