Mogen anderen dan artsen vaccinaties uitvoeren?

Mogen anderen dan artsen vaccinaties uitvoeren?

Bij elke vaccinatie, ongeacht door wie gegeven, dienen kennis en hulpmiddelen c.q medicatie aanwezig te zijn om bij onverwachte of levensbedreigende reacties adequaat te kunnen handelen. Denk daarbij aan een acute allergische reactie of een shock.

Ja, ook verpleegkundigen en doktersassistenten mogen onder bepaalde voorwaarden vaccinaties uitvoeren.
 

Alleen artsen mogen toestemming geven om iemand te vaccineren. Zij kunnen de vaccinaties zelf uitvoeren of anderen opdracht geven dat te doen. Het is bij wet geregeld dat verpleegkundigen zelfstandig, dus zonder aanwezigheid van een arts, mogen vaccineren, mits een arts daartoe de opdracht heeft gegeven. Natuurlijk moet de verpleegkundige, evenals de arts, ook over voldoende kennis en vaardigheden beschikken.
 

Als een arts anderen dan verpleegkundigen (bijvoorbeeld doktersassistenten) vaccinaties laat uitvoeren, dan is hij verplicht daarbij aanwezig te zijn en toezicht te houden.
 

Vóór de eerste vaccinatie op het consultatiebureau zal de arts dus moeten aangeven of een kind zonder bezwaar de RVP-vaccinaties kan krijgen. Hij/zij legt de opdracht schriftelijk vast in het medisch dossier van het kind.
Iemand die geen arts is en vaccinaties uitvoert zonder opdracht van een arts is strafbaar.
 

Verloskundigen voeren sinds 2006 ook een deel van de RVP-vaccinaties uit, namelijk de eerste hepatitis B-vaccinatie bij pasgeborenen van moeders die met het hepatitis B-virus zijn besmet. Verloskundigen oefenen voor een deel de geneeskunde uit en zijn bevoegd om injecties uit te voeren.