Item

Vorig artikel

PDF-versie: Ziekten & Vaccins Nader bekeken


PDF-versie: het boek Ziekten & Vaccins Nader bekeken


Zolang de mensheid bestaat hebben we te maken met ziekten die ongemak, ernstig lijden en dood met zich kunnen meebrengen. Daarom is het logisch dat we pogingen doen om het lijden te verzachten, ziekten te genezen of ernstige gevolgen van ziekten te vermijden. Elke nieuwe generatie zoekt weer nieuwe wegen en middelen en meent telkens het definitieve en betere antwoord te hebben gevonden. De vraag is: is vaccineren het juiste antwoord hierop?

Dit boek is een compleet, kritisch, uniek en onmisbaar naslagwerk voor het Nederlands taalgebied over ziekten en de daarbij behorende vaccins. Het is rijkelijk voorzien van bronverwijzingen naar wetenschappelijke publicaties en van literatuurverwijzingen.
Dit boek is geschreven door het Kennisteam van de Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken (NVKP). Binnen de NVKP is het Kennisteam het hart van deze organisatie. Het team bestaat uit vrijwilligers die allen verantwoordelijk zijn voor het verzamelen van kennis rondom vaccineren. Het team verzamelt informatie over: vaccinatiebeleid, productie van vaccins, wetenschappelijke artikelen uit binnen- en buitenland, ervaringen in het buitenland, vaccinatieschade ofwel de algemene en individuele invloed van vaccineren op de gezondheid van de mens.


Nadat de bestelling is afgerond gaan we de pdf-versie per email toezenden.

Artikelnummer: 4021

Prijs: EUR 7.50 (Leden: EUR 5.00)