Kunnen verschijnselen na vaccinatie het gevolg zijn van eerdere vaccinatie?

Kunnen verschijnselen na vaccinatie het gevolg zijn van eerdere vaccinatie?

Ja, elke vaccinatie maakt het kind overgevoelig, sensibiliseert, zodat na elke volgende injectie met dezelfde of andere stoffen hevigere reacties uitgelokt kunnen worden (Wright 1901, Darcy 1966). De enorme toename van o.a. allergieën is het resultaat van herhaaldelijk injecteren van meervoudige vaccins, die lichaamsvreemde eiwitten bevatten.
Melding van milde reacties heeft weinig zin. Het gaat het RIVM om de ernstige reacties, die het vertrouwen in het RVP kunnen ondermijnen. Maar juist de milde reacties treden bij veel meer kinderen op en kunnen verstoringen geven die een chronisch karakter kunnen krijgen en later veel medische kosten met zich meebrengen.

Ja.
 

Vaccinaties kunnen ongewenste verschijnselen veroorzaken. Alle meldingen van reacties na RVP vaccinaties worden door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu geregistreerd en geanalyseerd. Uit die analyses blijkt dat die reacties door de voorafgaande vaccinatie kunnen zijn veroorzaakt.