4. Reststoffen

4. Reststoffen

In vaccins worden nog andere hulpstoffen gebruikt om het product te verbeteren, de houdbaarheid te verlengen, het vaccin goed gemengd te houden, te beschermen tegen bevriezing, om het makkelijker te kunnen toedienen of om besmetting (contaminatie) te voorkomen.

Tijdens de productie van het vaccin worden reststoffen gebruikt om een optimale kwaliteit en veiligheid van het vaccin te waarborgen, bijvoorbeeld om de vaccins niet te besmetten met andere bacteriën. Nadat het vaccin gemaakt is, worden deze stoffen verwijderd. Soms blijven er sporen achter. Deze sporen zijn niet schadelijk voor de gezondheid.