Kan de BMR-vaccinatie autisme veroorzaken?

Kan de BMR-vaccinatie autisme veroorzaken?

Meerdere studies tonen een verband aan tussen de enorme stijging van autisme en het gebruik van menselijk geaborteerde foetale stamcellijnen bij de productie van het BMR-vaccin. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26103708 en http://www.academicjournals.org/journal/JPHE/article-abstract/C98151247042
In Amerika was in 2016 een op de 26 kinderen autistisch! Een studie die was opgezet om de zogenaamde ‘frauduleuze’ Lancet publicatie uit 1998 te ontkrachten dreigde het verband tussen BMR-vaccinatie en autisme te bevestigen. De onderzoekers besloten om dit verband te verdoezelen door af te wijken van hun onderzoeksprotocol en tien jaar later kwam dit aan het licht door een klokkenluider, één van de auteurs van de betreffende CDC publicatie. https://translationalneurodegeneration.biomedcentral.com/articles/10.1186/2047-9158-3-16

Nee. Eind jaren ‘90 van de vorige eeuw werd er door een groep onderzoekers een verband gelegd tussen mazelenvaccinatie en het ontstaan van autisme. In de jaren nadien is er uitgebreid aandacht geweest voor dit signaal. Het tijdschrift, waarin het oorspronkelijke artikel is verschenen, heeft dit artikel teruggetrokken omdat de schrijver het onderzoek onjuist had uitgevoerd. Talloze onderzoeken hebben de eerdere verdenking weerlegd. Er is geen enkele aanwijzing gevonden dat BMR-vaccinatie autisme veroorzaakt of het beloop ervan verslechtert. De toename van autisme-spectrumstoornissen is niet terug te voeren op vervroeging van het vaccinatieschema, of op toename van het aantal vaccins of op de samenstelling van de vaccins of op de gebruikte hulpstoffen.