Nieuws item

Juli 2017

111 ‘ernstige’ bijwerkingen in Meldingen van bijwerkingen Rijksvaccinatieprogramma, rapportage 2016.

In 2016 ontving Bijwerkingencentrum Lareb 1482 spontane meldingen van vermoede bijwerkingen na vaccinaties (AEFIs) gegeven in het kader van het Rijksvaccinatieprogramma. Van de 1482 gedane meldingen waren er 111 (7.5%) geduid als 'ernstig' , 1 overlijden, 23 levensbedreigend, 90 ziekenhuisopname, 7 invaliditeit/blijvende arbeidsongeschiktheid, 9 overige klachten

https://www.lareb.nl/media/3079/lareb_rapport_rvp_jul17.pd