Nieuws item

Anders willen dan het RVP: van het kastje naar de muur

Anders willen dan het RVP:

Van het kastje naar de muur?

 

In 1997 heb ik onze dochter gekregen. Het programma van het RVP was nog dat er met 3 maanden geprikt werd: DTKP en HIB. Twee prikjes. Ik dacht dat het er bij hoorde. Mijn zus had zich er al in verdiept en stelde de vaccinaties van haar kindje uit. Ik wist niet hoe eventuele ziektes zouden verlopen en koos toen voor inenten. Mijn dochter is alleen duf geweest van de inentingen. Later hoorde ik van mijn zus dat zij zich toen wel bezorgd heeft gemaakt om haar nichtje.

 

In januari 2000 werd onze zoon geboren. Hij zou met 2 maanden zijn eerste vaccinaties krijgen (het was van 3 naar 2 maanden terug gebracht). Dat vond ik voor zo?n klein kereltje veel te vroeg. Ik ben mij ook gaan verdiepen en ik kwam eigenlijk automatisch uit bij de NVKP. Op het consultatiebureau vertelde ik dat ik wilde uitstellen en dat was helemaal geen probleem. De arts merkte dat ik er over na had gedacht en ik ondervond geen enkel probleem met ons besluit. Alleen de wijkverpleegkundige was het er niet mee eens. Helaas heeft onze zoon maar 4 maanden mogen leven. Hij heeft uiteindelijk geen enkele vaccinatie gehad.

 

In april 2001 kregen wij weer een zoon! Mijn twijfels over vaccineren was ? uiteraard ? niet veel veranderd en ik heb weer verteld aan het consultatiebureau dat ik wilde uitstellen. Tegen de wijkverpleegkundige heb ik gezegd dat ik niet weer een discussie wilde voeren met hem, omdat onze mening niet veranderd was. De arts maakte geen problemen. In september van 2001 is er van de inspectie van volksgezondheid een circulaire uitgegaan dat er niet meer mocht worden afgeweken van het programma (uiteraard stond er wel meer in!). De consultatiebureau arts vertelde mij dat zij bij mij wel wilde afwijken omdat wij dat al voor deze circulaire al hadden afgesproken (hij zou met 1 jaar DTP krijgen). In januari 2002 is die circulaire voor een deel herroepen: de tijd waarin de eerste vaccinatie kon worden gegeven is wat groter dan eerst werd gesteld.

Loran heeft met 1 jaar een DTP vaccinatie gehad en 2 maanden later zijn 2e inenting. Kort daarna kreeg hij longontsteking. Verder heeft hij ? na ons idee ? na die eerste vaccinatie last van zijn oren gekregen. Net voordat hij 2 jaar werd, kregen wij het idee dat hij niet goed hoorde. Dat vermoeden werd bevestigd. Inmiddels heeft hij buisjes en zijn taal- en spraakontwikkeling is behoorlijk aan het in halen. Ook is hij ontstoort, omdat naar onze mening de buisjes niet alles oploste. De 3e DTP-inenting heeft hij ook nooit gehad.

 

In juni van dit jaar (2003) hebben wij wederom een zoon gekregen. En weer is onze mening niet veranderd. Ondanks de problemen van Loran, wil ik Yardo als hij 1 jaar is DTP geven. En nu mag het niet meer.

 

De consultatiebureau arts heeft mij het telefoonnummer van Dhr. N. Bolscher gegeven, bij de entadministratie Gelderland. We hebben telefonisch contact gehad en ik vroeg om bewijs van de inspectie waarom ik Yardo geen DTP mocht geven (ik wil in principe dat dat  op het CB wordt gegeven, zodat de AWBZ het hele zaakje vergoed). Ik kreeg iets van hem, waar niet eens over DTP werd gesproken.

Inmiddels had ik niet stil gezeten en heb rondgevraagd bij diverse mensen, op de mailinglist dingen gevraagd en antwoord gekregen. Ik heb het CZV gebeld. De desbetreffende mevrouw liet weten dat ze niet meer mocht zeggen dat ouders mochten afwijzen. Eigenlijk mag ze helemaal niets meer zeggen. Ja.. dat het RVP moet worden gevolgd. Door haar ben ik weer terugverwezen naar de entadministratie. Dhr. N. Bolscher dus.

Uiteraard weer met hem aan de telefoon gezeten. Na overleg kreeg ik nu de circulaire van september 2001 toegestuurd. En die had ik al 2 jaar zelf in huis. Ook de het gevalletje van januari 2002.

 

Ik heb de wettekst van de AWBZ er bij gepakt. Daar staat in dat het programma moet worden gevolgd, om voor die vergoeding in aanmerking te komen. In die circulaires staat ? onder andere ? dat je tussen een bepaalde leeftijd laat inenten in aanmerking komt voor de vergoeding. Tevens mogen de DTKP-HIB vaccinaties niet los worden gegeven. Of alleen op medische indicatie. En dat laatste ligt aan de bereidwillendheid van je consultatiebureau arts. Overigens kun je ook voor vergoeding in aanmerking komen als je naar de tropen gaat met je kind(eren).

 

Voor Yardo ga ik proberen op medische indicatie die DTP te krijgen.  En anders een virtuele reis boeken naar Azië of zo? dat laatste zou een noodgreep zijn, het is toch van de zotte dat je zou moeten liegen daarover.

 

Het lijkt er op dat de vrijheid die je hebt om te laten vaccineren er niet is als je in aanmerking wil komen voor de AWBZ vergoeding. Daarbuiten mag je natuurlijk alles (en niets).

 

De AWBZ tekst (http://www.entadministraties.nl/rvp/besluit.pdf) staat oa:

Artikel 18

1. Vaccinaties omvatten de vaccinaties, opgenomen in een bij ministeriële

regeling vast te stellen vaccinatieprogramma, waarin wordt aangegeven

welke groepen van verzekerden voor vaccinatie in aanmerking

komen alsmede hoe de uitvoering van dat programma plaatsvindt.

2. De uitvoering van de vaccinaties geschiedt door een bij ministeriële

regeling aangewezen entadministratie.

 

En dan zie ik bij ad 1. dat het programma moet worden gevolgd. Ik ben zelf niet zo ver gegaan (nog) om te onderzoeken hoe die ministriële regeling wordt vast gesteld.

 

Het andere artikel (26 maart 2003) http://www.entadministraties.nl/rvp/regeling.pdf staat oa:

Artikel 6

1. Het vaccinatieprogramma van het Besluit omvat toediening van de hierna

aangegeven vaccins, afgeleverd door of vanwege het Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu, aan de daartoe opgeroepen verzekerden:

? in de leeftijd van 2-15 maanden: gecombineerd Difterie-, Kink-hoest-, Tetanus-, Poliomyelitis-vaccin alsmede Haemophilus influenzae type b vaccin;

? in de leeftijd van 3-16 maanden: gecombineerd Difterie-, Kink-hoest-, Tetanus-, Poliomyelitis-vaccin alsmede Haemophilus influenzae type b vaccin;

? in de leeftijd van 4-17 maanden: gecombineerd Difterie-, Kink-hoest-, Tetanus-, Poliomyelitis-vaccin als mede Haemophilus influenzae type bvaccin;

? in de leeftijd van 11-23 maanden: gecombineerd Difterie-, Kinkhoest-, Tetanus-, Poliomyelitis-vaccin alsmede Haemophilus influenzae type bvaccin;

? in de leeftijd van 14-23 maanden: gecombineerd Bof-, Mazelen-, Rubella-vaccin alsmede het geconjugeerd meningokokken C-vaccin;

? geboren in het vierde kalenderjaar, voorafgaande aan het lopende kalenderjaar: gecombineerd Difterie-, Tetanus-, Polio-vaccin alsmede acellulair Kinkhoest-vaccin;

? geboren in het negende kalenderjaar, voorafgaande aan het lopende kalenderjaar: gecombineerd Difterie-, Tetanus-, Polio-vaccin alsmede gecombineerd Bof-, Mazelen-, Rubella-vaccin.

 

2. Het vaccinatieprogramma omvat tevens toediening van het hepatitis B vaccin, afgeleverd door of vanwege het Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu, aan daartoe opgeroepen verzekerden in de leeftijd van 2-15 maanden, 4-17 maanden en 11-23 maanden indien:

a. ten minste één van de ouders afkomstig is uit een ander land dan een land genoemd in bijlage 1; of 

b. de moeder van de verzekerde HbsAg-positief is.

 

3. In bijzondere gevallen ter beoordeling door of namens de desbetreffende provinciale entadministratie kan de toediening van de vaccins, genoemd in het eerste lid, aan een verzekerde van een andere leeftijd dan daar genoemd worden aangemerkt als te geschieden in het kader van de uitvoering van het vaccinatieprogramma.

 

4. Als entadministaties die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de vaccinaties worden de provinciale entadministraties, vermeld in de bijlage 2 van deze regeling, voor het daarbij aangegeven gebied aangewezen.

 

Ik ga voor Yardo dus onderzoeken of ik bij de ?bijzondere gevallen? (ad 3) mag horen.

 

Ik vond het een hele domper toen ik merkte dat de AWBZ tekst naar het programma verwees. Pas het programma aan en de wet klopt nog steeds? Vrijheid is kennelijk kiezen om het programma te volgen of niet te volgen.

 

Ik nodig leden uit om als ze dingen anders zien of hebben gevonden om te reageren!