Nieuws item

Sommatie aan de leden van de Tijdelijke Commissie Medische Aspecten van COVID-19

Voorafgaand aan de rechtszaak hebben de leden van de Tijdelijke Commissie een sommatie ontvangen met het verzoek om terug te komen op hun adviezen. Bij geen reactie zal een kort geding volgen en er zal een klacht worden ingediend bij het Internationale Strafhof.