Nieuws item

Voorzichtige aanzet tot opname van waterpokkenvaccinatie in Rijksvaccinatieprogramma

Eind oktober verscheen in allerhande media, in zowel dagbladen als internetnieuwsrubrieken, onderstaand  persbericht verspreid door het ANP van het Nivel (Nederlands instituut voor onderzoek gezondheidszorg)

Waterpokken komt steeds vaker voor bij kinderen onder de vijf jaar. Dat blijkt uit cijfers van het onderzoeksinstituut Nivel. Mogelijk speelt het intensieve contact van kleine kinderen in de kinderopvang hierbij een rol.

Vrouwen die voor de tweede of volgende maal zwanger zijn, lopen daardoor ook meer risico om met waterpokken in aanraking te komen. Waterpokken is vooral gevaarlijk voor pasgeborenen als hun moeder in de periode rond de bevalling de ziekte krijgt.

De onderzoekers van het Nivel vragen zich af of tegen waterpokken ingeënt moet worden. In 2002 meldden zich 51.500 mensen met de ziekte bij hun huisarts. Twee jaar daarvoor waren dat er nog 32.000. Overigens heeft nog steeds 90 procent van de volwassenen als kind waterpokken gehad. Daardoor zijn deze mensen immuun voor de ziekte.

De publicatie van het Nivel is gebaseerd op de Continue Morbiditeitregistratie (CMR) Peilstations waaraan 65 huisartsen bijdragen. Het CMR onderzoek gebeurt in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid

 

Op de website staat het betreffende bericht als inleiding op het jaarrapport 2002  ?Continue morbiditeitregistratie, Peilstations Nederland 2002?.  In dit rapport staan de onderzoeksgegevens vermeld van gemelde waterpokkeninfecties over het jaar 2000, 2001 en 2002. 

 

In het rapport heeft men de volgende tabel opgenomen:

Als voetnoot neemt men op dat de incidentie in 2002 lijkt met name het gevolg is van de hogere incidentie bij de 1-4 en 5-9 jarigen.

 

In het rapport zelf rept men geen woord over de mogelijke oorzaken van de toename van die waterpokkengevallen die door huisartsen worden gemeld. Men meldt zelfs:  Het jaarrapport van deze CMR peilstations gaat niet in op oorzaken van gesignaleerde trends, maar levert basisgegevens voor verder onderzoek.  Vervolgens  stuurt men wel een tendentieus persbericht de wereld in waarin allerhande aannames staan die niet op feiten zijn gebaseerd en die niet door het rapport worden verklaard.  (Men stelt met name een toename onder de categorie vijfjarigen, kinderdagopvang draagt eraan bij, vaccinatie is wellicht gewenst.)

 

Saillant detail is wel dat er een Engelstalig verslag is bijgevoegd, waarin men meldt dat deze tendens zich ook weerspiegelt in Engeland en Wales  (toename van meldingen waterpokkengevallen onder de 10 jaar), terwijl juist in Spanje en Portugal er een tendens is waarbij er een toename is van waterpokkengevallen boven de 10 jaar.

 

Voordat wetenschappers weer loze kreten de  media insturen over de vraag of vaccinatie tegen waterpokken gewenst is, zou het beter zijn om te onderzoeken hoe het komt dat men meer waterpokkengevallen meldt en waarom er een verschil is tussen de leeftijdsincidentie in Nederland en van die van bijvoorbeeld Spanje.

 

 

Bron:  www.nivel.nl/pdf/Continue-Morbiditeitsregistratie-Peilstations-Nederland-verslag-2002.pdf