Nieuws

Bionieuws themanummer over vaccineren (september 2018)

Op verzoek en met financiële steun van het RIVM maakte Bionieuws dit themanummer over vaccineren, met de nadrukkelijke voorwaarde van redactioneel...

Vaccinatieangst

Er wordt sterk aangedrongen op vaccineren, maar gelet op de ervaringen, alleen al in kleine kring, ben ik beslist bang voor vaccinaties...

Ervaringsverhaal van een 49-jarige man over vaccinaties en speciaal de griepvaccinatie.

“Gezien de hetze in de media rondom het onderwerp vaccineren en het bericht van de NVTG dat ik tegenkwam met daarin de vermelding dat het een ‘pre...

Artikel over wiegendood.

Van wiegendood kan sprake zijn als een jong kind, op de leeftijd dat deze nog in de wieg ligt, overlijdt zonder dat hiervoor een oorzaak gevonden kan...

Griepbulletin 2018-2019

Lees hier het Griepbulletin 2018-2019

Ervaringen na vaccinaties, in het bijzonder na de Meningokokkenvaccinatie ACWY in 2013 gegeven voor reis naar Mekka

Dit verhaal gaat over Yasin, over ernstige reacties na vaccinaties en de weg naar genezing van een nu 7-jarige jongen, nu geheel zonder medicijnen.

Intraveneuze Vitamine C behandeling bij septische shock met bemoedigende resultaten:

Dr. Paul E. Marik, intensive care arts bij de ziekenhuizen die zijn verbonden aan Eastern Virginia Medical School in de VS boekt opmerkelijke...