Nieuws item

Mazelen en immuun suppressie

NVKP reactie op de publicaties in Science en Science Immunology, 1 november 2019

 

(printvriendelijke versie...)

Volg toch vooral het Rijksvaccinatieprogramma!

De pers was er vlot bij, al op 31 oktober kwamen de kritiekloos overgenomen conclusies van twee wetenschappelijke publicaties uit Science en Science Immunology naar buiten via onder andere NOS, Het Parool, Trouw en AMC web-nieuws3,4,5,6. Met koppen als ‘Hoe mazelen het immuunsysteem wist’, Mazelen nog schadelijker dan gedacht’ is het duidelijk niet de bedoeling om de toch al verhitte discussie over vaccineren van steekhoudende argumenten te voorzien of te temperen, maar juist om de polariteit nog verder te versterken en de paniek nog hoger op te schroeven. Volgens de auteurs en de media - die er klakkeloos in meegaan - is er niet iets dat je als wakkere lezer, verantwoordelijke ouder, bezorgde burger of bij-de-eigen-gezondheid-betrokken-patiënt zelf kan doen, anders dan toch vooral het vaccinatieprogramma braaf te volgen en je kinderen te laten vaccineren. De rol van voldoende vitamine A in het voorkomen van complicaties tijdens mazelen infecties en het herstellen van de afweer en conditie na het doormaken van mazelen wordt slechts als bijzaak genoemd.
 

Onderzoek op basis van bloedmonsters uit 2013 met veel aannames en zonder harde gegevens
 

De officiële verschijningsdatum van de betreffende studies, 1 november 2019, maakt dat de studies als een twee-eiige tweeling te beschouwen zijn wat betreft doelstellingen, onderwerp en inhoud, auteurs en publicatiemoment. De studies lezen niet makkelijk, vermoedelijk is er geen journalist geweest die daaraan is begonnen voordat hij/zij er op 31 oktober over schreef. Er wordt m.n. gebruik gemaakt van bloedmonsters van kleine groepen mazelen patiënten en controle groepen die niet altijd voor de betreffende studie geworven zijn, maar voortgaan op reeds eerder afgenomen bloedmonsters voor eerder gepubliceerd onderzoek. In die zin wordt er optimaal gebruik gemaakt van de schaarse, vaak met moeite verkregen bloedmonsters uit 2013 van kinderen uit de Orthodox Christelijke geloofsgemeenschap in Nederland, tijdens de mazelen uitbraak in dat jaar. Veel wordt er verwezen naar deze eerder hierover gepubliceerde onderzoeken – vaak voor de leek totaal onleesbaar-en die tot stand zijn gekomen mede op basis van diermodellen, wiskundige modellen en vergelijkbare studies die ook weer op basis van vooral veel dier- en rekenmodellen, verwijzingen naar ‘eigen’ onderzoek, aannames en hypotheses zijn opgebouwd.

 

Harde gegevens van hoe het de betreffende patiënten is vergaan na het doormaken van de mazelen worden niet genoemd, behalve dan wat op basis van bloedmonsters ongeveer een maand na de mazelen huiduitslag kon worden gedetecteerd. Wel worden er stevige aannames gedaan en waarschuwingen gegeven, op basis van deze bloedonderzoeken en zelfs worden er vergelijkingen getrokken met bijvoorbeeld de erbarmelijke toestand van het immuunsysteem bij patiënten met reumatoïde artritis na langdurig gebruik van immuunsysteem onderdrukkende medicatie.
 

 

Belang van vitamine A

Dat vitamine A/retinol het herstel van het immuunsysteem bespoedigt, ook na het doormaken van mazelen, wordt als uitleg van iets anders aangevoerd en niet als ‘uitkomst’ of remedie: ‘This previously unrecognized immunological consequence of measles on B cell homeostasis could also explain the beneficial effect of vitamin A therapy to prevent measles complications (43) by promoting the regenerative potential of hemopoietic stem cells (44).’2
 

 

Het doormaken van mazelen heeft ook positieve effecten

De onderdrukking van het immuunsysteem na het doormaken van de mazelen wordt als louter negatief bestempeld, terwijl er tegelijk ook op gewezen wordt dat hiermee mogelijk auto-immuunziekten blijvend verdwijnen (Lasting remissions of autoimmune-related disorders after measles have been detected by researchers since the 1940s)1. De vraag of de toename van chronische ziekten, ook onder kinderen, zou kunnen samenhangen met het missen van dit ‘reset’ moment van het immuunsysteem wordt niet gesteld.

 

Op de hardheid van de gegevens van een eerdere publicatie (Mina 2015) van een aantal van de auteurs, waar frequent naar wordt verwezen, heeft Dr. Suzanne Humphries in een reeks lezingen in november 2015 in Denemarken al de nodige kritiek geuit7,8,9. Door hierop voort te borduren geven de auteurs aan niet te willen denken in oplossingen en beperken van het probleem anders dan met vaccins.
 

‘Armoe’ als oorzaak van overlijden in ‘Andere Tijden’

Ook het NPO2 programma van 6 november, ‘Andere Tijden’10 dat voor de vorm ook een kritisch geluid liet horen, is niet van plan met geruststellende of bruikbare informatie naar buiten te komen, maar onderstreept het belang van vaccineren en het gevaar van mazelen door de tragiek van het overlijden aan mazelen in de vooroorlogse crisisjaren uitgebreid in beeld te brengen. Dit vond plaats in een tijd van ernstige armoede en voedingstekorten, een tijd waarin infectieziekten – niet alleen mazelen - nog voor aanzienlijke sterfte zorgden, voordat antibiotica op grote schaal werd gebruikt en ruim voordat de Vitamine A rijke levertraan gemeengoed werd en ieder kind hiervan in de maanden met de ‘R’ dagelijks een lepel te verstouwen kreeg. Hernieuwde aandacht voor de onmisbaarheid en de rol van Vitamine A en Vitamine D3, in het versterken van de afweer zou anno 2019 ook niet misstaan.
 

Bewijs van veilig vaccin ontbreekt

Zouden mazelen vaccins zonder risico’s zijn en geen bijwerkingen kennen, zouden ze uitbraken voorkomen en niet ook zelf de bron voor een mazelengeval kunnen zijn, dan zou het nog verdedigbaar zijn om met harde conclusies en aanbevelingen BMR/mazelen vaccinatie te promoten en daarmee te volstaan. Maar dit is niet de realiteit. Voor de veiligheid van het BMR-vaccin durft niemand zijn hand in het vuur te steken, het bewijs van veiligheid is er niet en het onderzoek ernaar is voor zover bij de NVKP bekend is, nooit op overtuigende wijze uitgevoerd.
 

1 op de 3 mazelengevallen komt door het vaccin

April 2019 berichtte het RIVM over een toename van mazelen gevallen in het eerste kwartaal van dit jaar, waarbij de helft van de gevallen gevaccineerd bleek te zijn11. Medisch Dossier van oktober 2019 meldt op basis van cijfers uit de VS dat bij een derde van de mazelen patiënten het een reactie betreft op de BMR prik12,13. Het RIVM kent dit verschijnsel ook en verbiedt artsen bij mazelen na BMR-vaccinatie om nog langer te (laten) testen om welk type mazelenvirus het gaat, het wilde dan wel vaccinvirus, om te voorkomen dat er onrust bij ouders rijst14.
 

Alleen het doormaken van mazelen geeft langdurige bescherming

Kortom, iedereen kan in theorie mazelen krijgen als hij of zij nog niet eerder via een natuurlijke infectie immuun is geworden. Een vaccin geeft geen waterdichte bescherming, voorkomt niet per definitie dat een andere persoon kan worden besmet en kan bovendien kort na het ontvangen van het vaccin zelf de bron zijn van een mazelenziekte.
 

Verplichting? Kijk naar de feiten!

De NVKP pleit ervoor om ook de op hol geslagen politieke discussie over het mogen weigeren (dus discrimineren!) van ongevaccineerde kinderen op kinderdagverblijven en het evt. verplicht stellen van vaccineren in dit licht te bezien. Het getuigt van een totaal gebrek aan realiteitszin, pure onwetendheid bij betrokkenen en het ondergeschikt maken van individuele rechten om een onrealistisch hoger ideologisch doel te dienen.

NVKP, 11-11-2019
 

Bronnen:

1 https://science.sciencemag.org/content/366/6465/599

2 https://immunology.sciencemag.org/content/immunology/4/41/eaay6125.full.pdf

3 https://nos.nl/artikel/2308501-nederlands-onderzoek-mazelen-tasten-afweersysteem-aan.html?fbclid=IwAR3W6cz83fKW2eIvuvns-Gnj-7Sq1Cud0wPyU9gdTI-tMivC8-e02YO7RzM

4 https://www.parool.nl/nederland/mazelen-tasten-immuunsysteem-langdurig-aan~b06e06e4/

5 https://www.trouw.nl/wetenschap/de-mazelen-kunnen-het-geheugen-van-het-afweersysteem-wissen~be96ab58/?utm_campaign=shared_earned&utm_medium=social&utm_source=email

6 https://www.amc.nl/web/nieuws-en-verhalen/actueel/actueel/hoe-mazelen-het-immuunsysteem-wist-.htm?fbclid=IwAR3xczrnYylPUHlakH5MTDOCyJLgh7JWRH7LyLx2C9pzjsidyOB56ZwHhIw

7https://www.youtube.com/watch?v=RvSC510_qR8&feature=youtu.be

8 https://www.youtube.com/watch?v=MeGI2Fvn3EU&feature=youtu.be

9 https://www.youtube.com/watch?v=6CXro128vVc

10 https://www.tvgids.nl/uitgelicht/vaccineren-of-niet-vaccineren/

11 https://magazines.rivm.nl/2019/04/infectieziekten-bulletin/gesignaleerd-0?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Infectieziekten+Bulletin&fbclid=IwAR3kWoKCwoaPpL8ZDjLI4aupPTB1tjxNXGZBpcZy-iNBmH6BdqMOyAh_s48

12 https://watartsenjenietvertellen.nl/archief/jaargang_21/nummer_8/nieuwsbericht_1552/een-derde-van-de-gevallen-van-mazelen-is-een-reactie-op-de-bmr-prik.html

13 www.hhs.gov/sites/default/files/nvpo/nvac/meetings/pastmeetings/2015/2014-2015_california_measles_outbreak.pdf

14 https://www.ntvg.nl/artikelen/de-mazelen-na-bmr-vaccinatie