Nieuws item

Leveren vaccinaties een bijdrage aan de gezondheid van kinderen?

Vandaag 25 november komt het bericht dat kinderdagverblijven duidelijkheid willen hebben over het wel of niet gevaccineerd zijn van de kinderen en dit bekend willen maken aan alle ouders. Ouders hebben de keuze én de eigen verantwoordelijkheid om hun kind wel of niet te laten vaccineren en kinderdagverblijven mogen ongevaccineerde kinderen niet weigeren!

Het heersende beeld is dat ongevaccineerde kinderen een bedreiging voor de gezondheid van andere kinderen, vooral jonge baby's, zouden zijn. Deze zijn immers nog niet (volledig) ingeënt. Andere gevaccineerde kinderen zouden echter ook risico lopen, ondanks hun vaccinaties. Het is het beeld van een ongevaccineerd kind als ware het dé verspreider van ziekten.
Een ongevaccineerd kind wordt 'beschuldigd' van meeliften op de groepsimmuniteit, tegelijkertijd wordt het gezien als dé bron van besmetting. Deze twee argumenten worden door elkaar en naast elkaar gebruikt, maar sluiten elkaar in feite uit. Het is of het een of het ander. Of wellicht geen van beide?

Groeps-immuniteit wordt vaak uitgebeeld als een groep gevaccineerde mensen met een of twee niet gevaccineerden in hun midden. Bij een voldoende hoge vaccinatiegraad, verschillend per ziekte, vormt zich een soort magisch schild om de groep en kunnen virussen en bacteriën niet meer in deze groep binnendringen. Op die bescherming zouden de niet gevaccineerde kinderen dan meeliften.

Een andere uitleg van groeps-immuniteit is dat een voldoende hoge vaccinatiegraad juist een dam opwerpt rondom een groep, zodat de ziekte zich niet verder kan verspreiden buiten die groep en zo uitbraken worden ingeperkt. In die zin zou een niet gevaccineerd kind een besmettingsbron zijn, die door de hoge vaccinatiegraad wordt ingedamd.

Volgens het 'Handboek vaccinaties van de aspirant consultatiebureau artsen' werkt kunstmatige immuniteit (vaccinatie) hetzelfde als contact met een natuurlijke ziekteverwekker, alleen is het moment van dat contact door de mens zelf gekozen.

Even daargelaten dat de natuur je nooit met 6 ziekten tegelijk bezoekt en dat de natuur inademen, huid en slikken bedacht heeft als contactpunten met eerste afweer, zou er dus geen verschil zijn tussen vaccineren en een ziekte zelf doormaken.

Het RIVM wil ouders beter gaan voorlichten, opdat die van het nut van vaccineren overtuigd raken. Maar het adagium 'vaccinaties zijn veilig en effectief' is slechts een statement om mensen over te halen. Een eerste stap tot echt informeren, zou kunnen zijn om bovenstaande tegenstrijdigheden eens goed inhoudelijk uit te leggen. Is er nou sprake van een magisch beschermend schild, is het nou die dam of is er eigenlijk geen verschil tussen gewoon ziek worden of gevaccineerd worden?

En hoe staat het werkelijk met de gezondheid van gevaccineerde kinderen in vergelijking met niet gevaccineerde kinderen? Nu wordt het als heel normaal beschouwd dat gevaccineerde baby’s en kinderen minimaal chronisch verkouden zijn. Hoe is dit bij niet-gevaccineerde kinderen? Een onafhankelijk onderzoek zou daar duidelijkheid in moeten kunnen brengen. En nu er zoveel ongevaccineerde kinderen zijn, moet dat haalbaar zijn. Een onderzoek in Zwitserland maakt dit nu al inzichtelijk.  Zie www.vaccineinjury.info.

Wat we weten is dat (kinder)ziekten al tot zelfs 95% waren teruggedrongen voor het eerste vaccin ervoor op de markt kwam, dankzij betere levensomstandigheden: schoon drinkwater, riolering, betere voeding, goede huisvesting. En zeker niet meer dodelijk waren.

We weten dat je na vaccinatie zelf ook besmettelijk kunt zijn voor je omgeving, zie bijsluiter BMR vaccin (bevat levend verzwakte virussen). http://nvkp.nl/informatie/ziekten-en-vaccins/bijsluiters/  en http://nvkp.nl/fileadmin/nvkp/pdf/Bijsluiter/Bijsluiter%20M-M-RVAXPRO%20%28BMR%29%20professional.pdf
We weten ook dat vaccinaties hooguit tien jaar werkzaam zijn. Er loopt dus een grote bevolkingsgroep onbeschermd rond, denk maar aan de bofuitbraken onder jong adolescente, gevaccineerde mannen. Het doormaken van een ziekte geeft veelal levenslange bescherming.

Wat we weten is dat je kinderziekten beter kunt doormaken als kind dan als volwassene. Wat we ook weten is dat het kinkhoest, bof en mazelenvaccin allang niet meer beschermt tegen de huidige bacterie of virus. Bij een uitbraak van kinkhoest of mazelen maken evenveel gevaccineerde als niet gevaccineerde kinderen deze ziekten door.

We weten niet of vaccinaties veilig zijn. De vele meldingen van bijwerkingen  bij het Bijwerkingencenrum Lareb zijn aanleiding om daaraan ernstig te twijfelen. De overheid kan geen 100% veiligheid garanderen!
We weten niet wat vaccinaties op de lange termijn met het immuunsysteem doen. De opkomst van vele chronische aandoeningen zou hiermee in verband gebracht kunnen worden.
We weten niet of vaccinaties wel echt effectief zijn, het kinkhoest, bof en mazelenvaccin in elk geval niet.

We weten niet of vaccins noodzakelijk zijn voor de gezondheid van je kind. De NVKP pleit daarom voor meer onafhankelijk onderzoek.

Zie: http://www.collective-evolution.com/2015/03/15/the-doctor-who-beat-the-british-general-medical-council-by-proving-that-vaccines-arent-necessary-to-achieve-health/  
"Kinderen hebben geen vaccinaties nodig voor hun gezondheid en veel vaccinaties zijn onnodig en onveilig". (Ruzie of de kinderen wel of niet gevaccineerd moeten worden leidde In Engeland tot een rechtszaak tussen ex-partners. Dr. Donegan werd door 2 moeders gevraagd als getuige-deskundige om aan te tonen dat het vaccineren van hun kinderen niet noodzakelijk was. Donegan heeft daar bovenstaande stelling geponeerd en verdedigd. Het gevolg was dat ze voor Britse Medische Tuchtcollege werd gedaagd. De zaak heeft uiteindelijk 3 jaar geduurd. Maar eindigde met een overwinning voor Dr. Donegan. Alle beschuldigingen werden ingetrokken.)