Artikelen

Interview in het Reformatorisch Dagblad

06-08-2013

Cisca Buis, hoofdredacteur kwartaalblad Kritisch Pr!kken en woordvoerster over mazelen is geïnterviewd door het Reformatorisch Dagblad.

https://www.rd.nl/cisca-buis-luis-in-de-vaccinatiepels-1.328854


Gevaccineerden hebben baat bij mazelenuitbraak

03-07-2013

Opiniestuk geplaatst in het Reformatorisch Dagblad van 2 juli 2013 ‘Gevaccineerden hebben baat bij mazelenuitbraak’

https://www.rd.nl/gevaccineerden-hebben-baat-bij-uitbraak-mazelen-1.321639


Mazelen: laat je niet bang maken!

15-06-2013

Op uitnodiging van het AD Utrecht verscheen in de zaterdageditie van 15 juni 2013 het volgende artikel:

We worden juist kwetsbaar door vaccineren

Mazelen: geef liever levertraan dan prik

Inenten tegen mazelen is niet zaligmakend. Sterker nog, het heeft zelfs negatieve gevolgen voor de natuurlijke weerbaarheid van mensen, betoogt Anne-Marie van Raaij, klassiek homeopaat in Driebergen en secretaris van de NVKP.

In een aantal regio’s in Nederland komt momenteel mazelen voor. Afgelopen week werd de ziekte geconstateerd op de Utrechtse Heuverlrug. Het RIVM en de media noemen specifiek de “bible-belt”, waar de vaccinatiegraad laag is. Er wordt gesuggereerd dat het vooral onder niet gevaccineerden voorkomt. Is dit werkelijk waar? Mazelenepidemieën in andere landen hebben aangetoond dat volledig gevaccineerden de ziekte ook krijgen.
Het RIVM heeft onlangs een Nederlands onderzoek gepubliceerd dat aantoont dat vaccinatieprogramma’s zoals wij die kennen, er voor hebben gezorgd dat er nu een groep mensen is die juist gevoelig is voor de infecties waartegen ze zijn gevaccineerd (Sandra Waaijenborg en collega’s in Journal of Infectious Diseases (2013; epub 8 mei).

De afgelopen decennia is mazelen vooral een vrij milde kinderziekte geworden, dankzij de evolutie in ons eigen immuunsysteem en de verbeterde levensstandaard. Bij gezonde, jonge kinderen is mazelen een flinke kinderziekte die ze normaal kunnen doormaken en die levenslange immuniteit garandeert. Het doormaken van mazelen sterkt bovendien het immuunsysteem.

WEERBAARHEID
Sinds 1987 is de BMR vaccinatie opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Een ogenschijnlijk positief gevolg hiervan is geweest dat de mazelen sindsdien minder voorkwam. Het is echter zo dat rond de 95% van de gevaccineerde kinderen na de enting immuniteit opbouwt, maar dat de beschermende werking ervan een beperkte duur heeft. Onderzoek heeft aangetoond dat sinds de invoering van de BMR de natuurlijke weerbaarheid onder de bevolking is afgenomen en vooral zuigelingen mogelijk kwetsbaarder zijn voor de ziekte.

Onze stelling is al jaren dat het juist voor gevaccineerden goed is om in contact te komen met het wilde virus om hun immuniteit op te frissen ofwel te boosteren. Dit werpt een ander licht op het argument dat ongevaccineerden niet solidair zouden zijn door niet mee te doen aan het vaccinatieprogramma en het streven naar immuniteit. Juist doordat zich zo nu en dan nog uitbraken voordoen van mazelen met het wilde virus kunnen gevaccineerden hiervan mee profiteren. Vaccineren is niet afdoende voor het waarborgen van een goede kudde-immuniteit. Sterker nog, het natuurlijk evenwicht is er volledig door ontwricht en wordt door vaccins onvoldoende nagebootst. Het RIVM onderzoek benadrukt dat door afname van beschermende antistoffen die van moeder op kind overgaan dit probleem zich in de toekomst alleen nog maar zal verscherpen. De beschermingsduur van het vaccin is te kort, je zou eigenlijk moeten blijven ‘boosteren’ d.m.v. vaccins bij uitblijven van epidemieën van voldoende omvang en frequentie. Slechts 27.5% van de gevaccineerden heeft nog bescherming voor mazelen tot acht jaar na de vaccinatie.

KOORTS
Wat te doen bij mazelen? Bij mazelen is het van belang de koorts zijn werk te laten doen en geen pijnstillende en koortsverlagende middelen te geven. Kinderen hebben meer kans op complicaties bij mazelen, als ze, al dan niet op advies van de arts, bij hoge koorts koortsverlagende middelen krijgen toegediend. Dat wil dus zeggen dat niet de mazelen, maar de behandeling of het gebrek aan goede begeleiding en verzorging gevaarlijke situaties kunnen uitlokken.

Verder is vanuit de literatuur bekend dat een goede voedingstoestand vooraf en m.n. voldoende vitamine A complicaties bij mazelen kan voorkomen of beperken. Denk hierbij aan gezonde voeding, liefst van biologische kwaliteit, met bètacaroteen (alle rode, oranje en gele groenten), maar ook aan de aloude levertraan.