Kunnen ongevaccineerde kinderen toch beschermd zijn tegen ziekte?

Kunnen ongevaccineerde kinderen toch beschermd zijn tegen ziekte?

Kinderen die niet gevaccineerd zijn hebben als voordeel dat hun natuurlijke afweersysteem zich ongestoord en goed heeft kunnen opbouwen. De algemene weerstand, bij een goede gezondheid is de belangrijkste, eerste verdedigingslinie bij elke ziekte. Het is zaak het afweersysteem zo krachtig mogelijk te houden d.m.v.:
• goede voeding (van biologische teeltwijze), eventueel aangevuld met vitaminen- en mineralenpreparaten.
• voldoende slaap en het voorkomen van te veel stressvolle situaties.
• ruimte voor kinderen om zich te kunnen ontplooien en een gevoel van veiligheid door een warme liefdevolle omgeving met de ‘broodnodige’ duidelijkheid en grenzen.
• een goede lichamelijke verzorging.
• kleding gemaakt van natuurlijke materialen.
• tijdens epidemieën geen vaccinaties laten geven.
• het gebruik van snel opneembare suikers sterk beperken, dat zijn geraffineerde suikers zoals witte en rietsuiker, glucose(stroop) en dextrose. Het gebruik van deze producten leidt tot sterke schommelingen van de bloedsuikerspiegel.

Zie hoofdstuk: Natuurlijke weerstand in: Ziekten en Vaccins Nader bekeken.

Uit andere dan de reguliere geneeskundige visie valt op te maken dat het doormaken van een kinderziekte, zoals mazelen, kinkhoest en elke ziekte met koorts juist een positieve werking op het immuunsysteem heeft, het wordt krachtiger, bij een ongecompliceerd verloop. Een bescherming tegen kanker en een gezonder kind is het resultaat.

Ja, zij het ten dele, door groepsimmuniteit.
 

Kinderen kunnen om uiteenlopende redenen niet zijn gevaccineerd. Ouders die hun kind niet laten inenten, doen dat meestal vanuit geloofsovertuiging, antroposofische levensovertuiging, of homeopathische standpunt. Daarnaast zetten sommige ouders vraagtekens bij vaccinaties.
 

Met vaccinatie wordt in de eerste plaats individuele bescherming bereikt. Als heel veel mensen worden gevaccineerd, kan het effect van groepsimmuniteit optreden. Daarvoor moet, afhankelijk van de ziekte, 80 tot meer dan 95% van de mensen zijn ingeënt. De ziekteverwekker kan dan niet meer onder de bevolking circuleren en dus ook niet de ongevaccineerde mensen bereiken. De ongevaccineerde kinderen zijn dus beschermd, dankzij het feit dat zo veel andere mensen zich hebben laten inenten.
 

Toch biedt groepsimmuniteit geen volledige bescherming. Want zodra men op reis gaat, valt de bescherming van groepsimmuniteit weg. Ook werkt groepsimmuniteit niet als de ongevaccineerde personen geografisch en sociaal een min of meer gesloten gemeenschap vormen, zoals de kerkgemeenschap van de bevindelijk gereformeerden in ons land. Import van een ziektekiem in zo’n gemeenschap kan grote uitbraken veroorzaken. Zo waren er onder bevindelijk gereformeerden tot 1993 regelmatig polio-epidemieën, was er in 1999/2000 een uitbraak van mazelen en in 2004/2005 een van rodehond.
 

Vaccinatie is daarom de beste manier om goed beschermd te zijn tegen infectieziekten waartegen vaccins beschikbaar zijn.