Nieuws item

Vaccinated – versus – Unvaccinated

2020 Pilot Survey Data Comparison

 

In de VS is een uitgebreide vergelijkende studie gedaan naar de gezondheid tussen gevaccineerde en niet-gevaccineerde kinderen en volwassenen. Het bewijs is geleverd, dat niet-gevaccineerden significant gezonder zijn, vaccinaties veroorzaken chronische ziekten.

De advocaten Greg Glaser & Ray Flores willen dat dit op 22 februari 2021 in het Federale Hof wordt behandeld om keuzevrijheid van vaccineren te verkrijgen en daarmee toegang tot scholen voor alle kinderen, om zo een einde aan de segregatie te verkrijgen.