Nieuws item

Bijeenkomst regiocontactpersonen november 2003

Zaterdag 25 oktober kwamen verschillende regiocontactpersonen (rcp-ers) bij elkaar in de Meern.

Begonnen werd met een voorstelronde, waarbij iedereen wat kon vertellen over zichzelf en zijn motivatie, en waartegen men aanliep in zijn functie als rcp-er. Daarin kwam vooral naar voren dat men mankracht mist om bijvoorbeeld regiosteungroepen op te richten en infoavonden te organiseren, en een aantal wilde meer 'feitjes' paraat hebben om zekerder over te komen en mensen beter te kunnen informeren, zowel aan de telefoon als tijdens infoavonden. Anderen vonden het weer moeilijk om niet te emotioneel te reageren, objectief te blijven reageren op vragen en opmerkingen.

Anita vertelde dat er in de toekomst van de NVKP meer nadruk komt te liggen op de regio's, wat ook scholing inhoudt voor de regiocontactpersonen. Daarna vertelde ze wat over de verwikkelingen binnen de NVKP, en hoe de NVKP bestuurlijk in elkaar steekt.

 

Na de koffiepauze kregen de aanwezigen een heuse mediatraining, wat heel leerzaam was. Achter de NVKP staan is één ding, het naar buiten brengen van waar je als NVKP-er voor staat is iets heel anders. De voorbereidingstijd was steeds erg kort, maar daardoor bleven de zenuwen in bedwang en moest je het gewoon doen, jezelf presenteren met je verhaal. En dan is parate kennis ineens héél welkom. Eén van de oefeningen was een interview met een kritische vragensteller à la Nova, waarbij een camera stond opgesteld die de beelden 'live' uitzond naar het publiek: de andere rcp-ers. Eng, maar ook heel leuk. De regiocontactpersoon voor Drenthe, Sabine Jürgens-Wolters, kwam heel sterk naar voren, hier was het de 'interviewer' die peentjes zat te zweten en hard moest nadenken om de juiste vraag te kunnen stellen. Maar als je weinig ervaring hebt met de media klap je al snel dicht, met een microfoon voor je neus. Heel moeilijk, maar daarom zeker de moeite waard, ook voor lezingen op een infoavond bijvoorbeeld. Het is sowieso wel eens goed om gedwongen te worden na te denken waar de NVKP precies voor staat en dat helder te proberen formuleren. Respect voor alle NVKP-ers die ooit de camera's en/of microfoons hebben getrotseerd!

 

Een hilarisch moment was de koffiejuffrouw die ons kwam melden dat er een misverstand was ontstaan, ze had de consumpties van de NVKP op één hoop gegooid met die van de UKV, de Utrechtse Kanarie Vereniging, die die dag een kanarietentoonstelling hield in de grote zaal. (De creatief-met-kralen-club was er ook, en de plaatselijke biljartvereniging. Wat een gezelligheid!)

 

Het was heel goed om de andere rcp-ers eens te zien en natuurlijk was er weer veel te weinig tijd om te kunnen uitwisselen. De mediatraing is zeker voor herhaling vatbaar. En bedankt Henk Buis, voor je professionele aanpak en je inzet.

En voor leden die aspiraties hebben: er zijn nog wat onbemande regio's!