Nieuws item

Kinkhoestvaccinatie:we prikken onze kinderen lek!

Enkele weken geleden maakte minister Borst bekend dat kinderen een extra kinkhoestvaccinatie moeten krijgen. Naast de vaccinatie op een leeftijd van 2,3,4 en 11 maanden, moeten we nu kinderen ook op 4 jarige leeftijd vaccineren met een zogenaamd boostervaccin. Het wordt tijd dat het kritiekloze volgen door artsen van het Rijksvaccinatieprogramma eindelijk eens doorbroken wordt, vindt Noor Prent, consultatiebureau arts.

Kinkhoestvaccinatie:we prikken onze kinderen lek!

 

Enkele weken geleden maakte minister Borst bekend dat kinderen een extra kinkhoestvaccinatie moeten krijgen. Naast de vaccinatie op een leeftijd van  2,3,4 en 11 maanden, moeten we nu kinderen ook op 4 jarige leeftijd vaccineren  met een zogenaamd boostervaccin. Het wordt tijd dat het kritiekloze volgen door  artsen van het Rijksvaccinatieprogramma eindelijk eens doorbroken wordt, vindt Noor Prent, consultatiebureau arts.

Er rust een groot taboe op discussies over vaccinatie. Hoewel de Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst elke medicus verplicht om patiënten breed te informeren over het voor- en nadeel van medische ingrepen, lijkt die handelwijze  niet op te gaan voor vaccinaties. Veel medisch onderzoek toont de nadelen van vaccineren, maar we vinden het nergens terug in de voorlichting.

Het RIVM is niet alleen hoeder over het Rijks Vaccinatie Programma,  maar tegelijk ook producent en distributeur van vrijwel alle vaccins. En tevens  de instantie die de bijwerkingen van vaccinaties moet registreren en  inventariseren. Dat maakt de niks-aan-de-hand berichten die RIVM en  Gezondheidsraad de wereld insturen als reactie op elke bezorgdheid over bijwerkingen ten gevolge van vaccinaties op z. n minst verdacht. Zeker wanneer ze beschouwd worden in het licht van Amerikaanse cijfers. In de VS worden elk jaar 11.000 meldingen ingediend bij de Vaccine Adverse Effects Reporting System van niet bedoelde neveneffecten, het topje van een enorme ijsberg. Meer dan 1% van de gemelde gevallen betreft overlijden als gevolg van de vaccinatie. Onderzoek door  het National Vaccination Information Center ( NVIC) geeft aan  ,dat in New York slechts 2,5%van de artsen dergelijke bijwerkingen rapporteert, zodat daaruit de extrapolatie valt te maken , dat jaarlijks meer dan 1.000  kinderen overlijden aan de direkte gevolgen van vaccinatie. 

Volgens het Center voor Disease Control (CDC) sterven in de VS op  jaarbasis  10 kinderen aan de gevolgen van kinderziekten. Het US Federal  Governments National Vaccine Injury Compensation Programme (NVICP) betaalt elk  jaar zo'n US $90.000.000  aan slachtoffers van onbedoelde neveneffecten van vaccinaties. Hoe waarschijnlijk is het- gezien deze cijfers- dat de bijwerkingen-administratie van het RIVM deugt?

'Mag zo zijn' , zeggen veel artsen, maar daar staat tegenover dat  vaccinaties ook heel veel kinderlevens redden van verschillende ernstige ziekten. Daar denkt de British Association for the Advancement of Science heel anders over. Volgens deze instelling nam de sterfte door kinderziekten tussen 1850 en 1940  met  90%  af , als gevolg van verbeterde hygiëne en welvaart en goede voedingstoestand. Mazelensterfte nam af met 97% voordat er sprake was van  vaccinatie.

In Nederland braken al diverse malen kinkhoestepidemieën uit ondanks een vrijwel volledig dekkend vaccinatieprogramma. Als maatregel werden in 1998  alle  voorraadvaccins vervangen door een vernieuwd vaccin, met aanzienlijk meer kinkhoestbacterieproduct, Die verhoging werd niet breed onder de aandacht van  ouders en artsen gebracht . Bij het RIVM wist men dat er meer  bijwerkingen te  verwachten waren, deze werden acceptabel geacht aangezien men hoopte dat de  verhoging zou leiden tot een betere bescherming.

Anders dan bij elk ander geneesmiddel gaan vaccinaties niet vergezeld van  een verplichte bijsluiter die de bijwerkingen vermeldt, omdat ouders na lezing van de bijsluiter weleens heel wat kritischer zouden kunnen gaan denken over het RVP. Het oprukken van astma, eczeem, bronchitis en allergie onder jonge  kinderen, geen medicus lijkt het aan te durven om een verband te leggen met de  derde generatie van platspuiten van het immuunsysteem van onze kinderen. De gezaghebbende Canadese auteur Guylaine Lanctot, M.D, zei enkele jaren geleden in de Medical Post: "Vaccinaties hebben een desastreuze uitwerking op het immuunsysteem.. We veranderen onze genetische code door vaccinatie...Binnen 10 jaar zullen we weten dat vaccineren de ergste misdaad tegen de mensheid is die ooit begaan is"

In dierproefonderzoek wordt hersenbeschadiging bij muizen uitgelokt door ze  in te spuiten met dezelfde kinkhoestbacterie-toxine die in de DKTP prik verwerkt  is. Bekend is dat tot de ernstigste bijwerkingen van vaccinatie hersenhuilen , epilepsie en hersenschade behoort. Kinderen zijn in de eerste 6 maanden van hun  leven het meest gevoelig voor complicaties van kinkhoest, maar volgens het Nederlands Handboek Jeugdgezondheidszorg zou immuniteit voor de ziekte pas bereikt worden na de derde prik, als de meest kritieke fase al bijna voorbij is. Het krijgen van kinkhoest is een probleem dat ernstig overdreven wordt. Het  Landelijk Overlegorgaan Infectieziekten adviseerde begin dit jaar nog om  kinderen met kinkhoest (mits behandeld) niet thuis te houden van  kinderdagverblijf of basisschool. Zowel ouders als leraren gaan nonchalant om  met besmettingsgevaar voor baby's, is mijn ervaring. Uit Canadees onderzoek blijkt dat heel veel mensen in de buurt van een kinkhoestpatiënt besmet worden met de bacterie, zonder de symptomen te krijgen. Anders dan via vaccinatie zijn ze vervolgens wel levenslang immuun voor de ziekte, terwijl ze de immuniteit opfrissen door contacten met kinkhoestzieken

 

Jonge ouders zijn op deze manier niet vatbaar en kunnen hun jonge baby's niet besmetten. Het wordt hoog tijd voor een brede maatschappelijke discussie over de bijwerkingen van vaccinaties. Bovendien moet registratie van die bijwerkingen uit handen van de leverancier van vaccins en hoeder over het Rijks Vaccinatie Programma genomen worden. Er zou een onafhankelijk meldpunt moeten  komen voor bijwerkingen van vaccinaties. Nu blijkt het nog voor te komen dat  kinderen sterven na vaccinatie, terwijl het autopsierapport met geen letter rept  over de vaccinatie.

 

Door kindertjes die net geboren zijn te vaccineren met cocktails van de  meest ernstige ziekten , ontnemen we onze kinderen de mogelijkheid een normale ongestoorde ontwikkeling door te maken ,inclusief het krijgen van de reguliere kinderziekten. Ik ben bang ,dat we het  als normaal gaan beschouwen dat kinderen in hun eerste levensjaar nu eenmaal vaak verkoudheden of oorontstekingen horen te hebben of 5 keer een antibioticakuur moeten ondergaan in hun prilste  levensfase. Waarom is er nog steeds geen onderzoek gedaan onder een grote groep  gevaccineerde kinderen in vergelijking met een groep niet-gevaccineerde kinderen van gelijke omvang?

 

De vaccinatielobby blijft ouders straffeloos bang maken met berichten  over mazelenepidemieën en kinderen die als gevolg daarvan zouden overlijden.  Onderzoek naar de sterftecijfers bij de laatste mazelenuitbraak toont aan dat de  sterfgevallen veroorzaakt werden doordat de mazelen slechts een complicerende  factor vormde bij ander, ernstig medisch lijden zoals hartzwakte, het syndroom  van Down of nierinsufficientie. Het feit dat die gegevens niet gemeld zijn in de  media, vertroebelt het beeld over kinderziekten en vaccinaties in ernstige mate.

De discussie over vaccinatie moet uit het verdomhoekje. De manier waarop D66 minister Borst ermee omgaat zal niet tot de gewenste openheid en  objectiviteit leiden. Zij volgt blind de vaccinatielobby die in Nederland door  niemand anders gecontroleerd wordt dan door zichzelf. En D66 kamerlid Stefanie  van Vliet schoot zelfs zover door in haar vertrouwen in het Rijks Vaccinatie Programma dat ze minister Borst in schriftelijke vragen aanspoorde ouders de ouderlijke macht te ontnemen wanneer ze durven afwijken van het RVP. Op dit  moment worden meer dan 250 vaccins ontwikkeld.

 

We gaan straks zelfs vaccineren tegen de bijwerkingen van vaccinatie.  Voor het zover is, zou het goed zijn nog eens  geheel opnieuw naar het onderwerp  te kijken dat letterlijk vrijwel alle kindertjes in ons land raakt.