Wat is het Rijksvaccinatieprogramma (RVP)?

Wat is het Rijksvaccinatieprogramma (RVP)?

Dat is een programma waarmee de overheid Nederlandse kinderen (als bevolkingsgroep) tegen kinderziekten en een aantal andere infectieziekten wil beschermen door ze te vaccineren. In Nederland is het een keuze, geen verplichting.
Lang vóór de invoering vaccinaties waren ziekten al bijna verdwenen als gevolg van betere voeding en meer hygiëne. Bij een goede gezondheid geven de kinderziekten zelden aanleiding tot complicaties.
In vergelijking met de ons omringende landen worden er in Nederland meer vaccinaties gegeven.
Het RIVM wil de vaccinatiegraad hoog houden (> 95 %). Er wordt niet naar het individuele kind gekeken, zijn/haar gezondheid of aanleg en of een kind is geboren na een normale zwangerschapsduur of prematuur is.
Het aantal vaccinaties is de laatste jaren verder uitgebreid en zal nog verder uitgebreid gaan worden. De kinderen in Nederland (en andere landen) worden er echter niet gezonder op. De algehele weerstand is door de vaccinaties niet verbeterd.

Zoals blijkt uit de vergelijkende studies gedaan naar de gezondheid tussen gevaccineerde en niet-gevaccineerde kinderen.

Dat is een programma waarmee de overheid Nederlandse kinderen tegen ernstige infectieziekten wil beschermen door ze te vaccineren.

De overheid biedt alle kinderen in Nederland een aantal vaccinaties aan volgens een bepaald programma. Dat programma heet ‘Rijksvaccinatieprogramma’, afgekort tot RVP.

Het RVP is in 1957 ingevoerd. Met dit programma wil de overheid alle kinderen in Nederland beschermen tegen gevaarlijke en soms dodelijke infectieziekten. In het RVP zijn vaccinaties opgenomen tegen twaalf ernstige infectieziekten.

In het RVP worden kinderen volgens een bepaald vaccinatieschema gevaccineerd. Dat gebeurt voor de kinderen tot ongeveer 4 jaar meestal op het consultatiebureau voor zuigelingen en peuters. Oudere kinderen (9- en 12-jarigen) worden meestal ingeënt door de GGD.

< vorige   volgende >