Nieuws item

Radio 1 De Ochtend: Interview met dr. Hans van der Linden over advies Gezondheidsraad griepprik

De Gezondheidsraad komt over een paar maanden met een advies over al dan niet de griepprik blijven hanteren á € 60.000.000,- per jaar.

Huisarts Hans van der Linden geeft heel helder aan waarom hij verwacht dat het advies zal zijn te stoppen met de griepprik.

Volgens dr. Van der Linden is er ruim voldoende (internationaal) bewijs van de ineffectiviteit van de griepprik en in medische kringen is het draagvlak laag.

Ook geeft hij aan dat er wel degelijk bijwerkingen zijn, maar dat deze simpelweg niet onderzocht zijn. Plus het feit dat huisartsen zo’n € 6.000,- per jaar verdienen aan het zetten van de prik, wat behoorlijke belangenverstrengeling met zich meebrengt.