Nieuws item

Kanttekeningen bij berichtgeving maart 2024 over de toename van kinkhoest met onder meer 4 sterfgevallen

Ten eerste:

 

De NVKP leeft mee met de ouders van de overleden kinderen.

 

Het overlijden van een kind is schokkend, maar de NVKP vindt het ook schokkend dat dit verlies aangegrepen wordt om een angst campagne onder de bevolking op gang te brengen, waarbij groepen van mensen met verschillende overtuigingen tegen elkaar worden opgezet.

De NVKP pleit voor een goed onderzoek naar de gang van zaken bij het overlijden van de kinderen. Het is de vraag of tijdige, up-to-date en met name maternale kinkhoestvaccinatie dergelijk overlijden in alle gevallen kan voorkomen; met name de allerjongsten zijn per definitie kwetsbaar omdat de opbouw van voldoende afweer door vaccineren een zekere tijd vraagt. 

Op de website van de NVKP is uitgebreide informatie te vinden over de ziekteverschijnselen en behandeling van kinkhoest en, daarnaast over de voor en nadelen van vaccinaties. De NVKP ziet vooralsnog geen reden de daar vermelde informatie aan te passen, en wijst op de individuele beslissingsbevoegdheid van ouders om afhankelijk van hun persoonlijke situatie en dat van hun kind een keuze te maken. Vaccineren is een van de keuzemogelijkheden en deze is mede afhankelijk van de beschikbaarheid van een goed werkend kinkhoestvaccin.

Lees hier het hele document...