Mogen kinderen met een kippenei-eiwitallergie een BMR-vaccinatie?

Mogen kinderen met een kippenei-eiwitallergie een BMR-vaccinatie?

in de bijsluiter staat: “geproduceerd in kippenembryocellen.
Geproduceerd in WI-38 humane diploïde longfibroblasten.
Het vaccin kan sporen van recombinant humaan albumine (rHA) bevatten.”

Kippenembryocellen zijn bevruchte kippeneieren. Het kippenembryo moet gedood worden, waarna na zuivering de bruikbare virusdeeltjes gescheiden moeten worden van het gebruikte medium, waardoor het vaccin sporen kan bevatten van dit medium, de kippenembryocellen.
Er wordt toch ook gezegd dat het vaccin sporen kan bevatten van de humane longfibroblasten, waarin het vaccin is geproduceerd.
Bij kweken in kippenembryocellen bestaat tevens het gevaar van virus of bacterie overdracht.

Ja, kinderen met een kippenei-eiwitallergie mogen een BMR-vaccinatie hebben. De vaccins van het RVP bevatten geen kippenei-eiwit.