Veroorzaakt de BMR-vaccinatie gewrichtsklachten?

Veroorzaakt de BMR-vaccinatie gewrichtsklachten?

Bij vaccinatie onderzoek is het tijdvenster voor bijwerkingen vaak krap waardoor meer chronische aandoeningen als gevolg van vaccineren buiten beeld vallen.
De bijsluiter maakt melding van chronische gevallen: “Na vaccinatie bij kinderen zijn gewrichtsreacties over het algemeen ongebruikelijk (0 tot 3%) en van korte duur. Bij vrouwen zijn de incidentiepercentages van artritis en artralgie over het algemeen hoger dan bij kinderen (12 tot 20%); de reacties zijn gewoonlijk meer uitgesproken en van langere duur. De symptomen kunnen maanden of in zeldzame gevallen jaren aanhouden. Bij adolescente meisjes lijken de reacties qua incidentie tussen die van kinderen en volwassen vrouwen in te liggen.”
Engelse bijsluiter: “Only rarely have vaccine recipients developed chronic joint symptoms.” “Zelden hebben ontvangers van vaccins chronische gewrichtsklachten ontwikkeld.”

Ja, een enkele keer kan de BMR-vaccinatie tijdelijk gewrichtsklachten geven. Dat komt omdat de ziekte rodehond ook gewrichtsklachten kan geven. De gewrichtsklachten kunnen ontstaan doordat in het vaccin een ziekteverwekkend virus (verzwakt levend vaccin) zit die het lichaam laat denken dat het rodehond heeft. Deze klachten gaan vanzelf over en hebben niets te maken met chronische gewrichtsklachten zoals reuma.