Nieuws item

Dion, een verslag van de reacties op vaccinaties en de ontstoring van deze reacties

ls ouders van ons zoontje Dion (geboren 31 oktober 2000) hebben wij besloten om Dion DTP te vaccineren na 1 jaar.  Op 7 januari 2002 was het zover. In overleg met consultatiebureauarts Noor Prent heeft Dion de homeopathische remedie gemaakt van het DTP-vaccin, ingenomen  twee dagen vóór en direct na de vaccinatie.

 

Zij adviseerde ons de 2e , 3e, 5e, 6e, 15e en 16e dag na vaccinatie in de gaten te houden m.b.t. eventuele reacties van het vaccin.  Om de reacties niet te vergeten hebben wij een dagboek bijgehouden en konden na een maand vaststellen dat Dion behoorlijk heeft gereageerd op de 1e inenting.

 

In het kort

De dag van vaccinatie heeft Dion in de avond overmatig gedronken, hij had enorme dorst. De tweede dag had hij vier keer last van diarree en zowel op de tweede als op de derde dag had hij een opvallend lichtere slaap. Overdag werd zijn slaapmoment zelfs verkort van drie uur naar gemiddeld één uur (terwijl het normaliter een vaste slaper is van drie uur in de middag, zonder tussentijds wakker te worden). Dit (zowel de diarree als het slechts slapen) heeft aangehouden tot de 15e dag.

 

Op de 15e dag verslechterde de situatie (naast het niet slapen, diarree gelukkig niet meer aanwezig) kreeg hij tegen de avond verhoging, op de 16e dag was er sprake van koorts en werd hij neusverkouden. Hij wilde niet meer eten en begon te

?roggelen?, spuugde veel slijm op. Dit heeft uiteindelijk nog twee weken aangehouden. In deze periode was Dion ook erg gevoelig en zat hij niet lekker in zijn vel. Onze lachebek was veranderd in een ontroostbaar, niet tevreden te stellen dreumes, vooral ?s nachts bleef hij huilen (in zijn slaap) en stonden we regelmatig aan zijn bedje.

 

Een en ander heeft uiteindelijk vanaf de vaccinatie ongeveer een maand (maximaal 6 weken) geduurd voordat Dion weer volledig de oude was.  Onze lachebek die nu ?s morgens weer lachend opstaat, overdag weer drie uur slaapt, overdag weer voldoende energie heeft en tenslotte ook ?s nachts weer slaapt zonder huilbuilen.

 

 

Opvallend in deze hele periode was voor ons:

<typolist>

het verminderde, slechtere slapen gecombineerd met veel huilen in de nachtelijke uren en de verminderde weerstand (ondanks gebruik van weerstandsverhogende middelen en de preventief ingezette homeopathische remedie gemaakt van het DTP-vaccin).

</typolist>

 

Er zijn in deze maand regelmatig momenten geweest (vooral ?s nachts) dat wij, als ouders, spijt hadden van deze inenting, waarbij wij ons tevens hebben afgevraagd hoe het zou zijn geweest als wij waren meegegaan in het reguliere vaccinatieschema (vanaf acht weken), daarbij rekeninghoudende dat Dion ook nog eens tien dagen te vroeg geboren is (dus feitelijke inenting met zes en halve week).

 

Wij hebben uiteindelijk twee maanden later (na volledig herstel van de eerste) de 2eDTP-inenting laten plaatsen, er was bij deze inenting gelukkig weinig reactie, behalve zijn afweersysteem verslechterde in de vorm van verkoudheid.

 

De 3e DTP-inenting heeft uiteindelijk plaatsgevonden op 2 december 2003. Op deze inenting reageerde hij weer heftiger dan op de 2e inenting. Na deze inenting verslechterde weer zijn afweersysteem en hij werd verkouden. Vervolgens volgde er een patroon van regelmatig hoge koorts tussen eind december 2002 en april 2003. Elke 7 tot 14 dagen was er sprake van een twee tot drie dagen aanhoudende koorts van ruim 39.5 graden tot bijna 41.0 graden. Hiervoor was geen verklaarbare reden (geen aanwezige kinderziektes etc..).

 

Opvallend in deze hele periode was voor ons:

<typolist>

de regelmatige koorts na de derde inenting (ondanks gebruik van weerstandsverhogende middelen en de preventief ingezette homeopathische remedie gemaakt van het DTP-vaccin

en gedurende het gehele jaar viel ons op dat Dion een (nog) drukker kind is geworden, voor diens eerste inenting was het al een ondernemende dreumes, echter na de inentingen veranderde dit in een te actieve ondernemende dreumes. Hij was vaak ook niet tot rust te bedaren, bleef actief tot het laatste moment, zelfs een moment van rust in de avonduren voordat hij naar bed ging was met heel veel moeite op te brengen.

</typolist>

 

We hebben uiteindelijk besloten ? in overleg met N. Prent om Dion te ontstoren. Deze ontstoring zijn wij enkele weken geleden gestart.

 

<typohead type="1">Zaterdag 12 april 2003</typohead>

In de ochtend  heeft Dion de remedie  DTP 30K gekregen. Aansluitend last van stemmingswisselingen (niet extreem). ?s Zondags geen reactie in de zin van lichamelijke klachten.

 

<typohead type="1">Maandag 14 april 2003 (twee dagen later)</typohead>

In de ochtend heeft Dion de remedie  DTP 200K gekregen. Aansluitend weer last van stemmingswisselingen (iets duidelijker aanwezig dan bij op zaterdag).

In de middag en ook op dinsdag hebben wij de indruk dat hij ?liever? is geworden.

 

<typohead type="1">Woensdag 16 april 2003</typohead>

De bedoeling was om over te gaan op de remedie DTP MK. Dion heeft echter de hele dag koorts gehad (39.5 ? 40.0 graden) en hierdoor niets gegeten, alleen geslapen.

 

<typohead type="1">Donderdag 17 april 2003</typohead>

De koorts is verdwenen, keert ?s avonds echter weer terug naar 38.5 graden. Dion is stil vandaag, ?s avonds wordt hij weer verkouden en moet braken (een terugkerend patroon van de eerdere inentingen).

 

<typohead type="1">Vrijdag 18 april 2003</typohead>

We wachten totdat de klachten verminderen om weer de remedie DTP 200K te herhalen.

 

<typohead type="1">Zaterdag 19 april 2003 (vijf dagen later)</typohead>

In de ochtend bij Dion de remedie DTP 200K herhaald.

In de middag kreeg hij weer verhoging/algehele malaise (tijdens een verjaardagfeestje) waarop hij weer moest braken. Gehele herstelperiode duurde tot donderdag.

 

<typohead type="1">Donderdag 24 april 2003 (vijf dagen later) </typohead>

In de ochtend Dion remedie DTP MK gegeven. Reactie was niet meer zo heftig dan bij vorige nosode, toch besloten om deze te herhalen.

 

Zaterdag 26 april 2003 (twee dagen later)

In de ochtend bij Dion de remedie DTP MK herhaald. Generlei reactie.

 

<typohead type="1">Maandag 28 april 2003 (twee dagen later)</typohead>

In de ochtend Dion de remedie DTP 10MK gegeven. Generlei reactie meer.

 

Woensdag 30 april 2003 (twee dagen later)

In de ochtend bij Dion de remedie  DTP 10MK herhaald, ook hier generlei reactie meer geconstateerd in de vorm van lichamelijke klachten.

 

 

Wij hebben nu, een maand later, geconcludeerd dat Dion wel een drukke peuter is, echter het ?te? is verdwenen, hij is qua gedrag veranderd, e.e.a. is weer acceptabel te achten en je kunt nu stellen dat zijn gedrag ook met het zgn. peutergedrag te maken heeft. Voorheen was dit volgens ons (en ook volgens enkele familieleden) niet aan de orde, zijn gedrag was soms in bepaalde opzichten extreem. Ook heeft hij vrijwel geen lichamelijke klachten meer en is zijn afweersysteem verbeterd.

 

Enkele familieleden (niet iedereen wist ervan) stond erg sceptisch tegenover deze ontstoring, er werd zelfs geopperd dat wij ons kind bewust weer ziek maakten, wij wisten toch wat er kon gebeuren als wij de betreffende remedies zouden gebruiken.

Men wilde het liefst dat wij deze niet meer zouden geven, dus de kuur tussentijds zouden afbreken. Wij hebben echter volgehouden en er is een positief resultaat door ons vastgesteld.

 

Voor ons kan worden gesteld dat de betreffende remedies gemaakt van het DTP-vaccin zeer zeker geholpen hebben op bepaalde blokkades zowel op lichamelijk- als psychisch niveau bij hem op te heffen. De regelmatige koortspieken zijn na ontstoring verdwenen. Dion heeft eind mei 2003 waterpokken gekregen en heeft normaal met deze kinderziekte doorgefunctioneerd (zonder echt goed ziek te zijn of koorts te hebben).

 

Gezien zijn heftige reactie op voornamelijk de tweede remedie DTP200K en ook de herhaling hiervan, is er inmiddels besloten om de gehele kuur te herhalen.

Familie ontdekte de meerwaarde van het ontstoren (men is echter ongerust voor de herhaling van deze ontstoring).

 

Voor ons staat vast dat Dion voornamelijk als directe reactie op de inentingen het ergst last heeft gehad van maag/darmklachten in de vorm van overgeven en diarree, dat zijn algemene weerstand is verminderd in de vorm van verkoudheid, neusloop en hoesten/roggelen, Dion ?s nachts veel gehuild heeft in zijn slaap. Als latere reactie (over een langere periode) is er sprake geweest van een gedragsverandering in de vorm van een behoorlijke mate van agressie en woede, waarbij tevens sprake was van een gedeelte hyperactiviteit in de vorm van rusteloosheid, onrust. Tijdens de ontstoringsperiode zijn voornoemde reacties  teruggekeerd/verergerd en uiteindelijk voor een heel groot deel verdwenen.

 

Ouders van Dion

Jean en Monica Luthjens-Heldens

 

(Noot van de redactie: U moet deze methode alleen toepassen onder begeleiding van een deskundige, de reacties die kunnen optreden kunnen namelijk zeer heftig zijn.)