Zit er thiomersal in de vaccins?

Zit er thiomersal in de vaccins?

Vanaf 1940 werd thiomersal (kwik) toegevoegd aan vaccins tegen difterie, kinkhoest, meningokokkenantiserum en vele andere toepassingen. Sinds 2001 wordt thiomersal niet meer gebruikt in vaccins uit het Rijksvaccinatieprogramma. Geringe hoeveelheden kwik in vaccins die vallen onder een bepaalde grenswaarde hoeven niet te worden vermeld op de bijsluiters, maar zijn wel aangetoond in vaccins. Het probleem van dit toxische zware metaal is dat elke hoeveelheid, (ook sporen, in het Engels ‘Trace Amounts’), giftig is en tot schade kan leiden.

Thiomersal staat nog wel vernoemd in bijsluiters van bepaalde multidosis (griep)vaccins en het losse tetanusvaccin. Bij gebruik tijdens zwangerschap is daarom terughoudendheid geboden. (Bron:LCI-richtlijn Tetanus - RIVM, mei 2017)

Thiomersal is een zeer effectief middel gebleken om bacteriële contaminatie van multidoses-verpakkingen te voorkomen. Door de toevoeging van thiomersal kan de ampul meerdere malen aangeprikt worden of over meerdere dagen gebruikt worden. Gebruikt bij Mexicaanse griepvaccins o.a. Pandemrix (5 microgram) en Focetria (50 microgram).

Velen van u zijn eerder gevaccineerd met thiomersal bevattende vaccins.

Nee, er zit geen thiomersal in de vaccins.