Nieuws item

De NVKP geeft reactie op het onderwijsmateriaal ‘LEREN OVER VACCINEREN’

Dit n.a.v. bezorgde berichten van ouders.