Kan de BMR-vaccinatie chronische darmontsteking veroorzaken?

Kan de BMR-vaccinatie chronische darmontsteking veroorzaken?

Meerdere publicaties van studies en reviews laten zien dat hierover zorgen zijn geweest en een definitief ja of nee hier niet uit te halen is. Uitgaande van de beladenheid van een eventueel verband is het de vraag of de waarheid wel voldoende en op een daarvoor geschikte manier is onderzocht en belicht. Onderzoekers die onwelgevallige bevindingen doen krijgen hun artikel niet of nauwelijks gepubliceerd als het al is gelukt om financiering ervoor los te krijgen.

N.P. Thompson e.a., “Is measles-vaccination a riskfactor for inflammatory-bowel-disease?” in: The Lancet 1995;345, 1071-4 Dit onderzoek veronderstelt dat het mazelenvirus een rol kan spelen in de ontwikkeling van niet alleen de ziekte van Crohn, maar ook van colitis.

Nee, de BMR-vaccinatie veroorzaakt geen chronische darmontsteking. Dit is uitgebreid onderzocht door het Maag-, Darm- en Levercentrum.