Nieuws item

Meningitis epidemie, overwegingen rond vaccinatiecampagnes

"Meningitis epidemie",

overwegingen rond  vaccinatiecampagnes.

 

Het is dramatisch om te zien dat er nog altijd mensen en vooral kinderen  sterven aan infectieziektes. Met name alle varianten van de meningokokken hersenvliesontsteking eisen  jaarlijks 60 mensenlevens. Dit haalt nauwelijks de pers. Nu er enkele gevallen  in een gebied voorkomen raakt men ongerust. Maar van een echte epidemie is geen  sprake. Betekent dit dat we maar zoveel mogelijk moeten vaccineren en dat dit op  elk moment de beste oplossing is, mede naar aanleiding van de recente  gevallen in o.a. Brabant ?

De volgende overwegingen zijn de moeite waard om  te bekijken:

1. Vaccinatie geeft geen onmiddellijke bescherming, het duurt zeker 14  dagen voordat er voldoende antistoffen gevormd zijn. Soms zijn er meerdere  spuiten nodig om  dit te bereiken.

2.  Besmetting heeft meestal al plaatsgevonden als men gaat nadenken over  vaccinatie.

3. 5-20% van de mensen heeft de meningokok bacterie van nature in de  keelholte. Er zijn kennelijke andere factoren die bepalen wanneer de afweer  tekort schiet en de bacterie in het bloed terecht kan komen.

4. Er zijn minstens 28 verschillende bacteriele meningitis verwekkers  bekend, waarvan elke soort ook weer ondersoorten kent. Een vaccin heeft dus een  zeer beperkte reikwijdte.

5. Er wordt in het kader van het baby-inentingsprogramma alleen tegen de  HIB variant geent. Het aantal gevallen ervan is inderdaad teruggelopen maar we  zien een stijging van de pneumokok en de meningokok, eerst alleen type B, nu ook  recent type C.

Het is aannemelijk dat vaccineren slechts leidt tot een verschuiving naar  andere types hersenvliesontsteking, we zien het totale aantal gevallen van  hersenvliesontsteking en het aantal slachtoffers dan ook niet dalen.

6. Alle vaccins,  ook het type dat men nu gaat gebruiken tegen deze soort meningitis,  hebben bijwerkingen. Achteraf  blijkt vaak dat bij de oorspronkelijke laboratium- en veldproeven wetenschappelijk gezien een en ander niet juist verlopen en geregistreerd is. Men heeft ontzettend veel haast om nieuwe vaccins te introduceren. Zo  is het  vaccin NeisVac-C tegen de meningokok type C, versneld op de markt geintroduceerd.  (Dit vaccin gebruikt men in Nederland bij de massale inentingscampagnes.  )

Het vaccin Neisvac-C, dat in men ook in Engeland gebruikt tegen de meningokok-C bacterie, valt in Engeland onder de zogenaamde ?black triangle products? en houdt o.a in dat alleen artsen het vaccin mogen toedienen en dat ALLE reacties gemeld dienen te worden. Lees meer op: ?black triangle products?.   Dit belooft niet veel goeds gezien de normale procedure niet erg zorgvuldig verloopt. Zo is er al een uitgebreide kritiek bekend op het onlangs ook op de  Nederlandse markt gekomen vaccin, tegen het type  hersenvliesontsteking dat wordt veroorzaakt door pneumokokken.

Er staan enorme financiele belangen op het spel, het zijn dure vaccins.

 

7. Probleem is dat de wat zeldzamere en ernstige bijwerkingen niet uit de  vaccin trails komen, daarvoor zijn ze te klein (onderzoek onder 6000 kinderen). Als een ernstige  bijwerking b.v 4 op 100.000 voorkomt dan is de kans klein die in de trial tegen  te komen. Dat is ook een van de redenen om in Engeland dit vaccin een zogehete black triangle-indicatie te geven. Men moet nauwkeurig de bijwerkingen registreren bij massale  toepassing om de zeldzamere bijwerkingen te vinden.

Wij hebben vernomen dat de complicaties van de ziekte geschat worden op 4  op 100.000.  Daarmee zou dus in dit voorbeeld de ziekte even gevaarlijk zijn als het  vaccin.

 

8. De effectiviteit van een vaccin tegen een relatief zeldzame  ziekte  zoals die door de meningokok type C, kan alleen bewezen worden bij  toepassing op grote schaal tijdens epidemieen. Het vorige meningokok vaccin type  A en C was niet effectief

 

9. Ook homeopathische middelen hebben een bewezen profylactische werking op  de verspreiding van de meningokokken hersenvliesontsteking.

Conclusie:

Het is begrijpelijk dat mensen bij zulke dramatische sterfgevallen  maatregelen willen nemen ter bescherming. Om dan maar weer zonder nadenken naar  nieuwe vaccins te grijpen, is niet verstandig. Wat dan wel?:

Let goed op de symptomen van hersenvliesontsteking (zie onze informatie  over meningitis op de site), aarzel niet om direct te handelen bij elke  verdenking.

Wees extra alert als er meerdere gevallen tegelijk voorkomen. Houdt  kinderen in de huidige situatie in Westbrabant liever thuis van  kinderdagverblijven.

Neem eventueel in deze gebieden homeopathische profylactische 

Bronnen:

1. Bacterial Meningitis in the Netherlands, anual report 1999 AMC/RIVM UvA 2000.

2. Artikel Algemeen Dagblad, Diagnose 29-1-99: Nekkramp of meningokokkenziekte

3. E.M. Rouppe van der Voort, Meningokokcal vaccines, a continuous crusade? Academisch proefschrift VU 1998.

4. Wetenschap en onderwijs NRC 14 juli 2001. Berekende epidemie, ziekten bestreden aan de  hand van wiskundige modellen.

5. Ziektes en vaccins nader beken, uitg. NVKP, Juni 2001 1e druk.

David Castro and G.G. Nogueira, Use of the nosode of meningokokcinum as a preventive against meningitis, Journal of the American Institiute of Homeopathy, Vol. 68, No. 4, dec. 1975.  Ook te vinden bij de verslagen van het LMHI kongres april, mei 1975 te Rotterdam.

C.R.L. Mroninski, E.J. Adriano, G.Mattos:  Meningokokcinum, Its protective effect against meningokokcal disease,  Homeopathic Links Vol. 14, 4/01 maatregelen in overleg met een deskundige op dat gebied.